Facebook Google+ Twitter

Nowe metody leczenia nowotworów w Polsce

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2014-03-20 16:28

Hipertermia ogólnoustrojowa - hipertermia ogólnoustrojowa zwana również hipertermią całego ciała (Whole Body Hyperthermia) jako metoda wspomagająca leczenie onkologiczne.

Hipertermia ogólnoustrojowa oparta jest na naturalnych reakcjach żywego organizmu na wysoką temperaturę. Mechanizmy te, które naturalnie wykształciły się do walki z poważnymi schorzeniami, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do leczenia oraz niesienia ulgi w terapii chorób przewlekłych i złośliwych. Hipertermia ogólnoustrojowa całego ciała oznacza temperaturę ciała, która jest wyższa od normalnej. Wysoka temperatura ciała jest często spowodowana chorobami, takimi jak gorączka lub udar cieplny. Jednak kontrolowane wywołanie hipertermii ogólnoustrojowej w warunkach medycznych, jest skutecznie stosowane jako terapia w leczeniu różnych schorzeń, przede wszystkim zmian nowotworowych.

Trzy stopnie hipertermii ogólnoustrojowej
• Łagodny Whole Body Hyperthermia: temperatura ok. 37,5°C - 38,5°C
• Umiarkowany Whole Body Hyperthermia: temperatura ok. 38,5°C - 40,5°C
• Wysoki Whole Body Hyperthermia: temperatura ok. 40,5°C - 42,0°C

Historia hipertermii ogólnoustrojowej

Promieniowanie podczerwone zostało odkryte w 1801 roku przez angielskiego astronoma Sir Williama Herschela, jako część widma słonecznego. Jest to jedno z najbardziej naturalnych źródeł ciepła, na co wskazuje fakt, że rozwój organizmów żywych na Ziemi miał miejsce w świetle słonecznym i dzięki temu światłu. Nazywane jest również promieniowaniem ciepła, ponieważ stymuluje drgania własnych cząsteczek i jest postrzegane jako katalizator procesów cieplnych w skórze.
Promieniowanie w podczerwieni nie jest widoczne dla ludzkiego oka i jest oceniane przez długość fal w trzech kategoriach: A, B i C.
Promieniowanie A 760 – 1400 nm
Promieniowanie B 1400 – 3000 nm
Promieniowanie C 3000 nm – 1 mm

Skutecznym tłumikiem promieniowania podczerwonego jest powietrze, natomiast Promieniowanie C jest również absorbowane przez wodę. Najbardziej pochłanialne przez wodę jest Promieniowanie B. W środowisku naturalnym powietrze oraz woda atmosferyczna odfiltrowują Promieniowanie B oraz C zanim dotrze ono od Słońca do powierzchni Ziemi.
Fakt ten jest wykorzystywany w aparaturze do hipertermii ogólnoustrojowej poprzez zastosowanie filtra wody promieniowania podczerwonego.
Woda znajdująca się w skórze stanowi nieprzenikalną barierę dla promieniowania B i C. Promieniowanie jest wchłaniane poprzez absorpcję, co z kolei prowadzi do masowego wzrostu ciepłoty ciała na powierzchni skóry, ponieważ brak przepływu krwi powoduje osłabienie efektu chłodzącego.
Jednakże nawet w przypadku łatwo przyswajalnego promieniowania A istnieją bariery w skórze na poziomie 944 nm, 1180 nm oraz 1380 nm, a zastosowanie emiterów wIRA z jednoczesnym wykorzystaniem filtrów wodnych pomaga zatrzymać pochłanianie promieniowania w tych pasmach skóry.
Przefiltrowane promieniowanie A dociera głęboko do tkanki, jednocześnie w niewielkim stopniu wpływając na powierzchnię skóry. Produkowane w ten sposób ciepło jest błyskawicznie rozprowadzane po całym ciele poprzez krwioobieg, bez występującego miejscowo ogrzania lub przegrzania.
Ten sposób mocy cieplnej z rozkładem konwekcyjnym jest znacznie bardziej wydajny i tolerowalny niż przykładowo wprowadzanie ciepła do komórek za pomocą przewodu cieplnego.
Oprócz podwyższenia ogólnej temperatury ciała, która powoduje łagodzenie bólu, stosowanie wIRA poprawia krążenie krwi, mikrokrążenie, wzrost ciśnienia cząsteczkowego tlenu oraz lepszą przemianę materii. W hipertermii ogólnoustrojowej wykorzystywane są wszystkie właściwości promieniowania podczerwonego.

