Facebook Google+ Twitter

Nowy regulamin gry w piłkę nożną

W ostatnich latach wprowadzono pewne nowości uatrakcyjniające grę w piłkę nożną. Moja propozycja idzie jeszcze dalej. Zapraszam kibiców do dyskusji. Czy na boisku będzie ciekawiej?

Ustalono, że przebywanie zawodnika na pozycji spalonej nie jest powodem do przerwania gry, jeśli zawodnik ten nie uczestniczy czynnie w zagraniu. Jesteśmy jednak świadkami przedziwnych sytuacji, w których sędzia nie przerywa gry, zaś zawodnik opuszcza pozycję spaloną i... zdobywa gola.


Ustanowiono także przepis ograniczający mało widowiskową grę "na czas" - podanie piłki do własnego bramkarza (nie dotyczy odbicia głową) powoduje utratę piłki na rzecz przeciwnika. Jednak niejednokrotnie widujemy sytuacje, w których piłka nie jest wychwytywana przez bramkarza także w dramatycznych chwilach - nie będąc pewny, jak podanie zostanie zakwalifikowane przez sędziego (świadome zagranie partnera z drużyny, jego błąd w zagraniu albo rykoszet) przezornie odbija piłkę w pole gry ryzykując zdobyciem gola przez przeciwnika.

Oba opisane przypadki ilustrują przemiany w regułach gry (znane także poza piłkarskim prawem...) - oto sędziowie (prawnicy) kierując się ideami sprawiedliwości i logiki zmieniają zasady w słusznym kierunku. Niestety, nie biorą oni wszelkich możliwych sytuacji pod uwagę, co powoduje groteskowe wypaczenie szlachetnych zamierzeń. Chcieli dobrze, ale im nie wyszło. Skąd my to znamy...
Zatem także poniższe propozycje należałoby ocenić krytycznie, ale i rzetelnie...

Obecne przepisy klasycznej piłki nożnej są nienowoczesne, a w niektórych przypadkach wręcz absurdalne. Nie nadążają za szybkimi zmianami w innych dziedzinach, także w sporcie. Zaskakujące, a nawet kompromitujące, bywają decyzje sędziowskie oparte na tychże przepisach, zwłaszcza w sytuacjach podbramkowych, a więc najważniejszych.
Proponuje się zmianę przepisów dotyczących zasad gry w piłkę nożną.


1. Czas gry
1.1 Ustala się czas gry - cztery fragmenty po kwadransie, czyli 60 minut oraz trzy przerwy.
1.2 Mecz rozgrywany jest według czasu netto (czas czystej gry, czysty czas, czysta gra, czas gry).
1.3 Okres przebywania piłki w gestii bramkarza nie będzie wliczany do czasu gry (od przejęcia piłki przez bramkarza w polu karnym do wyrzucenia lub wykopnięcia piłki).
1.4 Do czasu gry nie będą zaliczane przerwy spowodowane przewinieniem zawodnika, wyjściem piłki poza pole gry oraz przerwy spowodowane czynnikami zewnętrznymi.
Cel - ograniczenie gry "na czas" oraz wyeliminowanie nieuzasadnionych przerw.


2. Podział pola boiska
2.1 Ustanawia się podział boiska na cztery części.
2.2 Istniejące poprzeczne linie ograniczające pola karne będą przedłużone do obu linii autowych tworząc od strony bramek pola (kwarty) krańcowe.
2.3 Obszary pomiędzy liniami określonymi w p. 2.2 a linią środkową to pola (kwarty) środkowe.
Cel - wprowadzenie nowego przepisu o pozycji spalonej.

