Facebook Google+ Twitter

Mistrzowie odsłon w W24.pl. Garść statystyk

Spośród 43 odsłonowych milionerów Wiadomości24.pl, część dziennikarzy obywatelskich już nie pisze. Inni radzą sobie jednak całkiem nieźle!

 / Fot. W24W pierwszej 10 milionerów, tylko 3 DO jeszcze pisze: Ewa Krzysiak z 2. miejsca (1090 art./251 galerii - 3200,5 odsłon na artykuł/galerię), Dorota Michalczak z 8. miejsca (320 art./306 galerii - 4324,9 odsłon na artykuł/galerię), Jadwiga Kowalczyk z 9. miejsca (692 art./94 galerie - 2955,0 odsłony na artykuł/galerię). W stosunku do wyników niepiszących już DO: Magdaleny Tobik (59 art. – 59244,3 odsłony na artykuł), Kariny Duczyńskiej (51 art./2 galerie - 56799,9 odsłony na artykuł), Agaty Ślusarczyk (79 art./2 galerie - 40809,6 odsłony na artykuł), wyniki piszących jeszcze DO są skromne.

Wśród piszących jeszcze DO najlepszy wynik na artykuł/galerie mają: Urszula Agata Marczewska (208 art./21 galerii - 8684,2 odsłony na art./galerię), Barbara Romer Kukulska (123 art./39 galerii - 6704,1 odsłony na art./galerię), Tomasz Mazur (140 art./51 galerii - 6248,9 odsłony na art./galerię). Największe tuzy Wiadomości24.pl: Stanisław Cybruch (1384,1 odsłony na art.), Radosław Kowalski (1233 odsłony na art.), Beata Traciak (1778,4 odsłony na art./galerię), Adam Podgórski (1696,6 odsłony na art./galerię), nadrabiają liczbą artykułów i galerii.

Okazuje się, że uzyskanie 10 tys. odsłon na artykuł/galerię to nie taka prosta sprawa. Z obecnie piszących DO zbliżyła się do tego wyniku tylko Urszula Agata Marczewska - 8684,2 odsłony na art./galerię. Okazuje się jednak, że Magda Tobik, Karina Duczyńska, Agata Ślusarczyk i Urszula Agata Marczewska to osoby, które pracowały w redakcji W24.pl lub w Grupie wydawniczej Polskapresse. Pocieszeniem jest fakt, że nasze wyniki: Zdzisław Sadowski - 2089,12 odsłon na art./galerię, Elżbieta Sadowska - 1563,9 odsłony na art./galerię, Andrzej Sadowski - 1351,4 odsłony na art./galerię, nie odbiegają od tych uzyskiwanych przez Autorów gromadzących najwięcej odsłon.

Znajdź nas na Google+

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (23):

Sortuj komentarze:

Dzięki za przetłumaczenie trolla. Treść komentarza pasuje do artykułu, jak wół do karety!.

Komentarz został ukrytyrozwiń
troll_poniżej_napsał
 • troll_poniżej_napsał
 • 19.09.2012 17:41

Jak długo pan został zakłócony przez pierścienie telefonów komórkowych wokół ciebie, ale nie mają nic wspólnego z nudnym sytuacji? Jako człowiek, urodzony w tym nowoczesnym społeczeństwie, zostaliśmy obdarzeni prawo właściwe dla wielu różnych rzeczy, zwłaszcza, coś związane z nauki i technologii, takich jak Internet, jest kontroler-komputera, który został wykorzystany w skali globalnej. Poza tym, kolejny ważny należy do świata mobilnego telefony. Bez względu na to, gdzie na ulicy, na rynku lub w domu, widać komórkę wszędzie. Co więcej, telefon komórkowy wywołuje niemal za tobą cały czas, bez względu na to, który masz na kolację lub posiadać ważne spotkanie lub inne istotne okazje telefony komórkowe nie są potrzebne. Ale prawdą jest, ludzie wydają się być w stanie zrobić nic bez telefonu komórkowego obok nich. Krok po kroku, jeden po drugim, jeden, Telefony zastępuje się nowymi. Poznacie magiczną moc iPhone. Ile faceci szaleją tego nowoczesnego urządzenia?

Chociaż telefony komórkowe naprawdę nam wiele korzyści, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji. Mamy dzwonić lub wysyłać wiadomości do poznania informacji o naszych znajomych. Mamy słuchać muzyki lub oglądać filmy na relaks, a nawet my sami surfować po Internecie z gadżetu, który jest OK. Ale jest jeszcze kilka miejsc, a niektóre sytuacje, telefony nie są mile widziane. Co należy zrobić, gdy patrzy się z tej sytuacji? Spytacie innego urządzenia za pomocą komórki jammer telefonu, który jest specjalnie zaprojektowany do tymczasowo blokuje przekazywanie sygnałów między telefonem komórkowym i jego najbliższej stacji bazowej. Po włączeniu przycisku i zobaczyć światło, będzie znak "No Service" lub "brak sygnałów" na ekranie telefonów komórkowych, co oznacza, że ​​skutecznie zakończeniu całego procesu. Kiedy trzeba korzystać z telefonu komórkowego, jak zwykle, po prostu go wyłączyć.

