Facebook Google+ Twitter

On zjednoczy Polaków

Ogniwem mogącym zjednoczyć polską scenę polityczną może być szeroko poparty kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej.

Długo przeglądałem listy polityków z różnych ugrupowań. Wreszcie krzyknąłem. Eureka! To jest Ten! Ten, który ma szansę zjednoczyć zdecydowaną większość Polaków. Jego poglądy są bliskie wielu, a jeszcze więcej osób może je zaakceptować. Jeśli to prawda, co politycy mówią, że wszelkie ich działania, jakie podejmują, służą osiągnięciu nadrzędnego celu, którym jest - dobro Polski, to podaję im "ogniwo" umożliwiające połączenie dwóch końców "łańcucha" mogącego opasać ludzi, którym dobro Polski również leży na sercu.

Więc zjednoczmy się w działaniu dopasowania tego ogniwa. Ja proponuję aby tym ogniwem został kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej. Taki kandydat, który by w pierwszej turze zwyciężył.

Według mnie, tym kandydatem powinien być Jarosław Gowin.

Nie będę pisał nic na temat jego zalet. Niech każdy sam je u niego znajdzie. Gdybym je próbował wymieniać, można byłoby posądzić mnie o prowadzenie przedwczesnej kampanii wyborczej. Chcę poznać opinię naszych dziennikarzy. Zachęcam więc wszystkich. Pomóżmy sami sobie! Pomóżmy Polsce!

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (32):

Sortuj komentarze:

Katoliczka
  • Katoliczka
  • 09.05.2012 17:43

@Tadeusz Śledziewski ty się ujmujesz za tym "kapłanem" .proszę bardzo masz sobie obejrzyj film.
Film dokumentalny o Tadeuszu Rydzyku - zobacz!

http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/film-dokumentalny-o-tadeuszu-rydzyku-zobacz

Komentarz został ukrytyrozwiń

Chyba, żeby były okręgi jednomandatowe. Wówczas Sejm mógłby większością np. 4/5 głosów wybrać, spośród posłów, albo z kandydatów, którzy zebrali, wymagane 100000 podpisów.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Najlepiej niech sobie wybierze prezydenta sejm i senat, obecnie to przydał by się jaki generał na stanowisko prezydenckie

Komentarz został ukrytyrozwiń
  • Autor usunął profil
  • 21.02.2010 18:40

Jeśli ma być Prezydent , to wszystkich Polaków a nie określonego ugrupowania politycznego. Ciężko wytypować taką bezstronną, z nieskazitelną opinią i dobrym charakterem, osobę wśród naszych polityków.

Komentarz został ukrytyrozwiń
  • Autor usunął profil
  • 21.02.2010 18:12

Każdy z nas zapewne ma swojego wybrańca, którego widział by na stanowisku Prezydenta RP, to czy zostanie nim człowiek którego sobie w skrytości (lub nie) upatrzyliśmy pokaże czas i kampania. Już obecnie pojawiające się zapowiedzi kampanii wyborczej, nie napawają optymizmem, będzie to bezpardonowa walka a nawet i żenada....

Komentarz został ukrytyrozwiń

Panie Piotrze, może napisze pan o tym artykuł?
Bo to bardzo ciekawe, a komentarz zostanie przeczytany przez niewielu ludzi...

Komentarz został ukrytyrozwiń

Tadeusz, jak ja mogę poprzeć Gowina skoro należy do partii w której kwitnie złodziejstwo ?! Wysłałem list do Kancelarii Sejmu, do Prezydenta RP i do wszystkich klubów poselskich. Mam to tutaj w materiałach do przygotowania, więc na końcu zacytuję. Najpierw opowiem co dowiedziałem się w ostatnim czasie. Otóż burmistrz Nowogardu umorzył należny podatek z tytułu posiadanych nieruchomości w wysokości 230000 zł (PLN), wiedząc o postępowaniu prokuratorskim w sprawie zaginięcia 37 tysięcy ton zboża, które to zboże było własnością państwa polskiego. Zboże to było przechowywane w magazynach Pana Posła Bondy. Za przechowywanie tego zboża Pan Poseł Bonda otrzymywał ogromne wynagrodzenia! A żeby było jeszcze ciekawiej, to te magazyny były wypożyczone od Rzeczypospolitej Polski! Zboże państwowe, magazyny państwowe a za przechowywanie dostawał prywatny człowiek i na koniec ukradł zboże! 37000 ton!!!
W miarę jedzenia apetyt rośnie, burmistrz Nowogardu nabrał odwagi i dwa lata temu umorzył koledze 400000 zł (PLN) należnego podatku !!! Jestem przekonany, że takie anomalie występują w całym kraju. Brak reakcji a redaktorzy nie docierają do materiałów źródłowych na ten temat. A teraz zacytuję ten materiał co jeszcze nie został opublikowany:
"Projekt ustawy sejmowej zapobiegającej niewłaściwym praktykom"
"Zapobieganie praktykom umarzania należnych podatków od nieruchomości w sposób tajny,
a przez to zapobiegania zjawiskom nie pożądanym w samorządach terytorialnych."
"Oto treść napisanego przeze mnie listu do Kancelarii Sejmu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, oraz klubów poselskich. Jest to żądanie opracowania w trybie pilnym ustawy sejmowej.

