Facebook Google+ Twitter

Ministerstwo szuka ekspertów oceniających granty

Pierwsze konkursy grantowe zostały już ogłoszone, dlatego Minister Rozwoju Regionalnego przystąpił do procedury wyłaniania najwyższej klasy ekspertów od funduszy unijnych. Do 8 lutego trwa nabór.

Ich zadaniem będzie rzetelne i bezstronne ocenianie wpływających do poszczególnych Instytucji Zarządzających wniosków projektowych. Oceniać będą m.in. projekty dotyczące zadań wspierających pośrednio przedsiębiorstwa (np. inkubatory przedsiębiorstw, klastry, parki przemysłowe czy technologiczne), regionalnych strategii innowacyjnych czy działań wspierających społeczeństwo informacyjne.

Kandydat na eksperta musi spełniać następujące warunki:
- posiadać wyższe wykształcenie – dyplom magistra lub inżyniera w dziedzinach objętych programem operacyjnym, w którym chce być ekspertem;
- posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych programami operacyjnymi;
- posiadać doświadczenie z zakresu analizy ekonomicznej oraz finansowej, jak również finansowania projektów ze środków europejskich;
- korzystać z pełni praw publicznych;
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie być karanym za przestępstwo umyślne lub skarbowe;
- złożyć wymagane w ogłoszeniu oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata wraz z ewentualnymi załącznikami oraz oświadczenia. Wzory tych ostatnich można ściągnąć ze strony ministerstwa.

Nabór trwa do 8 lutego 2008 r. Wnioski można przesyłać pocztą na adres Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (w przypadku składania aplikacji na eksperta PO Kapitał Ludzki) lub poszczególnych Regionalnych Instytucji Zarządzających z dopiskiem na kopercie: "eksperci-nabór-tytuł dziedziny". O ważności wniosku decyduje data wpływu wniosku do instytucji. Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru wraz z listą dziedzin i prowadzących nabór Instytucji Zarządzających można znaleźć na stronie www.mrr.gov.pl lub pod numerem telefonu 0-22 536-74-11.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych sporządzona zostanie oficjalna Lista Ekspertów. Zostanie ona zamieszczona na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.