Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

28827 miejsce

Oto zwycięzcy kolarskiego maratonu dziennikarzy

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2008-05-26 13:59

Oto wyniki mistrzostw Polski dziennikarzy w Maratonie MTB, na dystansie 34 km.

Kobiety (open)
1. Justyna Frączek (Bike Board) 1:23.41
2. Iwona Bocian-Zaciewska (TVP) 1:50.18

Mężczyźni (do 45 lat):
1. Marek Tyniec (bikeWorld.pl) 1:13.17
2. Fabian Florek (s24.pl) 1:15.14
3. Robert Czernecki (RMF FM) 1:18.07

Mężczyźni (powyżej 45 lat)
1. Wojciech Choina (TVO Rozstaje Gdańsk) 1:51.33
2. Piotr Kurek (Polska Głosk Wielkopolski) 1:54.06
3. Włodzimierz Amerski (TVO Rozstaje Gdańsk) 1:57.28

O co chodziło?

Jesteś dziennikarzem? Weź udział w Mistrzostwach Polski dziennikarzy w maratonie MTB (podczas Skandia MTB Maraton 2008). Więcej informacji znajdziesz poniżej.

UCZESTNICY: dziennikarze lub współpracownicy mediów, rzecznicy prasowi (potrzebna legitymacja lub zaświadczenie z redakcji o współpracy)

MIEJSCE: Nałęczów

TERMIN: 1 czerwca 2008

DYSTANS: 34 km

INFORMACJE o trasie na stronie www.skandiamaraton.pl

ZGŁOSZENIA: do 25 maja 2008 mail: info@langteam.com.pl, a także na miejscu zawodów 31 maja (14.00-19.00) lub 1 czerwca do 10.30. Należy podać imię nazwisko, rok urodzenia i nazwę redakcji.

KATEGORIE WIEKOWE:
1. Kategoria K (DK) kobiety open
2. Kategoria M1 (DM-1) do 45 roku (rocznik 1962 i młodsi)
3. Kategoria M2 (DM-2) powyżej 45 lat (rocznik 1963 i starsi)

REGULAMIN:
Szczegółowy regulamin w załączeniu.

SPRZĘT:
Własny rower, sztywny kask i dobry humor

NAGRODY:
1. Od SPA Nałęczów - trzy pobyty weekendowe dla dwóch osób (razem 6 osób) dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
2. Puchar SPA dla najliczniej reprezentowanej redakcji.
3. Losowanie skutera Zumico wśród uczestników (warunek – ukończenie zawodów)
4. Inne nagrody rzeczowe

NOCLEGI:
Noclegami w obiektach na terenie całego Nałęczowa zajmuje się Lokalna Organizacja Turystyczna (info@kraina.org.pl ), a konkretnie p. Wiesław Czerniec. Noclegi w Nałęczowie nie są drogie i powinny spełnić Wasze oczekiwania. W SPA Nałęczów brak miejsc na ten weekend, ale gdyby się zwolniły to proszę kontaktować się z p. Grzegorzem Łoża – kierownikiem marketingu (gloza@uzdrowisko-naleczow.com.pl ).
Informacje o noclegach także pod adresem: http://infocity.pl/mtbmaraton/naleczow_noclegi.asp


Regulamin Mistrzostwa Polski dziennikarzy w maratonie MTB

(podczas Skandia MTB Maraton 2008, Nałęczów 1 czerwca 2008)

1. CEL IMPREZY

o Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce
o Promocja regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych
o Umożliwienie współzawodnictwa dziennikarzy w maratonie, wyłonienie mistrzów Polski
o Propagowanie zdrowego tryb życia, aktywnego wypoczynku

2. NAZWA IMPREZY

o Skandia MTB Maraton 2008, mistrzostwa Polski dziennikarzy

3. ORGANIZATOR

o Lang Team Sp. z .o.o.
o
Biuro Organizacji Imprez Sportowych
o
ul. Pachnąca 81; 02-792 Warszawa
o
tel. 48-22-649-24-91 lub 96 tel. 48-22-648-40-31
o
Fax. 48-22-649-24-98
o
e-mail/zgłoszenia: info@langteam.com.pl;
o Internet: www.langteam.com.pl

4. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MP w
MARATONIE

o 01 czerwca 2008 r. - Nałęczów

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w miejscu rozgrywania maratonu lub wcześniej do 25 maja za pośrednictwem maila info@langteam.com.pl
2. Otrzyma od Organizatora chipa po dokonaniu wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł. W razie utraty chipa, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. Zarejestruje chip'a i umocuje go wg otrzymanej instrukcji.
3. Otrzyma przed startem od Organizatora bezpłatny numer startowy. W przypadku utraty numeru startowego Organizator wyda jego duplikat za pobraniem opłaty w wysokości 15 zł.
4. Jest w stanie wylegitymować się zatrudnieniem lub współpracą z mediami (TV, radio, prasa, Internet, rzecznicy prasowi). Wymagana legitymacja prasowa lub zaświadczenie wystawione przez redakcję.
5. Ma obowiązek startu w zawodach w kasku sztywnym. Musi dysponować własnym rowerem.

