Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

1563 miejsce

O kotłach zasy­powych, czyli obsługiwanych własnymi rękoma.

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2014-12-08 15:57

Z takimi piecami każdy zetknął się choć raz w życiu. Kojarzą się nam jako brudne, stare i śmierdzące urządzenia produkujące kłęby duszącego dymu, pochłaniające duże ilości opału i wymagające ciągłego dozoru.

Z takimi piecami każdy zetknął się choć raz w życiu. Kojarzą się nam jako brudne, stare i śmierdzące urządzenia produkujące kłęby duszącego dymu, pochłaniające duże ilości opału i wymagające ciągłego dozoru.

Można, jednak, w łatwy sposób pozbyć się dużej części tych problemów i uzyskać czyste i z pewnością tańsze spalanie. Wystarczy nauczyć się eksploatować kocioł zasypowy racjonalnie.

Zalety http://goo.gl/5TlsYy

- ich zakup i eksploatacją są tanie
- prosta budowa sprawia, iż nie są awaryjne tak jak kotły z podajnikiem
- potrafią spalać czysto, jeśli są prawidłowo użytkowane
- pozwalają na spalanie szerokiej gamy paliw
- często można w nich zautomatyzować sterownie

Wady http://goo.gl/5TlsYy

- najdalej co 24 godziny wymagają załadunku paliwa (warunek to dobrze dobrana moc kotła)
- proces spalania wymaga regulacji ręcznej
- kotły ze sterownikiem wyposażone w dmuchawy, mogą być powodem strat opału.
- Warto kupić kocioł bez wentylatora, a jeśli on już jest, można wymienić go na elektroniczny miarkownik ciągu. Dmuchawy - sprawdzają się w trakcie spalania paliw takich jak: miał, miał z domieszką węgla, węgiel typu groszek.

http://goo.gl/qMtc3d

To najtańsze i najprostsze dostępne piece.

Mówimy tu o cechach kotła górnego spalania rozpalanym od góry. Taki sposób palenia powoduje, że kocioł, o którym mowa to oszczędne, przyjazne człowiekowi i otoczeniu urządzenie.

Błędem jest rozpalenie w kotle górnego spalania bezpośrednio na ruszcie, po czym zasypanie żaru węglem (rozpalanie od dołu) to najgorszy sposób palenia. Prowadzi on do niepotrzebnych nerwów, wydatków, zimna w domu i zatruwania okolicy gryzącym dymem.

Zaletami kotła górnego spalania są niska cena i prosta konstrukcja.

Główną wadą jest konieczność cyklicznego rozpalania, zazwyczaj raz na dobę.
W tej kwestii kocioł dolnego spalania ma przewagę, można w nim dosypywać opał bez konieczności wygaszania.

http://goo.gl/qMtc3d

- Brak dmuchawy – zamiast niej wybierz mechaniczny miarkownik ciągu, jeśli chcesz mieć elektroniczny sterownik kotła, zamiast wentylatora załóż elektroniczny miarkownik ciągu. Wentylator w tego typu piecach „wydmuchuje” nie spalony opał do atmosfery.
- Kocioł powinien być wąski i wysoki po o to, aby powierzchnia rusztu była mała, a pojemność komory zasypowej duża.
- Materiał z jakiego obec­nie spawane są kotły to przeważnie stal, kotły żeliwne są trwalsze od stalowych (żywotność sta­lowego pieca to kil­ka­na­ście lat, piece żeliwne wytrzymują 40 i wię­cej).
- Drzwiczki, zamknięcia i moco­wa­nia powinny być solidne oraz dobrze uszczelnione.
- Zaletą jest klapka lub otwór w gór­nych drzwicz­kach słu­żący do poda­wa­nia powie­trza dopa­la­ją­cego spa­liny.
- Utrudnieniem dla pra­wi­dłowego spa­la­nia jest ruszt wodny. Powoduje on nadmierne wychładzanie paleniska.
- Dobrym rozwiązaniem w kotłach jest posiadanie osobnych drzwiczek popiel­nika i osobnych do rusztu. W przypadku jednych drzwiczek do popielnika i rusztu dochodzi do zbyt szybkiego wypalania paliwa jednocześnie powodując niedopaleniu go.

http://goo.gl/hjK0Od

Te kotły są w wyższych cenach ale wiąże się to z ich lepszą jakością. Kocioł dol­nego spa­la­nia spala nieco eko­no­micz­niej niż rozpalany od góry kocioł gór­nego spa­la­nia. Jest również wygod­niej­szy w obsłu­dze. Przy­sto­so­wany jest do pracy cią­głej, ponieważ daje moż­li­wość dosy­py­wa­nia opału w trak­cie pracy bez pogor­sze­nia warun­ków spalania (nadal czyste spalanie, bez kopcenia).

Oczywiści wiele zależy od opału. Mimo, że kon­struk­cja kotła umoż­li­wia pracę bez przerw to w przypadku gdy tra­fimy na węgiel niskiej jako­ści, szla­ku­jący, kamienisty, to ruszt szybko się zapcha i konieczne będzie wyga­sze­nie kotła celem wyczyszczenia.

Wybierając kocioł dol­nego spa­la­nia zwróć uwagę, że moc kotła musi być odpowiednio mała (to ważne by kocioł nie był przewymiarowany), oraz konieczny jest bardzo dobry ciąg komi­nowy. Wynika to z tego, że kotły dolnego spalania słabo radzą sobie z pracą na niskich mocach. Jeśli piec będzie pra­co­wał na niskiej mocy lub miał okresy prze­stoju, ciąg będzie także słaby a spa­liny będą się cofać do komory załadunkowej.

http://goo.gl/hjK0Od

Wszyst­kie cechy dobrego kotła górnego spalania doty­czą również kotła dolnego spalania. Jedynie nie powinno być klapki czy otworu dla powie­trza wtór­nego w drzwicz­kach zała­dun­ko­wych. Powie­trze wtórne w kotłach dolnego spalania powinno być poda­wane w miej­sce spalania węgla, czyli zwy­kle z tyłu rusztu.

W kotle z dolnym spalaniem ważne są:

- Ruchomy ruszt, czyli „waj­cha” przy kotle. Ta funk­cja umoż­li­wia czyszczenie rusztu bez wygaszania. Jest to funkcja obo­wiąz­kowa, dzięki niej mamy główną zaletę tego typu kotłów, czyli pale­nie bez wygaszania.
- Komora zasy­powa powinna być szer­sza u dołu a węż­sza u góry, co zapo­biega blokowaniu się opału
- Pochy­le­nie rusztu ku tyłowi pieca jest przy­datną cechą, ponieważ uła­twia zsuwanie się opału w kie­runku rusztu
- Cera­mika w oko­li­cach rusztu to ele­ment zna­ko­mi­cie popra­wia­jący czy­stość spalania (nie wiele kotłów ją posiada)
- Regulowane doprowadzanie powie­trza wtórnego do „pal­nika” (rusztu).

Sprawdź tanie, tradycyjne kotły zasypowe w http://kociolcenowy.pl/
(Paulina Steczko)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.