Hipertermia ogólnoustrojowa jako metoda wspomagająca chemioterapię.

Połączenie hipertermii ogólnoustrojowej i chemioterapii zwiększa wrażliwość komórek nowotworowych na działanie leków cytostatycznych. Podgrzewanie tkanek guza rozszerza naczynia krwionośne w jego obrębie, co znacznie podnosi koncentrację (stężenie) środka terapeutycznego w tkankach zmienionych nowotworowo. W przypadku kojarzenia hipertermii ogólnoustrojowej z chemioterapią wykorzystywany jest powszechnie znany fakt szybszego zachodzenia reakcji chemicznych w podwyższonej temperaturze, wzrost ukrwienia podgrzewanego narządu powodujący kumulację w nim cytostatyku oraz szybszą jego penetrację do komórki. W badaniach wykazano nawet trzykrotny wzrost aktywności tej samej dawki cytostatyków po zastosowaniu hipertermii. Stosowanie hipertermii ogólnoustrojowej całego ciała łącznie z chemioterapią wpływa na to, że dawki chemioterapii mogą być potencjalnie zmniejszone, a co się z tym wiąże efekty uboczne chemioterapii są niwelowane, a wyniszczenie organizmu spowodowane terapią cytostatykami jest ograniczane, dzięki czemu ma ona wpływ również na zdrowe tkanki i utrzymanie ich aktywności przeciwnowotworowej – wpływa na zwiększenie sił ochronnych Pacjenta.

Hipertermia ogólnoustrojowa jako metoda wspomagająca radioterapię.
W radioterapii podwyższona temperatura działa na komórki znajdujące się w niewrażliwych na napromienianie fazach cyklu podziałowego, jak również na te o upośledzonym stopniu utlenowania, powodującego ich względną promieniooporność. Uszkodzenia powodowane przez promieniowanie w spirali DNA są utrwalane przez działanie podwyższonej temperatury. Uszkadza ona także błonę komórkową i jądrową oraz organelle komórkowe takie jak mitochondria. Ze względu na fakt, iż nowotwór zaopatrywany jest w krew przez naczynia patologiczne, tj. posiadające kręty przebieg, o upośledzonej możliwości rozszerzania się po podgrzaniu jest on bardziej wrażliwy na wzrost temperatury niż tkanki zdrowe. W uproszczeniu można przyjąć, że miejscowy wzrost temperatury wywołuje zwiększenie, nawet dziesięciokrotne przepływu krwi przez tkanki zdrowe. Zmiany powodowane przez ciepło w nowotworze powodują powstawanie w naczyniach krwionośnych zakrzepów, zatorów i w efekcie wytworzenie martwicy krwotoczne. W zależności od czasu działania podwyższonej temperatury i jej wysokości można zwiększyć efekt biologicznego działania dawki promieniowania jonizującego od 1,5 do nawet 9 razy. Daje to nowe możliwości zwiększania skuteczności standardowej radioterapii bądź skutecznego powtórnego napromieniania obniżoną dawką promieniowania.

Hipertermia ogólnoustrojowa jako metoda wspomagająca chemioradioterapię.
Uszkodzenie termiczne chorych, zakwaszonych tkanek guza, zwiększa ich wrażliwość na działanie cytostatyków i promieniowanie, prowadzi do braku substancji odżywczych w nowotworze, a tym samym doprowadza do niszczenia metabolizmu komórki - niszczenia nowotworu. Hipertermia ogólnoustrojowa stymuluje nowotworobójcze mechanizmy odpornościowe (niszczenie komórek nowotworowych ze względu na indukcję apoptozy i obumarcia czynnika termicznego) jak i zaburzenie raka poprzez modulowanie regulacji termicznej.