"Dotyczy: Zapobiegania niewłaściwym wg mnie praktykom umarzania należnych podatków z
tytułu posiadanych nieruchomości bez ujawniania tego w gazetach lokalnych i w forum danej jednostki samorządowej, a przez to zapobiegania niewłaściwym praktykom, które mogą być stosowane przez samorządy terytorialne.

W związku z praktykami umarzania długów z tytułu należnych podatków w ramach "kolesiowskich"układów, stosowanych przez samorządy terytorialne a mam prawo tak przypuszczać, skoro takie praktyki dzieją się w mojej gminie, mogą takie dewiacje występować w pozostałych ośrodkach samorządowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracam się z prośbą a właściwie wręcz domagam się o ustanowienie ustawy sejmowej, zobowiązującej dany samorząd terytorialny do zamieszczania informacji o dokonanych umorzeniach na stronie internetowej danej gminy i w co najmniej jednej gazecie regionalnej danej jednostki samorządowej. Nieszczelność przepisów w tym zakresie powoduje rozwój struktur samorządowych w kierunku kryminogennym a przez to nigdy nie zbuduje się Rzeczypospolitej Polskiej sprawiedliwej.

W przypadku Nowogardu umorzenie dotyczyło należnego podatku z tytułu posiadanych nieruchomości, które były poseł Pan Bonda powinien zapłacić a podatek wynosił 220 tys zł i w tym samym czasie wyszła jego sprawa malwersacji lub kradzieży 37 tys. ton zboża, które było własnością Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie prokuratorskie zmierza powoli ale skutecznie w kierunku przedawnienia sprawy. Innym osobom umorzono po kilkadziesiąt tysięcy zł. Myślę, że jak się umarza z naszych podatków, to mamy prawo wiedzieć komu i ile zostało umorzone ?

Domagam się informacji w postępie realizacji projektu. W przypadku odstąpienia od projektu, rozumiem że wpływ zjawisk kryminogennych
dosięgnął szczytu władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Z wyrazami szacunku i z życzeniami błogosławieństwa Tego Który Jest na okres nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, oraz nadchodzącego Nowego Roku 2010.

Piotr
Wierzbicki
Załączam materiały :
Wyjście z koalicji

Post przez *szpilkowski
* ť Czw Lis 13,
2008 10:02 am

Oświadczenie
Nowogard, dn. 12 listopada 2008 r.

Chcemy podać przyczyny, które zmusiły nas do zakończenia współpracy koalicyjnej
z Kazimierzem Ziembą. Pragniemy jednoznacznie podkreślić, że oceniamy K. Ziembę
tylko i wyłącznie w zakresie wykonywania przez niego obowiązków związanych ze
stanowiskiem burmistrza Nowogardu. Chcemy również podkreślić, że rozpad koalicji
nie jest skutkiem konfliktu na linii PO-PSL, a raczej konfliktu burmistrza
Ziemby z radnymi wywodzącymi się z obu ugrupowań, czego dowodem jest fakt, że
spośród 6 osób, które opuściły koalicję, 3 osoby weszły do rady z list PSL, a 2
osoby wprowadziła PO.

Główną przyczyną utraty przez burmistrza Ziembę naszego poparcia jest jego
kompletne zamknięcie na potrzeby społeczeństwa gminy Nowogard, które pogłębiło
się w sposób tragiczny po wyborach parlamentarnych w 2007 r., kiedy to p.
Ziembie po raz drugi z rzędu nie udało się uzyskać mandatu poselskiego. Od tego
momentu odnosimy wrażenie, że burmistrz jest obrażony na swoją gminę, co
skutkuje zupełnym brakiem zaangażowania w wykonywanie obowiązków służbowych.
Całą energię, która powinna być lokowana w dążeniu do modernizacji gminy i jej
rozwoju gospodarczego, burmistrz Ziemba przeznacza na intrygi wewnątrz rady
miejskiej. Ich głównym celem jest zamiana w kompletnie podporządkowane ciało
marionetkowe tej jedynej instytucji, która ma narzędzia mogące nakłonić go do
takiej pracy, jakiej oczekuje społeczność gminna.

