Facebook Google+ Twitter

74 miejsce

Nie stan zdrowia, ale przepisy decydują o przyznaniu renty z ZUS

Problemem uzyskania świadczenia jest również to, że niektóre przepisy decydujące o przyznaniu renty można interpretować na różne sposoby. ZUS zbyt często to wykorzystuje.

Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. O emeryturach i rentach, zwana ustawą emerytalną. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. Został uznany za niezdolnego do pracy, 2. Ma wymagany, stosowny do wieku w którym powstała niezdolność do pracy, okres składkowy i nieskładkowy, 3. Niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych, lub nieskładkowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, lub: 1. Została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, 2. spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, 3. Legitymuje się okresem składkowym i nieskładkowym, co najmniej 20 letnim w przypadku kobiety i 25 letnim w przypadku mężczyzny.

Wydawałoby się, że to lekarz orzecznik decyduje o zdolności, lub niezdolności do pracy, a tym samym przyznaniu renty, jednak w praktyce to ZUS decyduje o przyznaniu renty na podstawie przepisów, interpretując je niekoniecznie na korzyść ubezpieczonych. Tak się bowiem składa, że szczególne osoby starsze spełniają po dwa na trzy warunki z każdego zestawu warunkowego, co eliminuje je według przepisów z możliwości otrzymania renty.

Ustawa emerytalna wprowadziła przepis, że ubezpieczony może być niezdolny do pracy częściowo lub całkowicie. Lekarz orzecznik to ustala, uzasadniając swoje ustalenia charakterem dotychczas wykonywanej pracy, poziomem wykształcenia, wiekiem. Najgorzej jak do orzeczenia wpisze: W oparciu o obowiązujące przepisy ustalono: 1. Jest pan niezdolny do pracy, 2. Jest pan częściowo niezdolny do pracy,

Taki wpis eliminuje ubezpieczonych z drugiego zestawu warunkowego, i często z pierwszego jeżeli ubezpieczony jest bez pracy ponad 18 miesięcy. Co
prawda lekarze orzecznicy ZUS nadużywają uzasadnienie orzeczenia, gdyż w tym wypadku powinni mieć specjalność z zakresu medycyny pracy. I to właśnie nie wniesienie sprzeciwu (w terminie 14 dni) do takiego orzeczenia lekarza orzecznika, decyduje często o odrzuceniu odwołania (w sprawie o świadczenie) przez sąd.

W 2011 roku odwołanie do sądu dotyczące renty z tytułu niezdolności do pracy wniosło 28,5 tys. osób, z czego 8,4 tys. sprawy z ZUS wygrało. Wygrało, bo lekarz orzecznik powinien
znać specyfikę pracy na konkretnym stanowisku i w danym zawodzie (jednak konieczna byłaby wiedza także z zakresu medycyny pracy). Dla prawidłowej oceny zdolności do pracy, trzeba brać pod uwagę całokształt okoliczności mających wpływ na możliwość jej wykonywania, m/in poziom wykształcenia, wiek, długotrwałość pozostawania poza zatrudnieniem itp.

Aby mieć szansę na ewentualną wygraną w sądzie, ubezpieczony musi mieć świadomość prawną. Musi wiedzieć że spory dotyczące spraw z ubezpieczeń społecznych są zwolnione z opłat sądowych, że sąd odrzuci odwołanie, jeżeli nie wniósł (w ciągu 14 dni) sprzeciwu od orzeczenia lekarza ZUS, jeżeli decydującą okolicznością w sprawie, było orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (częściowa, czy całkowita niezdolność do pracy).

Jak z powyższego wynika, nie stan zdrowia, ale przepisy, czy wniesienie sprzeciwu w terminie (świadomość prawna), decydują o tym czy otrzymamy rentę lub nie. A swoją drogą obywatel jest pokrzywdzony na każdym kroku, on na wniesienie sprzeciwu, czy odwołania ma najwyżej dwa tygodnie, po których jego prawa wygasają. Państwo i państwowe instytucje, za swoje należności (opłaty, podatki itp.) może nas ścigać i nękać latami i w tym wypadku prawa te jakoś nie wygasają.Komentarze (13):

Sortuj komentarze:

To stan zdrowia powinien decydować!

Komentarz został ukrytyrozwiń

A swoja drogą, czy to nie stan zdrowia winien decydować o przyznaniu renty?

Komentarz został ukrytyrozwiń

To prawda.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Przeczytaj też artykuł Elżbiety: Dzieci to nasze jedyne zabezpieczenie na starość

Komentarz został ukrytyrozwiń

Tak, tylko bitwa o ACTA zmobilizowała to Internetowe pokolenie, w myśl zasady dajcie mi Internet, to dam wam spokój.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Zauważyłam, że młodsze pokolenie ma całkiem inne podejście do życia, niż nasze post socjalistyczne, post solidarnościowe pokolenie. Młodzi w przeciwieństwie do naszego pokolenia, nie walczą o swoje prawa, godzą się na wszystko, jest im wszystko jedno, np: czy na emeryturę będą odchodzić w wieku 60 czy 67 lat, czy będą pracować na czarno, na umowę śmieciową, czy etat, tak jakby liczyła się tylko chwila obecna, a nie przyszłość. Czyżby było im wszystko jedno, jaka to będzie przyszłość.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pani Elżbieto, kolejny raz nie chcę być złośliwy, ale jeśli Pani mąż może hulać na potańcówkach z aż dwoma pensjonariuszkami na raz (patrz: Szarości sanatoryjnego życia. Cz. III ), to chyba jednak coś było nie tak ze stanem zdrowia, a nie z przepisami... Zdrówko, mam nadzieję i życzę tego z całego serca, raczej Panu Zdzisławowi dopisuje, myślę, że nie leżą mu przepisy. Jeszcze raz więc powiem: sanatoria są dla potrzebujących zdrowia, nie zabawy. Jak czytam, że Pani mąż żali się, że "w bilarda 3 razy grały dwie osoby, w tenisa stołowego 3 osoby...", to mnie ciarki przechodzą. Nie ma bilarda w Szczecinie? Pozdrawiam!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Odpowiadając na pytanie pani Elżbiety Szychlińskiej, uprościłam sobie odpowiedź, z której z kolei Łukasz Brzezicki wyciągnął błędne wnioski (nie wspominając o tym, że mąż już 3 krotnie składał wniosek do ZUS, więc to nie jest jednostkowa sprawa), patrz tekst: "W 2011 roku odwołanie do sądu dotyczące renty z tytułu niezdolności do pracy wniosło 28,5 tys. osób, z czego 8,4 tys. sprawy z ZUS wygrało". Jak widać prawie 30 tys. ubezpieczonych też doszło do wniosku, że coś jest nie tak z tym przyznawaniem renty zgodnie z przepisami, a nie stanem zdrowia. Pozytywem jest, że prawie 30 % odwołujących się swoje sprawy wygrało.

Komentarz został ukrytyrozwiń
  • Autor usunął profil
  • 03.01.2013 22:04

Tytuł jak i Pani komentarz "(oparłam się) na postępowaniu, w sprawie renty męża" wskazują, że materiał jest subiektywną opinią.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Na postępowaniu, w sprawie renty męża.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Jeśli chcesz dodawać komentarze, musisz się zalogować.

Najpopularniejsze

Copyright 2016 Wiadomosci24.pl

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.