Facebook Google+ Twitter

Ostatnia szansa na dotacje z Programu Kultura!

Od 50 do 200 tys. euro dotacji z unijnego Programu Kultura (obszar 1.3.5 – granty na projekty współpracy z krajami trzecimi) czeka na organizacje kulturalne realizujące projekty we współpracy z partnerami z Kanady i Australii.

Od 50 do 200 tys. euro dotacji z unijnego Programu Kultura (obszar 1.3.5 – granty na projekty współpracy z krajami trzecimi) czeka na organizacje kulturalne realizujące projekty we współpracy z partnerami z Kanady i Australii . Te kraje zostały wyznaczone jako tzw. kraje trzecie w 2013 roku. Termin naboru wniosków upływa 8 maja 2013 r. i jest to ostatni nabór w tej edycji Programu.

W ramach Programu Kultura od początku jego istnienia polscy operatorzy wzięli udział w niemal 500 projektach, realizując również projekty oparte o wymianę i współpracę kulturalną między Unią Europejską i wybranymi krajami pozaeuropejskimi. Ze wsparcia w ramach obszaru 1.3.5 Programu Kultura korzystały m.in. Fundacja Inna Przestrzeń,
Warszawska Agencja Dramatu i Teatru, Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa, Konserwatorium Krakowskie im. W. Lutosławskiego i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw z Lublina.

Działania, które dofinansowuje Program Kultura mogą dotyczyć wszystkich dziedzin kultury i sztuki z wyłączeniem sektora audiowizualnego. Na dofinansowanie w ramach obszaru 1.3.5. mogą liczyć projekty o wyraźnym międzynarodowym charakterze, ukierunkowane na współpracę z instytucjami australijskimi i kanadyjskimi, wpisujące się w cele Programu oraz oparte na oryginalnym pomyśle. Warto podkreślić, że w projekcie muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw uczestniczących w Programie oraz co najmniej jeden operator kulturalny z Australii lub Kanady, a większość działań w ramach projektu musi odbywać się w kraju trzecim. O dofinansowanie mogą starać się publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, których główna działalność związana jest ze sferą kultury, posiadające status prawny oraz siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie. Podczas oceny wniosku, oprócz merytorycznej strony projektu, sprawdzane jest także, czy organizacja posiada wystarczające zasoby finansowe oraz kompetencje i kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia proponowanych działań.

Program Kultura został stworzony przez Komisję Europejską w celu budowania europejskiej współpracy kulturalnej poprzez wspieranie międzynarodowej działalności organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w obszarze kultury. Budżet Programu na lata 2007-2013 wyniósł 400 mln euro. Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej obejmująca okres 2007-2013 i funkcjonujące aktualnie programy unijne dobiegają końca. Na lata 2014-2020 planowany jest nowy program o nazwie Kreatywna Europa, który ma sektory kreatywne, kulturę i kino europejskie, czyli docelowo dofinansowywać działania setek tysięcy artystów, osób związanych z kulturą, organizacji pozarządowych i instytucji w dziedzinach takich, jak: film, telewizja, muzyka, teatr, sztuki wizualne, dziedzictwo kulturowe, literatura, działalność wydawnicza, sztuki interdyscyplinarne czy gry wideo. Zasadą przewodnią pozostanie niezmiennie inwestowanie we współpracę i projekty ponadnarodowe, czyli dofinansowywanie tych obszarów, które mogą przynieść korzyści na skalę europejską, a nie tylko lokalną czy krajową.

Program Kultura oraz przyszły program Kreatywna Europa są programami administrowanymi bezpośrednio w Brukseli. Za wdrożenie obu Programów odpowiedzialna jest Komisja Europejska oraz działająca pod jej nadzorem Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Oznacza to, że wnioskodawcy ze wszystkich krajów biorących udział w programie aplikują bezpośrednio do Agencji Wykonawczej. W każdym kraju działa Punkt Kontaktowy ds. Kultury, gdzie można uzyskać informacje i wsparcie w języku danego państwa. Polski Punkt Kontaktowy organizuje szkolenia, konferencje i warsztaty dla potencjalnych beneficjentów, pomaga w tworzeniu projektów, poszukiwaniu partnerów oraz źródeł wkładu własnego, udziela instrukcji na temat pisania aplikacji oraz wydaje publikacje i broszury informacyjne promujące projekty polskich beneficjentów. Więcej informacji o Programie: http://www.program-kultura.eu/.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.