Facebook Google+ Twitter

Nowe zasady odpisu 1 procenta podatku

Rozliczamy podatki za ubiegły rok, więc warto przypomnieć o możliwości dokonania odpisu 1 proc. podatku, zwłaszcza, że ta procedura uległa zmianie - nie musimy sami dokonywać wpłaty na konto, bo Urząd Skarbowy zrobi to za nas.

ze zbiorów Wikipedii - http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:A_child_sleeping.jpg / Fot. Alessandro ZangrilliZmiana zasad wspomagania organizacji pożytku publicznego obowiązuje od 1 stycznia 2007 r., a została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1588). Nowe przepisy znacznie uprościły procedurę przekazywania części naszego podatku na cele charytatywne, ale zrodziły też szereg wątpliwości.

W poprzednich latach odpisu dokonywało tylko nieco ponad 7 proc. osób. Większość podatników rezygnowała ze względu na skomplikowane zasady - najpierw należało wpłacić pieniądze na konto wybranej organizacji, a potem czekać, aż służby skarbowe zwrócą nam nadpłatę. Obecnie nadal możemy przeznaczyć 1 proc. z naszego podatku na rzecz wybranej fundacji czy stowarzyszenia, ale - i to jest nowość - nie musimy osobiście wpłacać pieniędzy na konto organizacji. W ciągu trzech miesięcy od złożenia PIT-u naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego ma obowiązek odliczyć wskazaną kwotę z naszego podatku i przekazać na konto jednej, wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego (OPP).

Zmienił się mechanizm dokonywania odpisu, natomiast nie zmienia się sama idea. Państwo daje obywatelowi prawo decydowania o tym, jak wykorzystać 1 proc. należnego budżetowi podatku. Nie jest to więc typowa ulga, a raczej przywilej współdecydowania, swoista demokracja podatkowa. Zyskujemy możliwość wspierania realizacji określonych celów społecznych, które my, obywatele uznamy za ważne. To osoby płacące podatki decydują, czy chcą wspomóc działania charytatywne konkretnej organizacji oraz jaką kwotą.

Swoje 1 proc. podatku możemy przekazać jedynie tej organizacji, która znajdzie się w oficjalnym obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Aktualny wykaz liczy ponad 5600 pozycji, został opublikowany dnia 31 grudnia 2007r. (Monitor Polski Nr 99, poz. 1078). i można go pobrać ze strony http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,majacych,status,OPP,1020.html. Nie ma konieczności dodatkowego sprawdzania lub potwierdzania statusu organizacji, której chcemy przekazać swój odpis. Od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego posiada ona ten status, aż do chwili wykreślenia z rejestru.

Czym są organizacje pożytku publicznego?Aby uzyskać taki status stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje, muszą spełniać szereg warunków, m.in. realizować zadania pożytku publicznego, które wymienia ustawa oraz prowadzić działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy ludzi znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Zarejestrowane organizacje pożytku publicznego pomagają wszystkim potrzebującym, począwszy od dzieci, poprzez młodzież, osoby dorosłe na seniorach kończąc. Działają w bardzo różnych sferach, na przykład: ekologia, edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, sport czy kultura.

Jak dokonać odpisu:1. Zdecyduj, którą organizację chcesz wspierać i sprawdź jej dane.
- pod adresem http://bopp.pozytek.gov.pl/ można wyszukać konkretną organizację podając jej nazwę, siedzibę lub numer KRS.

2. Wypełnij roczne zeznanie podatkowe
- w odpowiedniej rubryce formularz PIT (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) wpisz nazwę organizacji oraz jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i kwotę (max. 1%), którą chcesz przekazać.

3. Kompletny PIT złóż w Urzędzie Skarbowym w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
- w razie nadpłaty podatku Urząd zwróci Ci przekazaną kwotę; w pozostałych przypadkach wyliczona kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o wpłatę na rzecz pożytku publicznego.

Uwaga: Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowanych w formie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego przeznaczony jest formularz PIT-28. Tacy podatnicy składają roczne zeznanie podatkowe do końca stycznia.

Warto przypomnieć, że skorzystanie z możliwości odpisu jest dobrowolne, a podatnik może swobodnie wybrać organizację, na którą chce przekazać swój odpis podatkowy. Niedopuszczalne jest zmuszanie kogokolwiek do przekazywania odpisów na rzecz np. fundacji firmy, czy instytucji, w której dana osoba jest zatrudniona.

Obowiązujące przepisy wciąż formalnie zabraniają przekazania odpisu na konkretną osobę. Ta sprawa wzbudziła kontrowersje i ostatecznie Ministerstwo Finansów zgodziło się, byśmy mogli wskazać osobę, na której rzecz chcemy przekazać 1 proc. podatku, np. na leczenie lub naukę. W PIT w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" wpłacający może podać np. imię i nazwisko podopiecznego fundacji, któremu chce pomóc swoją darowizną. Dla pewności możemy przesłać do danej organizacji oświadczenie, że chcemy wesprzeć jedną konkretną osobę lub rodzaj działalności. W oświadczeniu podajemy też kwotę, jaką odpisaliśmy na ten cel w zeznaniu rocznym. Obdarowana organizacja będzie mogła na podstawie takiego oświadczenia wyodrębnić sumę pieniędzy od danego darczyńcy i podjąć decyzję, czy nasza sugestia zostanie uwzględniona.