Jeśli będzie większe zainteresowanie propozyjami zmian dotyczącymi regulaminu gry w piłkę nożną, to - w ramach dyskusji - opiszę jeszcze kilka propozycji, m.in. o zmianie przepisu o pozycji spalonej.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (8):

Sortuj komentarze:

Oto końcowy fragment Regulaminu -

6. Prawo korzyści

6.1 Jeśli sytuacja będzie korzystna dla drużyny poszkodowanej, to sędzia zasygnalizuje prawo korzyści sugerując zamiar ukarania zawodnika przekraczającego przepisy po zakończeniu akcji.
6.2 Prawo korzyści może być sygnalizowane w szeregu kolejnych przypadków przekraczania przepisów przez zawodników broniących.
6.3 Jeżeli podczas zastosowania prawa korzyści nie padł gol, a przewinienia nastąpiły w co najmniej dwóch miejscach, to drużyna poszkodowana ma prawo wyboru miejsca wznowienia gry.
6.4 Jeżeli podczas zastosowania prawa korzyści przewinienie popełni zawodnik drużyny uprzywilejowanej (atakującej), to sędzia natychmiast przerwie grę i orzeknie kary. Gra zostanie wznowiona przez drużynę, wobec której orzeczono niższą karę. W przypadku orzeczenia jednakowych kar, gra zostanie wznowiona przez drużynę broniącą.

Prawo korzyści należy rozszerzyć także na poniższe przypadki.
6.5 Jeśli piłka znajdzie się poza linią bramkową drużyny broniącej, to zawodnik tej drużyny może zastąpić klasyczny rzut wolny rzutem (podobnym do rzutu autowego) albo wykopnięciem podrzuconej piłki spoza linii bramkowej. W podobny sposób zawodnik może wznowić grę zastępując swego bramkarza.
6.6 Jeśli piłka znajdzie się poza linią bramkową drużyny broniącej, to bramkarz tej drużyny może zastąpić klasyczny rzut wolny wyrzuceniem albo wykopnięciem podrzuconej piłki z dowolnego miejsca swego pola karnego. W podobny sposób bramkarz może wznowić grę.
6.7 Jeśli piłka znajdzie się poza linią autową, to zawodnik może zastąpić klasyczny rzut wolny rzutem autowym wykonanym z najbliższego miejsca spoza tej linii.
6.8 Rzut rożny może być wykonywany według obecnych zasad albo może być zastąpiony rzutem autowym.
6.9 Aby uniknąć nieporozumień, zawodnik (także bramkarz) chcący skorzystać z nowych zasad, powinien ten zamiar zasygnalizować podniesieniem ramienia.

Cel
- nieprzerywanie gry w dramatycznych sytuacjach przy jednoczesnym orzekaniu kar za większe przewinienia (obecnie zwykle nie orzeka się kar po zastosowaniu prawa korzyści),
- zwiększenie tempa gry (rozszerzenie interpretacji prawa korzyści, jeśli zawodnicy wznawiający grę uznają, że ze względów taktycznych należy ją niezwłocznie kontynuować).

7. Zmiana zawodników

7.1 W grze może uczestniczyć 22 zawodników w każdej drużynie, z których maksymalnie (mniej w przypadku czasowego wykluczenia z gry) 11 może grać równocześnie.
7.2 W przypadku kontuzji, przemęczenia lub ze względów taktycznych, każdy z zawodników może opuścić boisko w dowolnej chwili (podczas gry albo podczas przerwy).
7.3 Zmiennik może wejść na boisko od strony swej linii bramkowej podczas przerwy w grze albo podczas przebywania piłki na połowie przeciwnika.
7.4 Nie ogranicza się liczby zmian.

Cel
- ożywienie gry oraz wyeliminowanie absurdalnej sytuacji, kiedy poszkodowana drużyna gra w zmniejszonym składzie z powodu chwilowego zejścia kontuzjowanego zawodnika.

8. Ustawianie muru

8.1 Pojedynczy mur będzie tworzony jedynie przez piłkarzy drużyny broniącej.
8.2 Ustawienie muru nie będzie obowiązkowe.
8.3 W momencie egzekwowania rzutu wolnego zawodnicy atakujący będą znajdować się w przepisowej odległości od piłki oraz poza trójkątem piłka - oba słupki bramki.

Cel
- uniknięcie niesportowego zachowania się zawodników obu drużyn w okolicy utworzonego muru.

