Facebook Google+ Twitter

Nabór tekstów do publikacji projektowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w tworzeniu ogólnopolskiej publikacji poświęconej problematyce równościowej. Przedmiotem zainteresowania tegorocznego tomu będzie Polityka równościowa a społeczność lokalna.

logo / Fot. UMWDProblematyka równościowa z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie w różnych obszarach życia społecznego. W 2010 r. przyjęto ustawę wdrażającą do polskiego prawa szereg dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących równego traktowania. Krajowa regulacja bardzo szybko stała się przedmiotem dyskusji w środowiskach rządowych i pozarządowych, a także akademickich. Jednocześnie można zauważyć, że temat podejmowany jest także w dyskursie publicznym, czemu towarzyszą często skrajne postawy – np. popularyzowane są mity i stereotypy dotyczące polityki równościowej. Z drugiej zaś strony pojawiają się obywatelskie wnioski do uwzględnienia zasad równego traktowania na poziomie lokalnym. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przedmiot badań jest bardzo rozległy i złożony. W związku z czym celem planowanej publikacji jest próba analizy problematyki równościowej w kontekście społecznym.

Poniżej zaprezentowano propozycje zagadnień badawczych: ,
1) stan badań nad polityka równościową w Polsce,
2) wpływ polityki równościowej na społeczność lokalną (w jaki sposób oddziałuje na prawo, edukację, ochronę zdrowia itd.)
4) rola samorządu lokalnego w kształtowaniu polityki równościowej,
5) polityka równościowa – szanse i zagrożenia,
6) stereotypy i uprzedzenia wobec polityki równościowej,
7) studium przypadków.
Wymienione przykłady obszarów badawczych nie wyczerpują bogactwa problematyki. Organizatorzy zaznaczają, że można nadsyłać własne propozycje, zachęca się również do podjęcia prób interdyscyplinarnej analizy zagadnienia.


Teksty wraz z wypełnionym i czytelnie podpisanym formularzem zgłoszeniowym proszę wysyłać do 15.12.2013 r. na adres poczty elektronicznej: nabor.tekstow@gmail.com.

Stworzenie tomu poświęconego polityce równościowej jest działaniem wchodzącym w skład projektu badawczo-szkoleniowego Wsparcie rozwoju polityki równościowej na Dolnym Śląsku wspartego z budżetu Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz przez Fundację Grejpfrut. Osoby, których tekst zostanie włączony do publikacji projektowej, otrzymają status uczestnika projektu badawczo-szkoleniowego. W związku z powyższym otrzymają stosowne zaświadczenia: 1) o przyjęciu tekstu do publikacji, zawierające informacje od redakcji, a także 2) o uczestniczeniu w pracach w ramach projektu badawczo-szkoleniowego, którego częścią będzie opracowany tom.
Gorąco zapraszamy do nasyłania tekstów. W przypadku wątpliwości, proszę kierować zapytania mejlowo na adres: nabor.tekstow@gmail.com.Wymogi formalne tekstów:

• Czcionka 12, Times New Roman
• Interlinia 1,5
• Format: WORD lub ODT
• objętość tekstu (łącznie z bibliografią): minimalnie 4 strony, maksymalnie 10 stron A4 maszynopisu
• tabele, wykresy, obrazy itd. należy dołączyć w formacie JPG/JPEG w osobnych plikach.

Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstu zostaną przesłane osobom, których artykuły zostaną włączone do publikacji.Projekt Wsparcie rozwoju polityki równościowej na Dolnym Śląsku został wsparty finansowo przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Fundację Grejpfrut.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.