Facebook Google+ Twitter

Milionowe efekty kontroli zwolnień

Blisko 40 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń. To efekt kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzone przez ZUS, na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kontrole toczą się dwutorowo. Z jednej strony kontrolowana jest prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a z drugiej sposób wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Kontrole prowadzone są cyklicznie, co roku.

I tak w pierwszym kwartale tego roku lekarze orzecznicy ZUS zbadali blisko 78 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie, wydanych zostało 8,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Tym samym uznano, że 10,7 proc. przebadanych osób jest zdolna do pracy. Oznacza to, że w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku liczba zakwestionowanych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy spadła o tysiąc, czyli o 1,3 proc. Jednocześnie po przeprowadzonej w pierwszym kwartale tego roku kontroli tysiąc osób więcej, tj. 5,9 tys. lekarze orzecznicy skierowali na rehabilitację leczniczą. W wyniku kontroli Zakład wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych za 42,3 tys. dni, co przełożyło się na kwotę blisko 1,8 mln zł wstrzymanych świadczeń. Jest to o ponad 200 tys. zł niższa kwota od kwoty świadczeń wstrzymanych w wyniku kontroli orzekania w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Z kolei w ramach przeprowadzonej w I kwartale kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, pracownicy ZUS odwiedzili blisko 16,5 tys. osób, z których 608 pozbawiono prawa do zasiłku chorobowego. W efekcie wstrzymano wypłatę świadczeń na łączną sumę 793,5 tys. zł. Kwota wstrzymanych w wyniku tej kontroli świadczeń jest niższa od tej z ostatniego kwartału ubiegłego roku o ponad 400 tys. zł.

Poza wstrzymaniem wypłaty zasiłków w wyniku przeprowadzonej kontroli orzekania i wykorzystania zwolnień Zakład ma również prawo obniżyć wymiar wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Najczęściej dotyczy to osób, które rozwiązały stosunek pracy, bądź też stosunek pracy z nimi rozwiązał pracodawca. W takim przypadku ZUS obniża wymiar wypłacanego zasiłku chorobowego do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W pierwszym kwartale 2010 r. Zakład obniżył wypłaty z tego tytułu o kwotę 35 mln zł.

Dodatkowym uprawnieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obniżenie wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego osobom, które nie dostarczyły płatnikowi na czas zwolnienia lekarskiego. To zaś należy dostarczyć w ciągu 7 dni. Za każdy dzień spóźnienia Zakład obniża świadczenie o 25 proc. W I kwartale tego roku globalna kwota obniżonych z tego tytułu zasiłków sięgnęła blisko 2,4 mln zł.

Łącznie w I kwartale tego roku ZUS wstrzymał bądź obniżył wypłacane świadczenia o kwotę blisko 40 mln zł.

Wybrane dla Ciebie:




Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.