9. Rzut narożny

9.1 Jeśli przewinienie popełnione w polu karnym nie będzie ukarane przyznaniem rzutu karnego, to (zamiast rzutu wolnego pośredniego) będzie przyznany rzut narożny.
9.2 Każdy trzeci rzut rożny może być zastąpiony rzutem narożnym.
9.3 Każdy rzut rożny w ostatnim kwadransie gry może być zastąpiony rzutem narożnym.
9.4 Przetrzymywanie piłki przez bramkarza (dłuższe niż 10 sekund) będzie zagrożone przyznaniem rzutu narożnego.
9.5 Rzut narożny będzie wykonywany z narożnika (jednego z dwóch) pola karnego (od strony środka boiska).
9.6 Podczas egzekwowania rzutu narożnego:
- będzie zawieszony obecny przepis o pozycji spalonej (patrz 3.2),
- zawodnicy atakujący nie będą mogli przebywać w polu karnym drużyny broniącej oraz poza jej linią bramkową,
- zawodnicy broniący będą mogli przebywać w swoim polu karnym oraz będą mogli przebywać poza swą linią bramkową,
- zawodnicy broniący będą mogli utworzyć mur.

Cele
- uniknięcie kuriozalnej sytuacji egzekwowania rzutu wolnego pośredniego z niewielkiej odległości od bramki (9.1),
- premiowanie akcji ofensywnych (9.2, 9.3),
- dyscyplinowanie gry (9.4),
- uspokojenie zawodników obu drużyn podczas rozgrywania stałego fragmentu meczu (9.5).

10. Zastosowanie techniki wizyjnej

10.1 Podczas rozgrywek piłkarskich wyższej rangi, należy zastosować nowoczesną technikę wizyjną. Nad oboma polami karnymi należy umieścić kamery, które uatrakcyjnią również przekaz kibicom telewizyjnym, zaś obrazy będą rejestrowane i archiwizowane.
10.2 Przypadki wątpliwe będą rozstrzygane w studiu przez dodatkowych trzech sędziów, którzy (po przeanalizowaniu wizyjnego zapisu) pomogą wydać werdykt sędziemu głównemu. Werdykty będą ujawniane w atrakcyjny sposób na wielkich stadionowych ekranach.
10.3 Jeśli po zakończeniu gry, ale przed następnym meczem w rozgrywkach, sędziowie dostrzegą w przeglądanym nagraniu filmowym szczególnie niesportowe zachowanie się któregokolwiek zawodnika (niezauważone podczas gry), to będzie orzeczona dodatkowa kara czasowa, która będzie uwzględniona podczas kolejnego meczu.

Cel
- zmniejszenie liczby błędów sędziowskich.


Sądzę, że proponowane zasady gry w piłkę nożną będą przyjaźniejsze dla zawodników, kibiców oraz dla sędziów.

Przed wprowadzeniem proponowanych zasad do gry w piłkę nożną, należy niniejszy tekst przeredagować stosując nazewnictwo uznane przez piłkarskie federacje (w Polsce - przez PZPN).

Dawniej gry sportowe (jak i całe życie) toczyły się cokolwiek wolniej. Nie było technicznych możliwości powtórzeń najważniejszych momentów zmagań sportowych. Sędzia był wyrocznią - może zawodnicy i kibice widzieli dobrze, ale On widział najlepiej.
Dzisiaj miliony obserwatorów widzi i ocenia lepiej, niż najlepsi piłkarscy sędziowie. Oni muszą podjąć sprawiedliwą decyzję w chwilę, zaś my możemy analizować godzinami uznając werdykty sędziowskie za karygodne.
Należy także przeanalizować zasadność wprowadzenia na boisko drugiego sędziego głównego.
Obecnie szereg dyscyplin korzysta z technicznych osiągnięć, które kiedyś były nowinkami, a dzisiaj są kanonami. Sporty o niemodernizowanych regulaminach stają się relatywnie wolniejsze oraz mniej widowiskowe. Tracą atrakcyjność i kontakt z bardziej krytycznym widzem posiadającym dwuwładzę nad wizyjną informacją - wideo (może powtórnie obejrzeć sporną sytuację) oraz pilota (może wybrać inny program)...