Zarówno radni klubu PSL, jak i radni klubu PO podjęli w ostatnich miesiącach
wspólne działania mające na celu zmobilizowanie burmistrza do pracy na rzecz
gminy oraz do usprawnienia bieżącego zarządzania. Oba kluby negatywnie oceniły
sprawozdanie z wykonania półrocza budżetowego, zwłaszcza wykonanie wydatków
inwestycyjnych. Zaapelowaliśmy do K. Ziemby o współpracę na rzecz poprawy tej
sytuacji. Niestety okazało się, że jedyną odpowiedzią na ten apel było rozbicie
przez p. Ziembę własnego klubu radnych PSL, z którego pozbył się m.in.
przewodniczącego tego klubu. Następnym krokiem było odwołanie członka klubu PO z
funkcji wiceprzewodniczącego rady miejskiej i powołanie na jego miejsce
przewodniczącego klubu SLD, które odbyło się głosami posłusznych K. Ziembie
radnych oraz radnych SLD.

Wobec takiego przebiegu zdarzeń sześcioro radnych, w tym przewodniczący klubu PO
i klubu PSL, zdecydowało o opuszczeniu koalicji wspierającej K. Ziembę.
Naturalnym tego następstwem była rezygnacja ze stanowiska wiceburmistrza
reprezentanta PO
Artura Danilewskiego.

Dodatkową przyczyną była również niemożność brania na siebie
współodpowiedzialności za budzące powszechne oburzenie działania K.Ziemby. Nie
zgadzamy się z nieracjonalną polityką umorzeń podatkowych. Najgłośniejsze z nich
to znana w całym kraju sprawa umorzenia 220.000 zł podatku byłemu posłowi
Bondzie. Nasz głęboki niepokój budzi również racjonalnie niewytłumaczalna
determinacja w dążeniu do budowy zakładu utylizacji odpadów zwierzęcych w
podnowogardzkiej wsi Glicko. Tematem, który jest dla nas wyjątkowo bolesny jest
zablokowanie przez burmistrza Ziembę budowy kompleksu boisk ORLIK 2012, na który
nasza gmina miała zagwarantowane zewnętrzne finansowanie w wysokości 660.000 zł.
Urzędnicy p. Ziemby tak przeprowadzili 2 przetargi na wykonawstwo, że nie
wpłynęła na nie żadna oferta. Temat kompleksu ORLIK połączony z wprowadzeniem
przewodniczącego klubu SLD na stanowisko wiceprzewodniczącego rady miejskiej
wyczerpały zasoby naszej cierpliwości.

Ubolewamy, że burmistrz Ziemba nie potrafił otworzyć się na współpracę z
Platformą Obywatelską w gminie Nowogard. Ubolewamy, że przez niemal dwa lata w
ledwie skrywany, a w ostatnich miesiącach w zupełnie otwarty sposób,
podtrzymywał polityczne kontakty z przedstawicielami SLD, którzy byli jego
partnerami przez 3 kadencje w latach 1994-2006. Mieliśmy nadzieję, że uda nam
się rozbić niszczący gminę Nowogard układ SLD-PSL. Niestety burmistrz Ziemba
okazał się strażnikiem nienaruszalności tego układu.

Przewodniczący Zarządu Koła Miejskiego PO w Nowogardzie - Artur Danilewski
Przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Miejskiej w Nowogardzie
Rafał Szpilkowski
Rafał Szpilkowski
Radny
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców

szpilkowski*Posty:* 418

*Dołączenie:* Sob Cze 10, 2006 9:47 am

*Miejscowość:* Nowogard


* Prywatna wiadomość* E-mail szpilkowskiGóra
---------------------------------------------------------------------------- ----


* Raportuj ten post

* Odpowiedz z cytatem

Re: Wyjście z koalicjiPost przez *george
* ť Czw Lis 13,
2008 12:41 pm


Nie zgadzamy się z nieracjonalną polityką umorzeń podatkowych.

Najgłośniejsze z nich to znana w całym kraju sprawa umorzenia 220.000 zł

podatku byłemu posłowi Bondzie.


