Facebook Google+ Twitter

Nowy rok akademicki w WSPiA w Lublinie

Po raz kolejny od 1998 r. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zainaugurowała nowy rok akademicki. Szkoła ta należy do najbardziej znanych placówek niepublicznych na lubelskim firmamencie edukacyjnym.

Rozpoczynając uroczystość, rektor WSPiA profesor Zdzisław Jerzy Czarnecki, powiedział, że obowiązkiem szkolnictwa wyższego w stosunku do pracodawcy, jest dać mu produkt
w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry zdolnej do efektywnego działania w zmieniających się
uwarunkowaniach ekonomiczno-społecznych. Cele szkolnictwa są niezmienne, zmieniają się tylko
czynniki zewnętrzne, mające wpływ na realizację owych celów.

W dalszej części rektor wspominał o niustannym rozwoju uczelni, odpowiadającym zmieniającym
się wymogom rynku pracy. Mianowicie zwrócił uwagę na nowe kierunki i specjalności, otworzone
w bieżącym roku w szkole. Są to: iberystyka i bezpieczeństwo wewnętrzne (na politologii), badania opinii społecznej i rynku (na socjologii); na studiach inżynierskich otwarto zaś nowy wydział o nazwie gospodarka przestrzenna (ze specjalnościami: wycena nieruchomości
i zarządzanie nieruchomościami), bezpieczeństwo ruchu drogowego (wydział transporu), gry komputerowe (na informatyce).

Warto również wspomnieć o projektach reralizowanych przez szkołę, takich jak: "Era inżyniera",
czy "Inżynier przestrzeni zurbanizowanej'', które stawiają sobie za cel rozwój potencjału edukcyjnego WSPiA w zakresie kierunków inżynierskich oraz przygotowanie 1080 studentów do podjęcia pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Inne projekty, np.:
"Diagnoza rynku pracy", czy "Aspekty bezdomności" są w trakcie realizacji.

Profesor Czarnecki zwrócił uwagę, że wiedza raz zdobyta na uczelni nie wystarcza, dlatego konieczne jest jej stałe uzupełniane, poprzez studia podyplomowe. Wymienił tu takie nowo otwarte kierunki, jak: edytorstwo, projektowanie i realizacja badań społecznych, czy zarządzanie funduszami europejskimi.

Po uroczystej immatrykulacji przedstawcieli studentów, wręczeniu dyplomów wyróżniającym się
absolwentom i dyplomów zasłużonym dla uczelni osobom i instytucjom dr inż. Bolesław Stelmach
wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Lublin kreatywny". Poruszył w nim problemy związane z gospodarką przestrzenną i architekturą w naszym mieście. Powiedział m.in., że "projektant to nie zawód, to nasz stosunek do świata w którym żyjemy". Zwracał uwagę na kwestię korespondencji architektury zabytkowej z budownictwem nowoczesnym, na sprawy związane z gospodarką wodną, trudności związane z odprowadzaniem wody deszczowej (brak systemu retencji w Lublinie). Wspomniał również o idei zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych, która to w Lublinie w ogóle nie jest podejmowana. Jako przykład dobrych pratyk w tej materii m.in. "Starą papiernię" w Konstancinie-Jeziorna pod Warszawą, pełniącą funkcję centrum handlowo-rozrywkowo-kulturalnego.

Po zakończeniu uroczystości rektor zaprosił wszystkich na toast i poczęstunek.

W podsumowaniu uroczystości warto zdobyć się na pewną refleksję. Otóż rzeczą wiadomą jest fakt powstania w błyskawicznym tempie ogromnych ilości wyższych uczelni w naszym kraju,
otwierania coraz to nowych kierunków, zwiększania się lioczby osób z wyższym wykształceniem
wśród ogółu społeczeństwa. To wszystko cieszy, ale zarazem martwi występujące bezrobocie
wśród tej grupy, czy też konieczność podejmowania pracy poniżej osiąganych kwalifikacji; wreszcie niedostatek uczelni technicznych, przy nadmiernej ilości humanistycznych.

Konieczna jest zatem współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, właściwe wykorzystywanie efektów badań naukowych, tak by nauka przynosiła zarówno społeczeństwu, jak
i indywidualnym osobom pożądaną stopę zwrotu.Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.