Komentarz został ukrytyrozwiń

Zgłosiłem do edycji cały regulamin, ale nie mógł być cały wyeksponowany, ponieważ jest limit miejsca na artykuł, a limit to rzecz świeta. Nie wiem, co komu po kawałku regulaminu. Pierwszą część zamieszczono i nawet ładnie to wyszło. Ale dwa przepisy to jednak nie wszystko... Zatem umieściłem część z pozostałych i wyszło to kiepsko, za co otrzymałem jeden punkt karny (domyślam się, że za to, bowiem dokładnie nie wiem). Reszty regulaminu nie zamieszczę, bowiem obserwuję wyjątkowo skromne zainteresowanie zmianami w piłce nożnej (zwłaszcza w... moim wykonaniu) i mógłbym otrzymać drugi punkt karny...

Komentarz został ukrytyrozwiń

No tak, mogłem się tego spodziewać - poziom dyskusji typowo polski, czyli odsyłanie do psychiatry... Dlatego w Polsce nie wymyślono koła, kompasu i żadnej poważnej gry sportowej. A jeśli już coś wymyślono (podobno rakiety) to dawno i chyba prawda, ale był wówczas zapewne przyjaźniejszy naród. A co o Polakach mawia się na świecie? Jeśli dwóch sobie kopie dołki to większość domyśla się, kto zacz...

Komentarz został ukrytyrozwiń

Napisałem 3 zdania. Które z nich nie jest prawdziwe?
A oto dalszy ciąg regulaminu (propozycji), skoro już tak dojrzałe dyskusje prowadzimy, zwłaszcza ze znawcami sportu.

3. Przepis o pozycji spalonej

Obecny przepis o pozycji spalonej zawieszany jest podczas wykonywania rzutów rożnych i autowych.
Dotychczasowe przepisy o pozycji spalonej zostają utrzymane w mocy, jednakże z uwzględnieniem nowych zasad.
3.1 Zdecydowana pozycja spalona będzie orzeczona w przypadku wyraźnej różnicy w odległości pomiędzy rozpatrywanymi zawodnikami (powyżej jednej trzeciej metra, czyli powyżej jednej stopy angielskiej).
3.2 Po prawidłowym (w rozumieniu obecnego przepisu o pozycji spalonej) wejściu piłki w kwartę krańcową będzie zawieszony przepis o pozycji spalonej.
3.3 Podczas egzekwowania rzutu wolnego z pola krańcowego (spoza pola karnego) ponownie będzie obowiązywać przepis o pozycji spalonej.
3.4 Gra nie będzie przerwana, mimo pozycji spalonej zawodnika, jeśli sędzia uzna, że nie bierze on udziału w akcji, jednakże ten zawodnik do zakończenia akcji nie może czynnie uczestniczyć w grze pod rygorem jej przerwania oraz nieuznania ewentualnie zdobytego gola.

Cele
- zwiększenie liczby sytuacji podbramkowych, zmniejszenie liczby błędnych werdyktów sędziowskich, zwiększenie dynamiki gry oraz nagradzanie gry ofensywnej i ograniczanie gry defensywnej (3.1),
- uniknięcie licznego wejścia (na mocy punktu 3.2) zawodników atakującej drużyny pod bramkę przeciwnika (3.3),
- wyeliminowanie kontrowersyjnych przypadków, w których zawodnik jest wprawdzie na pozycji spalonej (gra nie jest przerywana z powodu jego nieuczestniczenia w zagraniu), jednakże po chwili włącza się do gry strzelając gola lub uczestnicząc w zdobyciu bramki (3.4).

4. Aut boczny i aut bramkowy

Wyjście piłki poza linię autową lub linię bramkową nie spowoduje przerwania gry przez sędziego, jeżeli:
a) piłka nie będzie miała kontaktu z polem przyboiskowym,
b) piłka zostanie wybita przez partnera, przeciwnika lub sędziego,
c) piłka zostanie odbita od konstrukcji bramki lub od masztu chorągiewki,
d) piłka zostanie wprowadzona ponownie w pole gry jednokrotnym uderzeniem przez jednego zawodnika, który posiada kontakt z polem gry.

Cel
- ożywienie gry na obrzeżach boiska.

