Facebook Google+ Twitter

OKIP pomaga przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę, że funkcjonują w niezwykle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw pomaga przedsiębiorcom w innowacyjności, rozwoju i budowie przewagi konkurencyjnej.

 / Fot. Krzysztof M. RatschkaW Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw przedsiębiorcy znajdą szansę dla siebie. OKIP pomaga przedsiębiorstwom w tworzeniu innowacyjności, a tym samym w rozwoju i budowie przewagi konkurencyjnej, a są to elementy, na które w obecnych czasach trzeba stawiać.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na współpracę w ramach Klastra z łatwością dostrzegą płynące z niej korzyści. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw pomaga firmom dzielić się doświadczeniem, współpracować z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz mnożyć ich potencjał. Klaster łączy wiedzę i możliwości zrzeszonych w nim podmiotów po to, aby przyspieszać ich rozwój i pomóc im wprowadzać innowacje.

 / Fot. arch. Menu GroupZdecydowanie najistotniejszym argumentem na rzecz kluczowej roli innowacyjności w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa jest możliwość zdobycia pierwszeństwa w tworzeniu nowych produktów i usług, które będą poprawiały efektywność zaspokajania dotychczasowych i nowych potrzeb klientów. Innowacyjność małego przedsiębiorstwa bierze się najczęściej z aktywności jego właściciela. Przedsiębiorcy nie posiadając działu badawczo-rozwojowego muszą jednak podejmować aktywności optymalizujące obszary technologii, procesów oraz marketingu.

Korzyści z transferu technologii w ramach Klastra dla przedsiębiorców są bezsprzeczne. Podmioty z sektora MŚP z reguły nie mają wystarczającego potencjału rozwoju technologii w ramach własnej działalności badawczo-rozwojowej i dostatecznych zdolności absorpcji zewnętrznych rozwiązań technologicznych. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw pomaga przedsiębiorcom wpływając na redukcję kosztów zawartych w myśli technicznej, technologicznej, organizacyjnej i wielu innych. Klaster przyspiesza przepływ wiedzy i pozwala na uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej.

 / Fot. arch. Menu GroupStopa kreacji nowych przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwa w obrębie Klastra jest większa dzięki temu, że firmy łatwiej znajdują zewnętrznych dostawców i partnerów. Przynależność do Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw przedstawicieli sektora naukowo-badawczego pozwala firmom z Klastra na łatwy dostęp do kapitału intelektualnego i infrastruktury badawczej. W Klastrze firmy mogą łatwiej wypracować innowacyjne rozwiązania i usprawnienia czy nawet przełomowe technologie.

Świat nauki stawia na badania wdrożeniowe, budowane są ultranowoczesne laboratoria i wprowadzane rozwiązania pobudzające potencjał naukowy właśnie z myślą o przedsiębiorstwach. Sytuacja, w której biznes sam definiuje tematy badań, mogące zwiększyć jego konkurencyjność, to najszybsza droga, aby możliwości nauki mogły zostać dobrze i sprawnie wykorzystane i aby projekty przerodziły się w niedługiej perspektywie w innowacje.

 / Fot. arch. Menu GroupBudowanie zaufania i wymiana wiedzy pomiędzy członkami Klastra doprowadza do szybkich korzyści przy wypracowaniu innowacji technologicznych. Dzięki spotkaniom i wspólnym działaniom technologów z firm i przedstawicieli świata nauki udaje się pokonywać konkretne bariery, a wzajemne zaufanie powoduje ujawnianie wewnętrznych problemów przedsiębiorstw w celu ich rozwiązania.

Funkcjonowanie w ramach Klastra daje możliwości rozwoju, identyfikacji nisz produkcyjnych i handlowych, dostępu do rynków eksportowych i prowadzenia optymalnej polityki zatrudnieniowej. Dostęp do wyspecjalizowanych czynników produkcji i zasobów udostępnianych przez inne podmioty w efekcie wpływa na wzrost produktywności i zwiększenie obrotów przedsiębiorstw. OKIP rozpoznaje możliwości i potrzeby outsourcingowe wybranych obszarów działania firm na rzecz innowacyjnych podmiotów i pomaga w nawiązywaniu współpracy. Przedsiębiorcy mają także możliwość korzystania z pomocy biznesowej oferowanej przez Klaster.

 / Fot. Krzysztof M. RatschkaInnowacja przynosząca zamierzone efekty to ciągły proces i dotyka wielu obszarów działania firmy. Klaster pomaga przedsiębiorcom w procesach, marketingu i technologiach, dzięki czemu ci mogą skoncentrować największą uwagę na swoich produktach. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw zapewnia szybkość i skuteczność swoich działań skierowanych na pomoc przedsiębiorcom.

Przynależność do Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw oznacza wspólne przedsięwzięcia promocyjne, spotkania tematyczne, udział w zagranicznych misjach branżowych i wydarzeniach, w tym wystawianie ofert firm jako oferty Klastra na targach. Obecność w Klastrze to również możliwość nawiązywania kontaktów z zagranicznymi partnerami.

 / Fot. OKIPProwadzony przez OKIP wspólny marketing to ogromna szansa dla firm na zaistnienie na terenie całego kraju i za granicą. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw może poszczycić się profesjonalnym zespołem dbającym o efektywne realizowanie mechanizmu promocji innowacji i produktów powstających w ramach Klastra.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw tworzy platformę informacyjną i narzędzia koordynacji działań zmierzających do powstawania innowacji, rozpoznawania potrzeb przedstawicieli świata biznesu, aby zwiększać ich konkurencyjność i pomagać w aplikowaniu o środki finansowe z funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych źródeł finansowania.

 / Fot. arch. Menu GroupPrzedsiębiorcy pragnący sytuacji, w których rynek ich nie przestraszy ani nie będzie im uciekał, sposobu na radzenie sobie z rzeczywistością powinni poszukać w Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw. W kontekście wyprzedzania rynku niepodważalną koniecznością jest bycie innowacyjnym. OKIP pomaga w poprawie ich pozycji konkurencyjnej, szczególne właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw.

Anna Figiel

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Zobacz także:

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.