Facebook Google+ Twitter

Nowe dowody osobiste - nowe obowiązki klientów banków

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2015-05-21 17:05

W obliczu zagrożenia kradzieżami tożsamości banki będą wymagały nowych zaświadczeń od swoich klientów–to zapowiedź przedstawicieli większości banków podczas VII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Wzmożona czujność banków wynika z wprowadzenia 1 marca 2015 roku nowych dowodów osobistych, które nie zawierają szeregu informacji istotnych z punktu widzenia banków. Brak w nich np. wzoru podpisu, adresu zameldowania oraz informacji o kolorze oczu i wzroście właściciela dokumentu.

„Nie jest to wymysł banków, tylko konieczność dostosowania się do nowej sytuacji po zmianie wzoru dowodu osobistego. Wszyscy posiadacze nowych dokumentów muszą być przygotowani na to, że w momencie uruchamiania konta lub zaciągania kredytu, bank może wymagać potwierdzenia adresu zameldowania lub tożsamości. W tym celu konieczne może okazać się np. pisemne oświadczenie klienta o adresie zameldowania lub specjalne zaświadczenie z urzędu gminy. Do dokumentów, potwierdzających adres może należeć np. ostatni rachunek za prąd lub gaz. Należy jednak podkreślić, że zmiany te są konieczne ze względów bezpieczeństwa klientów banków i ochrony ich pieniędzy przed nadużyciami ze strony osób trzecich. Banki będą robiły wszystko, aby nowe procedury były jak najmniej uciążliwe dla klientów” – powiedział Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

W ankiecie przeprowadzonej podczas VII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej zorganizowanego w dn. 19-20 maja 2015 r. przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, aż 40 procent uczestników konferencji opowiedziało się za przywróceniem danych adresowych i podstawowych danych biometrycznych (wzrost, kolor oczu) w kolejnych wersjach dowodów osobistych.

„Obecnie Polacy posługują się trzema prawidłowymi wzorami dowodów osobistych wprowadzanymi na przestrzeni ostatnich 13 lat. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że niedługo, wzorem innych krajów UE, zdecydujemy się na uzupełnienie najnowszego dowodu o dane w wersji elektronicznej i wówczas będzie to już 4. wzór tego dokumentu. W takiej sytuacji prawidłowa weryfikacja autentyczności dowodu osobistego, niezbędna przed wprowadzeniem informacji o kliencie do bankowych baz danych, staje się jednym z kluczowych elementów systemu transakcji. Banki zdają sobie z tego sprawę i dlatego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej przyniosło m.in. odpowiedź na pytanie, co w dowodach osobistych jest istotne ze względów bezpieczeństwa. Banki cały czas udoskonalają metody weryfikacji autentyczności dokumentów tożsamości, by jak najlepiej zabezpieczyć pieniądze klientów” – dodał Dariusz Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Eksperci Centrum Prawa Bankowego i Informacji potwierdzają, że nowe dowody osobiste mają wiele zabezpieczeń, które lepiej niż poprzednie wersje chronią je przed próbami fałszerstwa. Brak niektórych danych dotychczas widniejących na dowodach osobistych ma na celu ograniczenie przestępstw wynikających z użycia ich przez osoby trzecie. Dodatkowo wprowadzono nowe zabezpieczenia, które utrudniają ich podrobienie, np.: zmieniono znak holograficzny, uwypuklono czcionki i inne elementy, dodano grawerowane linie i wstęgi, wprowadzono elementy kolorystyczne niewidoczne „gołym okiem”. Eksperci podkreślają jednak, że choć prób fałszowania dokumentów będzie mniej, to nowoczesne zabezpieczenia mogą spowodować zwiększenie liczby prób kradzieży oryginalnych, nowych dowodów osobistych.
Z informacji z Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone, opublikowanych w raporcie infoDOK, wynika, że zagrożenie kradzieżami tożsamości utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W 2014 roku zastrzeżono ponad 128 tysięcy utraconych dokumentów tożsamości i udaremniono blisko 9 tysięcy prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę ponad 400 mln złotych. Największa kwota kredytu, który próbowano ukraść za pomocą sfałszowanych dokumentów, wynosiła aż 24 mln zł.

***
O VII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej to branżowa konferencja, organizowana regularnie od 2008 r., na której spotykają się i dyskutują przedstawiciele zarządów banków spółdzielczych, przedstawiciele Zrzeszeń oraz dostawcy technologii informatycznych. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji, miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” oraz Związek Banków Polskich. Współorganizatorami są Zrzeszenia: Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Patronami tegorocznego Forum było m.in.: Ministerstwo Gospodarki. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 19-20 maja 2015 r. Więcej informacji oraz szczegółowe relacje znajdują się na stronie www.aleBank.pl/FTBS

O Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum jest firmą o ugruntowanej pozycji w obszarze wymiany informacji, doradztwa prawnego, szkoleń i działalności wydawniczej. Działa od 1992 roku: sporządza specjalistyczne ekspertyzy i opinie prawne, w szczególności z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego, a także przygotowuje projekty stanowisk do nowych aktów prawnych,organizuje szkolenia, seminaria i konferencje, przede wszystkim w dziedzinach związanych z działalnością banków i innych instytucji finansowych oraz w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,obsługuje i rozwija Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich, podnosząc bezpieczeństwo systemu płatniczego,prowadzi wydawnictwa szeregu specjalistycznych pism branżowych,prowadzi ogólnopolską sieć Centrów Informacji Gospodarczej, świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w zlecaniu wycen nieruchomości, koordynuje proces wyceny oraz weryfikacji i certyfikowania operatów szacunkowych w oparciu o bazę AMRON.

O Związku Banków Polskich
Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, a także wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego, organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami, promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych, upowszechnianie wiedzy na temat bankowości, prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków, upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej, popieranie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej.

( )

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.