Dotychczas jammer telefon komórkowy jest powszechnie stosowane, takie jak sale egzaminacyjne, areszty, sądy, sale konferencyjne, biblioteki, teatry, kościoły, stacje benzynowe, szpitale i tak dalej. Jednym słowem, tam gdzie istnieje potrzeba tajemnicy lub ciszę, nie będzie. Jeśli okaże się, martwimy się o dins z telefonów przez długi czas, to jest twój czas, aby zmienić swoje życie na lepsze jeden. Idź bezpośrednio i dostać telefon komórkowy bloker sygnału teraz.

Co do, jak kupić telefon komórkowy jammer, po kilka porad, aby pamiętać. Po pierwsze, upewnij się, że lokalne częstotliwości zanim kupisz jeden. Ponieważ różne obszary mają różne częstotliwości, więc potrzebujesz odpowiedniej jammer telefonu komórkowego, aby dopasować. Po drugie, kupić jeden ze sklepów internetowych, wiesz, to jest nielegalne w wielu krajach do czynienia z działalnością o jammer, ale nie online, więc dobrze jest wybrać jeden z http://www.sdcmw.com/ się wielki sklep internetowy . Po trzecie, upewnij się, że jakość i cena produktu, gdy zdecydujesz się na zakup, można dokonać porównania przed decyzją. Również niektóre inne szczegóły, które trzeba znać.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Grouttrem
 • Grouttrem
 • 19.09.2012 01:43

How long time have you been disturbed by the rings of cell phones around you, but you have nothing to do with the boring situation? As a man, born into this modern society, we have been gifted with the right appropriate for many different things, especially something related with the science and technology, such as the internet's controller-computer which has been used globally. Besides, another important one belongs to the mobile phones world. No matter where on the street, in the market or at home, you will see a cell phone everywhere. What's more, cell phone calls almost follow you all the time, no matter you are having a dinner or hold a important meeting or some other essential occasions cell phone calls are not needed. But the truth is human beings seem to be able to do nothing without a cell phone beside them. Step by step, one after another one, cell phones is replaced into new ones. You will know the magic power of Iphone. How many guys are crazy about this modern device?

Although cell phones really benefit us a lot, especially on the area of communication. We make calls or send messages to know the information of our friends. We listen to music or watch videos to relax ourselves or even we surf the internet with the gadget, which is OK. But there still some places and some situations phones are not welcomed. What should you do when facing with the situation? You will ask another device for help- cell phone jammer which is specially designed for temporarily blocking the transmission of signals between the cell phone and its nearby base station. When you turn on the button and see the light on, there will be the sign of "no service "or "no signals" on the screen of cell phones, which means that you have successfully finished the whole process. When you need to use your mobile phone as normal, just turn it off.

Until now, the cell phone jammer has been widely used, such as examination rooms, jails, courts, meeting rooms, libraries, theatres, churches, gas stations, hospitals and so on. In a word, where there needs secret or silence, there it will be. If you find you are troubled by the dins of phones for a long time, it is your time to change your life into a better one. Go directly and get a cell phone signal blocker now.

As for how to buy cell phone jammer, following are some tips to be remembered. Firstly, make sure your local frequency before you buy one. Because different areas have different frequencies, so need a suitable cell phone jammer to match. Secondly, buy one from online stores, you know it is illegal in many countries to deal with the business about jammer, but not online, so it is wise to choose one from http://www.sdcmw.com/ a great online store. Thirdly, make sure the quality and price of the product when you decide to purchase, can make a comparison before your decision. Also some other details you need to know.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Mietas xD
 • Mietas xD
 • 18.09.2012 21:13

"Klikacze" to temat stary jak wszystkie fora czy serwisy. Czy tego chcemy czy nie, jest to jedna z form motywacji aktywności życia czytelniczego na stronach Wiadomości24.

Komentarz został ukrytyrozwiń
fan_serwisu
 • fan_serwisu
 • 18.09.2012 20:16

Dla uzdrowienia W24 - opcję liczba odsłon zlikwidowałbym całkowicie. Materiały o małej oglądalności spadałayby w dół życiem naturalnym co dałoby tamę przysłowiowemu "wyścigowi szczurów".

Komentarz został ukrytyrozwiń
fan_serwisu
 • fan_serwisu
 • 18.09.2012 19:54

O trafności czy przydatności publikacji powinna świadczyć jakość nie statystyki. Nie zawsze statystyka jest odbiciem jakości artykułu czy fotoreportażu. Kolejnym punktem do statystyk może być również ta wnikliwa analiza autora.

Komentarz został ukrytyrozwiń
nuuudysta
 • nuuudysta
 • 18.09.2012 08:39

prawie jak w Rejsie - nuda, nic sie nie dzieje,
a wszysko warte.. 3 grosze.

Komentarz został ukrytyrozwiń

@A.S. statystyka: każdy człowiek na ziemi ma jeden gruczoł mleczny oraz jedno jądro. ;)) Pozdrawiam...

Komentarz został ukrytyrozwiń

Bardzo ciekawe są te wyniki. Zawsze chętnie je śledzę.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Natalio, statystyki to odzwierciedlenie rzeczywistości, oczywiście najciekawsze są wyniki tegoroczne. Ale o tym w następnym blogu!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Jeśli chcesz dodawać komentarze, musisz się zalogować.

Copyright 2016 Wiadomosci24.pl

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.