6. PROGRAM ZAWODÓW

1 dzień przed zawodami:
godzina 14.00 - 19.00 zapisy w Biurze Zawodów (należy zgłosić udział w MP dziennikarzy, osobna lista startowa)
od godziny 14.00 udostępnienie oznakowanej trasy maratonu.
godzina 18.00 - 20.00 imprezy towarzyszące dla wszystkich uczestników maratonu
W dniu zawodów:

godzina 8.00 - 10.00 zapisy w Biurze Zawodów
godzina 10.00 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów
godzina 10.30 - 10.40 odprawa techniczna
godzina 10.40 ustawienie uczestników w sektorach
godzina 11.00 start maratonu, GRAND FONDO
godzina 11.00 start maratonu MEDIO
godzina 11.05 start maratonu MINI (MP dziennikarzy) wszelkie informacje o trasie: http://infocity.pl/mtbmaraton/naleczow.asp
godzina 11.30 imprezy rozrywkowe dla kibiców
godzina 17.00 zamknięcie trasy maratonu na wszystkich dystansach
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.

PREZENTACJA ZWYCIĘZCÓW

14.00 - Dekoracja w kategorii MINI (MP dziennikarzy)
15.00 - Dekoracja w kategorii MEDIO
16.00 - Dekoracja w kategorii GRAND FONDO

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

0. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:
o oficjalny folder Skandia MTB Maraton na pierwszej edycji
o pakiet startowy
o numer startowy,
o prawo udziału w maratonie oznakowaną trasą w każdej edycji Skandia MTB Maraton,
o prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ciasta, itp.),
o pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu),
o pełne zabezpieczenie medyczne w każdej edycji Skandia MTB Maraton (Grupa Ratownictwa Medycznego, lekarz),
o posiłek regeneracyjny po maratonie,
o ubezpieczenie OC
o bezpłatny serwis techniczny na trasie maratonu,
o możliwość umycia roweru po zakończeniu każdej edycji Skandia MTB Maraton.

DYSTANS

MINI 34 km

8. ZASADY ROZGRYWANIA Skandia MTB MARATON

0. Maraton zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne serie Skandia MTB Maraton zgodnie z mapami tras, udostępnionymi na stronie internetowej.
1. Start do Skandia MTB Maraton na dystansie MINI we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzania startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.
2. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez porządkowych, ratowników medycznych lub służby GOPR.
3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
4. Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywnościowe oraz punkty serwisowe, na których uczestnicy maratonu będą mogli dokonać bezpłatnych drobnych napraw roweru. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem każdej edycji Skandia MTB Maraton.
5. W przypadku niezadziałania chipa startowego (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie sędziego.
6. Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 17:00 nie zostanie sklasyfikowany.

9. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE Skandia MARATON

0. W czasie trwania maratonu wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
1. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliżają się do skrzyżowania.
2. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
3. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
4. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
5. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

10. RUCH DROGOWY

0. Skandia MTB Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
1. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
2. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.

11. KATEGORIE WIEKOWE

0. Podczas Skandia MTB Maraton 2008 MP dziennikarzy obowiązują następujące kategorie wiekowe:
Kategoria K (DK) kobiety open
Kategoria M1 (DM-1) do 45 roku (rocznik 1962 i młodsi)
Kategoria M2 (DM-2) powyżej 45 lat (rocznik 1963 i starsi)

12. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

0. Klasyfikacja indywidualna Skandia MTB Maraton 2008 będzie prowadzona podczas danej edycji na dystansie: MINI, w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych, z podziałem na płeć.
1. Zwycięzcami maratonu o MP dziennikarzy w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę maratonu na dystansie MINI i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

13. NAGRODY

0. W każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn, zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów.
1. Uzdrowisko SPA Nałęczów ufunduje trzy pobyty weekendowe w SPA dla dwóch osób (razem 6 osób) dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
2. Wśród wszystkich uczestników MP dziennikarzy rozlosowany zostanie skuter Zumico, warunkiem udziału w losowaniu jest ukończenie zawodów.
3. Najliczniej reprezentowana redakcja otrzyma puchar od Uzdrowiska SPA Nałęczów. W razie równej liczby decyduje lepsza suma miejsc na mecie trojga uczestników.

14. KARY

0. Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
1.
Upomnienie uczestnika,
2.
Kara finansowa w wysokości minimalnie 100 zł maksymalnie 200 zł.
3.
Dyskwalifikacja uczestnika,
4.
Zawieszenie uczestnika.

15. PROTESTY

0. Protesty odnośnie przebiegu maratonu jak również klasyfikacji i wyników należy składać w dniu trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów.
1.
Protesty dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu ogłoszenia wyników. Do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego.

16. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

0. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
2. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
5. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
6. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą.
7. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.
9. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
10. Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
11. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
12. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być wykorzystane za zgodą organizatora przez środki masowego przekazu.
13. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ).
14. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
15. Nieznajomość regulaminu Skandia MTB Maraton i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.
16. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

ORGANIZATOR Skandia MTB Maraton 2008 Lang Team, MP dziennikarzyWybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.