5. Kary za przewinienia

5.1 Rezygnuje się z karania żółtymi i czerwonymi kartkami.
5.2 Drobne przewinienia karane będą jedynie utratą piłki na korzyść przeciwnika (jak obecnie). Większe kary będą polegać na dodatkowym wyeliminowaniu zawodnika z gry na 5, 10, 15, 30 albo 60 minut (czystej gry) bez prawa zastąpienia przez innego zawodnika.
5.3 Będzie opracowany szczegółowy katalog kar w zależności od stopnia przewinienia i od miejsca jego popełnienia.
5.4 Kary orzekane będą także za przewinienia zawodników popełniane poza polem gry oraz poza czasem netto.
5.5 Gra będzie przerwana przez sędziego tuż po stwierdzeniu przewinienia i zostanie wznowiona przez zawodnika drużyny poszkodowanej z miejsca uchybienia przepisom, chyba że pozostałe przepisy stanowią inaczej.
5.6 Jeśli przewinienie zostanie popełnione poza boiskiem w strefie połowy drużyny zawodnika poszkodowanego (także poza bramką), to gra będzie wznowiona rzutem wolnym z punktu środkowego linii autowej.
5.7 Jeśli przewinienie zostanie popełnione poza boiskiem w strefie połowy drużyny zawodnika ukaranego (także poza bramką), to gra będzie wznowiona rzutem rożnym.
5.8 Rzut karny będzie orzekany również w przypadku ukarania zawodnika wyeliminowaniem z gry na 60 minut niezależnie od miejsca i czasu popełnienia wykroczenia.
5.9 Zdobycie bramki spowoduje zmniejszenie orzeczonych kar o 5 minut wszystkim ukaranym zawodnikom obu zespołów, zatem zawodnicy odbywający kary pięciominutowe mają prawo kontynuować grę natychmiast po jej wznowieniu na środku boiska. Podobnemu zmniejszeniu podlegać będzie wymiar kary orzeczonej wobec zawodnika po zdobyciu bramki przy zastosowaniu przywileju prawa korzyści.
5.10 Na wniosek obu zespołów sędzia może jednakowo i jednocześnie obniżyć wszystkie orzeczone kary.
5.11 Nie będą redukowane kary wymierzone za szczególnie drastyczne wykroczenia (60 minut).
5.12 Jeśli wielkość orzeczonej kary przekracza czas pozostały do zakończenia gry, dopełniającą karę przejmie którykolwiek z grających zawodników drużyny ukaranej.
5.13 W zestawieniach statystycznych liczba karnych minut (bez zmniejszeń) będzie zapisywana wyłącznie na konto zawodnika winnego.
5.14 Będzie ustalona minimalna liczba zawodników grających na boisku oraz związana z nią zasada odraczania kary.
5.15 Niewyegzekwowane kary będą przechodzić na następne mecze turnieju.
5.16 Podczas ustalania kolejności zespołów uczestniczących w rozgrywkach, w przypadku równowagi (według obecnych kryteriów) o kolejności będzie decydować porównanie sum minut karnych (bez zmniejszeń).

Cel
- właściwsze uzależnienie wysokości kary od rodzaju przewinienia.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Jezeli to mialo byc smieszne to ci nie wyszlo, a jezeli to mialo byc na powaznie to radze zazywac srodki uspokajajace. Pozdrawiam

Komentarz został ukrytyrozwiń

Tak mawiał Jaruzelski jeszcze w 1988 - socjalizm tak, wypaczenia - nie! Siatkówkę zmieniono, koszykówkę i hokej również. Wszystko w paru celach - aby było uczciwiej, aby gra była żywsza oraz aby reklamodawcy więcej dawali szmalcu w danej dyscyplinie.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Mam nadzieję, że ten tekst to żart... Zmiana czasu gry to zbrodnia na tym szlachetnym sporcie. Drobne zmiany - tak, wypaczanie - nie.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Moralizator
  • Moralizator
  • 03.09.2006 14:59

Ja też mam malutki projekt. FIFA broni się bardzo, przed przeglądaniem zapisów video - być może (obawiają się przedłużania meczów i dyskusji), więc. Kapitan każdej z drużyn ma prawo jeden raz w meczu zarządać skonfrontowania zapisu video, sędzia techniczny sprawdza zapis i konsultuje decyzję z sędzią - mają prawo zmienić decyzję, czy wpadła bramka czy nie.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.