Facebook Google+ Twitter

Nauka i biznes w woj. łódzkim

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2012-02-08 09:20

Z badań przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że 59 proc. przedsiębiorstw nie współpracuje z ośrodkami naukowymi, a ponad 50 proc. przedsiębiorców twierdzi, że nie spotkało się z propozycją współpracy ze strony uczelni wyższych. Podobnie sprawa wygląda w woj. łódzkim.

Problemem polskich jednostek B+R jest mała koncentracja na osiąganie praktycznych rezultatów badań naukowych potrzebnych gospodarce i społeczeństwu. Trudnością w komercjalizacji wyników prac badawczych jest m.in. to, że na etapie ich planowania nie myśli się o ich późniejszej aplikacyjności. Stan oraz struktura nauki i technologii, a więc i potencjał B+R w Polsce w dużej mierze są efektem bieżących zaniedbań rozwoju sektora B+R. Ocena dorobku jednostek naukowych wykazała, że dorobek ten obejmuje głównie publikacje oraz uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych.

Z badań Instytutu (IPED) przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że 59 proc. przedsiębiorstw nie współpracuje z ośrodkami naukowymi, a ponad 50 proc. przedsiębiorców twierdzi, że nie spotkało się z propozycją współpracy ze strony uczelni wyższych. Podobnie sprawa wygląda w woj. łódzkim, w którym nieliczna grupa przedsiębiorstw współpracuje lub kontaktuje się z podmiotami sfery badawczo-rozwojowej. "Wedle analizy potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw dokonanej na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego w 2004 roku prawie 80 proc. firm w Łódzkiem nie kontaktowało się ze sferą B+R. Jako przyczynę tak niskiej współpracy ze sferą B+R przedsiębiorcy wskazują – zbyt małą ich zdaniem liczbę jednostek B+R w województwie, brak informacji o ich funkcjonowaniu, a także wysokie koszty tego typu współpracy." (źródło: Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim, UM Łódź). Z tej samej analizy wynika, że przedsiębiorstwa rzadko współpracują z B+R również ze względu na wysokie ryzyko związane z finansowaniem działań badawczo-rozwojowych w pierwszych etapach. Niskie nakłady na działalność B+R w województwie wynikają m.in. z braku zasobów firm, które można przeznaczyć na tę działalność (środki na innowacje konsumowane są w formie środków trwałych i parku maszynowego), braku wiedzy o możliwościach współpracy i przekonania o bardzo wysokich kosztach, niekorzystnych uwarunkowań administracyjno-prawnych (np. regulacji podatkowych, które czynią te nakłady ryzykownymi).

Ogółem pod względem wysokości nakładów na działalność B+R województwo łódzkie znajduje się powyżej średniej krajowej (na 6 pozycji), jednak pod względem udziału sektora przedsiębiorstw w strukturze nakładów jest jednym z najdalszych w rankingu – zaledwie 17 proc. nakładów na badania i rozwój jest lokowana w sektorze przedsiębiorstw - w roku 2008 była o kwota ok. 62 mln zł. źródło: Bank Danych Regionalnych: Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg źródeł finansowania)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.