Sprawa ma ponad rok a dzisiaj platformersi się nie godzą z tym. Przez rok było
miło kasę trzepać za stołek wiceburmistrza i przewodniczącego komisji ale
dzisiaj już się trzeba szykować pomału do nowej kampani o stołki więc się nie
godzimy na umorzenia. Żałośni jesteście. "

Strona główna Forum Gminy Nowogard :
[a]http://;http://forum.nowogard.pl/[/a]


Adres załączonych postów ze strony głównej Forum Gminy Nowogard :
[a]http://;http://forum.nowogard.pl/viewtopic.php?f=16&t=784[/a]

Reasumując ten cały materiał, nie chcę kogokolwiek oskarżać, albowiem zostało to najprawdopodobniej wykonane zgodnie z literą prawa. Moją intencją jest wskazanie na kulawe
funkcjonowania prawa w tym zakresie. Wystarczyło że zabrakło Prezydenta Lecha Wałęsy"

Jeżeli przywódcy pozwalają na takie prawo bez umiaru to co można myśleć?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Nieszczeście polega na tym, że teraz o swawolach i rozwiazłosci wiemy natychmiast, tak, jak owszystkim innym.
Jeszcze kilkanascie lat temu było "moralnie"? Nie - nie było. Była cisza i nikt niczego nie wiedział.
Pan Gowin jest elegancki, spokojny, arcymoralny i cały śliczny - ale to nie są wystarczające warunki, aby był prezydentem.
Nie ma np. żadnego doświadczenia na arenie międzynarodowej; również w kraju nie jest osobą wyeksponowaną z racji działalnosci - wyjątek stanowi sprawa in vitro, ktora mu sympatii nie przysparza. Z wyjatkiem Koscioła. I tu sie kółeczko zamyka.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pani Jadziu! Muszę powiedzieć, że Pani wie, kiedy i co powiedzieć. Dziękuję! Dodam, wydaję mi się, prawidłowość. Polepszyć atmosferę w danym środowisku, może tylko lepszy człowiek. A Jarosław Gowin jest postrzegany, jako człowiek, który ma więcej cech pozytywnych niż negatywnych i to nie tylko przeze mnie. Ideałów nie ma. - Chyba to co powiedziałem jest prawidłowością? Swoją drogą - to jestem rozżalony. Pani mam nadzieję potrafi to zrozumieć. Inni, może też. A szkoda, że tak to się skończyło.

Odnośnie swobód to - "Źle się dzieje w państwie duńskim" - Te swobody, wszystkie i te i te, to już nie swobody, ale swawole a nawet rozwiązłość. Bo z nimi jest tak jak z powożeniem. Jeśli woźnica za bardzo rumakom popuści cugli, to wylądują w rowie i się rozwalą.

Komentarz został ukrytyrozwiń

W zasadzie, gdyby sią serdecznie przejmowac tym, co Tadeusz pisze i jak narzeka na współczesność (naduzywając, niestety hasła róbta co chceta, bo nie o przekreslenie norm moralnych chodziło) - to każdy normalny człowiek powinien wziać sznur i poszukać sobie solidnej gałęzi.
50 lat temu tez ogłaszano upadek obyczajów, koniec świata i narzekano na bezprzykładnie rozwydrzoną mlodzież. Bo ubrała krótkie spódnice i tanczyła rock'rolla.
Zbrodnie zdarzały sie zawsze i będa zdarzac, bez względu na nauke Koscioła. Czas uwielbienia dla JP2 nie zmienił tego w żaden sposób, nauka religii w szkołach - również nie wyeliminowała gudłajów, huliganów, bandytów i wszelkiej hołoty.
To nie jest zarzut,to jest stwierdzenie faktu.
Panien w dziecmi jest cała masa, i wiemy o tym: przed wojna było ich tak samo duzo, ale cichcem usuwały ciąże u babek , albo rodziły i oddawały dzieci do ochronek prowadzonych przez zakonnice. teraz nazywa się to "wolna miłością", dawniej - każda służąca dostawała wiano za pańskiego bachora.
Zmiana obyczajowosci nie daje sie w żaden sposób porównac ze złotą wolnością; pierwsza nalezy do moralnosci, druga - do polityki. Porównanie i rozdzieranie szat całkowicie nieuprawnione.
Obraził sie Tadeusz o pana Gowina - bo nie wszyscy przyklasneli pomysłowi i kandydatowi.
A czego sie , Tadeuszy spodziewałeś? Żw wszyscy przytakną i rozpoczniemy na w24 kampanie wyborcza na rzecz Twojego kandydata?
Oj, wiecej dystansu by sie przydało do własnych pomysłów i więcej zrozumienia dla argumentów innych.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.