Hipertermia ogólnoustrojowa jako metoda wykorzystywana w leczeniu paliatywnym bólu.
Dla osób przewlekle odczuwających ból oraz osób w ostatnich fazach choroby nowotworowej, Pacjentów w nieuleczalnych etapach choroby hipertermia ogólnoustrojowa całego ciała wykorzystywana jest jako skuteczna metoda łagodząca ból, co podnosi komfort życia Pacjenta.

Hipertermia ogólnoustrojowa jako metoda samoistna.
Jako metoda samodzielna hipertermia ogólnoustrojowa zmienia profil odpowiedzi immunologicznej organizmu stymulując go do wzrostu odpowiedzi na obecność nowotworu. Oprócz wskazania dla leczenia nowotworów, hipertermia ogólnoustrojowa całego ciała wykorzystywana jest do zainicjowania obumarcia i apoptozy komórek w celu powstrzymania wirusa HIV, gdzie ma na celu zniszczenie para- patologicznych białek i przeciwciał, chorobach układu odpornościowego i wirusowych.Przy niskich temperaturach może być z powodzeniem stosowana również w łagodnych chorobach np. nadciśnienie, etap I i II, chorobach ogólnoustrojowych (np. twardziny) oraz leczeniu nerwobóli.

Zalety hipertermii ogólnoustrojowej:
• Hipertermia ogólnoustrojowa jest nietoksyczna.
• Hipertermia ogólnoustrojowa wydłuża czas przeżycia chorego.
• Hipertermia ogólnoustrojowa redukuje objawy chemioterapii i radioterapii.
• Hipertermia ogólnoustrojowa doprowadza do powolnej martwicy tkanek nowotworowych.
• Hipertermia ogólnoustrojowa podnosi jakość życia chorego.
• Hipertermia ogólnoustrojowa działa przeciwbólowo.
• Hipertermia ogólnoustrojowa obniża ryzyko powstawania przerzutów.
• Hipertermia ogólnoustrojowa może być stosowana niemal do wszystkich rodzajów nowotworów.
• Hipertermia ogólnoustrojowa może być stosowana w zaawansowanym stadium choroby.
• Leczenie hipertermią ogólnoustrojową można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb Pacjenta.
• Hipertermia ogólnoustrojowa zmniejsza przepływ krwii w guzie nowotworowym, upośledzając tym samym jego utlenowienie i odżywianie – hipertermia ogólnoustrojowa niszczy nowotwór.

Zabiegi hipertermii ogólnoustrojowej
Przed przeprowadzeniem zabiegu hipertermii ogólnoustrojowej Pacjent powinien unikać spożywania ciężkostrawnych posiłków, lecz nie powinien pozostawać całkowicie na czczo. Zalecane jest również wcześniejsze skorzystanie z toalety, pomimo iż nie jest zabronione cewnikowanie w trakcie zabiegu. Ciepło jest wprowadzane do komórek ciała Pacjenta za pomocą filtrowanego przez wodę promieniowania podczerwonego A o długości fal od 760 do 1400 nanometrów (pasma wpływu na skórę 940, 1180 i 1380 nanometrów, filtrowanie poprzez filtr wodny). Promieniowanie to wnika głęboko, aż do sieci naczyń krwionośnych w tkance podskórnej. Aby uchronić ciało Pacjenta przed skutkami ubocznymi działania wysokiej temperatury, ponad łóżkiem, na którym przebywa Pacjent, rozwija się przestronny namiot wykonany z powlekanej tkaniny frotte lub skóry syntetycznej. W trakcie trwania fazy promieniowania IR, Pacjent przebywa w namiocie w pozycji leżącej, zachowując swobodę ruchów. Głowa Pacjenta może znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz namiotu. Okienko umieszczone w górnej części namiotu pozwala na prawidłową cyrkulację powietrza w sytuacji, gdy głowa Pacjenta znajduje się wewnątrz namiotu. Otwór ten, jak również przejrzyste panele znajdujące się po bokach głowy, umożliwiają Pacjentowi bezpośredni kontakt wzrokowy i głosowy z pielęgniarką nadzorującą zabieg hipertermii ogólnoustrojowej. Po zakończeniu tego etapu następuje przejście do fazy zatrzymywania ciepła. Na tym etapie izolacja cieplna powoduje czasowe utrzymanie podwyższonej temperatury ciała Pacjenta. W tej fazie Pacjent ma możliwość swobodnej zmiany pozycji z grzbietowej do półsiedzącej oraz siedzącej, przy użyciu regulacji wysokości oparcia łóżka. Jest to ostatnia faza zabiegu hipertermii ogólnoustrojowej. Po zakończeniu leczenia Pacjent nie wymaga hospitalizacji. Zabiegi hipertermii ogólnoustrojowej przeprowadzane są na niemieckim systemie medycznym Heckel HT3000. System do hipertermii onkologicznej ogólnoustrojowej Heckel HT3000 posiada zewnętrzną weryfikację zgodności z międzynarodowym standardem urządzeń medycznych IEC 60601-1 przez notyfikowaną jednostkę EUROCAT, Darmstadt, Niemcy.

