Facebook Google+ Twitter

Organizacje pozarządowe konsultują projekt ustawy o alimentach

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2010-11-01 12:09

Współautorzy: Barbara Podgórska

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca swych członków do konsultowania projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Projekt przewiduje zmiany zapisów, dotyczących postępowania wobec osób uchylających się od spełniania obowiązków alimentacyjnych nałożonych postanowieniami sadów. Propozycje zakładają nowe rozwiązania w procedurze zatrzymywania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, przez wprowadzenie trybu odwoławczego oraz realizację zasady proporcjonalności. (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) oraz wprowadzenie zasady sprawiedliwej procedury (art. 2 Konstytucji RP), które uznane zostały przez Trybunał Konstytucyjny za naruszone obecnym kształtem instytucji zatrzymywania prawa jazdy.

Chodzi głównie o dodatkowe ustępy w artykule 5. w proponowanym brzemieniu:
Art.5, pkt 3a. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 30 proc. kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

3b. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

W uzasadnieniu noweli czytamy: "Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest wprowadzenie zmian uwzględniających wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. (sygn. akt P 46/07)".

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują odwołania w sytuacji, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta skieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy. Dłużnik alimentacyjny nie może kwestionować zasadności takiego wniosku.

Ponadto wszyscy dłużnicy alimentacyjni traktowani są jednakowo bez względu na ich sytuację osobistą i prawo jazdy jest im zatrzymywane wobec spełnienia przez nich takich samych warunków. Takie sztywne kryteria nie uwzględniają m.in. długości okresu bezskuteczności egzekucji, czy chociażby faktu korzystania przez dłużnika alimentacyjnego z prawa jazdy przy wykonywaniu przez niego pracy, z której dochodu może toczyć się egzekucja. Wobec tego środek ten należało złagodzić, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

Adam i Barbara Podgórscy
Materiały na podst. Założenia do projektu ustawy

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.