Problemy mogą pojawić się w oddziałach terenowych dużych fundacji i stowarzyszeń. Dotychczas podatnik przekazując organizacji wpłatę mógł wskazać, do którego oddziału regionalnego danej organizacji ogólnopolskiej ją kieruje. Pod rządami zmienionej ustawy nie jest to możliwe. Organizacje z rozbudowaną strukturą terenową boją się, że wpłaty z tytułu 1% mogą się radykalnie zmniejszyć, bo darczyńcy przyzwyczaili się do wpłat na koła terenowe.

Nowy mechanizm odpisu jest z pewnością prostszy, bardziej przyjazny i wygodny dla ofiarodawców. Z punktu widzenia organizacji uproszczenie procedury może przynieść potencjalnie większe wpływy – więcej osób zdecyduje się na dokonanie odpisu. Mankamentem jest fakt, że generalnie organizacja nie będzie wiedziała, kto jej zaufał, nie będzie mogła więc indywidualnie podziękować darczyńcom i poinformować ich, jak wykorzystała przekazane fundusze. Cały system przekazywania środków będzie też trudniejszy do skontrolowania, bo podatnikowi trudniej będzie zweryfikować fakt, czy jego wpłata dotarła do właściwego odbiorcy.

Uproszczony mechanizm odpisu podatkowego może stać się szansą rozwoju dla mniejszych, regionalnych stowarzyszeń. W małym środowisku łatwiej odwołać się do lokalnego patriotyzmu, nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnymi ofiarodawcami, osobiście podziękować za dar i rozliczyć się z niego przed lokalną społecznością. Zdobyte w ten sposób zaufanie z pewnością zaprocentuje w kolejnych latach coraz większą liczba wpłat, a pozyskiwane środki można traktować jako konieczny „wkład własny” przy ubieganiu się o kolejne granty i fundusze unijne.

Istnieje obawa, że sponsorzy chętniej będą przekazywać swoje pieniądze dla organizacji, które znają z prasy lub telewizji, które mają fundusze na reklamę, ale lokalne stowarzyszenia, czy fundacje mogą przecież docierać do potencjalnych dobrodziejów w inny sposób: poprzez publikacje w lokalnej prasie, ulotki wyjaśniające zasady odpisu wyłożone w sklepie, w szkole lub u fryzjera, kontakty towarzyskie i sąsiedzkie, współpracę z biurami finansowymi itp. Muszą też wykazać się większą aktywnością i pozyskiwać wsparcie lokalnych autorytetów: księgowych, nauczycieli, lekarzy, pracowników socjalnych, księży, sołtysów albo radnych. Dobrym pomysłem jest tworzenie własnych stron internatowych lub zamieszczanie stosownych apeli na stronach urzędów gmin, miejscowych firm, parafii, szkół i innych zaprzyjaźnionych osób. Przykładowo - w Gablotce Szkolnej można bezpłatnie publikować informacje o działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, leczenia, wypoczynku, dożywiania, sportu itp.

Należy pamiętać, aby przedstawiać efekty realizowanych działań i konkretne cele do realizacji w najbliższym czasie. Same apele nie wystarczą, bowiem wielu statystycznych obywateli będzie podejrzewać, że ich pieniądze zostaną ukradzione, zmarnotrawione lub wzbogacą jakiegoś "oligarchę", a niektórym po prostu nie będzie się chciało podejmować dodatkowej fatygi. Duże znaczenie dla powodzenia całej „akcji 1%” ma dotarcie z odpowiednią informacją do społeczeństwa, a takich działań - przynajmniej dotychczas - nie widać.

Ciekawe, czy zwyczaj dokonywania odpisu podatkowego upowszechni się w naszym społeczeństwie? Musimy uzmysłowić sobie, że jeśli nie zdecydujemy się na darowiznę, pieniądze nie zostaną w naszej kieszeni, bo będziemy musieli i tak je oddać fiskusowi - wtedy urzędnicy zdecydują na co je wydać.

Pamiętajmy: każda złotówka z odpisu ma znaczenie - sami decydujemy, komu ją powierzamy i na jaki cel.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (3):

Sortuj komentarze:

ryszard bruszczyński
  • ryszard bruszczyński
  • 14.09.2010 19:13

dlaczego emeryci,czy pracownicy których rozlicza ZUS lub zakład pracy nie mogą przekazać 1%?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Niestety, tylko 1% od podatku... Przeciętnie jest to 20-30 zł od podatnika.

Komentarz został ukrytyrozwiń

A ja mam może głupie pytanie. Czy to jest 1% od kwoty podatku (0.01 * 19%) czy też 1% dochodu (1% dla OPP i 18% dla reżimu)?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.