Hipertermia ogólnoustrojowa w Polsce
Zabiegi hipertermii onkologicznej ogólnoustrojowej całego ciała jako pierwszy i jedyny ośrodek w Polsce przeprowadza NZOZ Polskie Centrum Hipertermii Onkologicznej w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5. Placówka korzysta z najnowocześniejszego sprzętu do hipertermii onkologicznej ogólnoustrojowej, niemieckiego systemu Heckel HT3000. NZOZ Polskie Centrum Hipertermii Onkologicznej jest ośrodkiem referencyjnym w zakresie leczenia terapią hipertermii ogólnoustrojowej w Polsce.
Metoda hipertermii ogólnoustrojowej rekomendowana jest przez Polskie Towarzystwo Hipertermii Onkologicznej - stowarzyszenie naukowe skupiające osoby naukowo oraz zawodowo związane z hipertermią ogólnoustrojową. Polskie Towarzystwo Hipertermii Onkologicznej ściśle współpracuje ze swoim niemieckim odpowiednikiem Deutsche Gesellschaft für Hyperthermie, m.in. w zakresie wspólnego prowadzenia badań medycznych, wymiany prelegentów na konferencjach, wymiany doświadczeń medycznych. Polskie Towarzystwo Hipertermii Onkologicznej dąży m. in. do usunięcia dysproporcji w zakresie dostępności do leczenia za pomocą hipertermii ogólnoustrojowej dla pacjentów onkologicznych.
Zastosowanie hipertermii ogólnoustrojowej poza onkologią
Zastosowanie metody hipertermii jest wskazane w celu zwiększenia odżywienia tkanki mięśniowej, likwidacji przewlekłych stanów zapalnych oraz stymulowania procesów immunologicznych.
W tym kontekście IRHT jest przede wszystkim stosowane w celu podtrzymania leczenia w przypadkach, gdy standardowy tryb leczenia okazał się nieskuteczny lub rezultaty leczenia nie utrzymują się.

Główne wskazania:
• leczenie wspomagające w terapii onkologicznej
• dystonia mięśni
• fibromyalgia, reumatyzm tkanek miękkich, leczenie bólu
• zwyrodnienie stawów
• astma oskrzelowa, przewlekłe choroby układu oddechowego
• przewlekłe procesy zapalne (obejmujące neurodermit, łuszczycę, zapalenie jelita grubego, chorobę Crohna, zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie ucha środkowego)
• przewlekłe infekcje

Z reguły, pożądana podwyższona temperatura utrzymuje się przez około 1 - 2 godziny, w szczególnych onkologicznych przypadkach przez 4 - 6 godzin.
W kolejnym czasie (do 72 godzin), objawy choroby chwilowo nasilają się, zwłaszcza w przypadku przewlekłych stanów zapalnych. Należy to interpretować jako pozytywny znak skuteczności zabiegu.
Podobnie nierosnący wcześniej guz, może wywoływać bolesne reakcje.


(Damian Jankowski)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.