Facebook Google+ Twitter

Palety LPR w Magazynach Prologis w Błoniu i Poznaniu

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2013-09-23 11:48

WARSZAWA – 23 września 2013 r. - Nowe Umowy Najmu 7 600 Metrów Kwadratowych -

Prologis, Inc. (NYSE: PLD), wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o podpisaniu przez firmę LPR La Palette Rogue, oddział Euro Pool System, największego usługodawcy w dziedzinie logistyki na europejskim rynku opakowań zwrotnych i wielokrotnego użytku, dwóch nowych umów najmu o całkowitej powierzchni 7 600 metrów kwadratowych w parkach Prologis w Błoniu i Poznaniu. W zawarciu umów najmu pośredniczyli konsultanci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych Jones Lang LaSalle.

Nowe transakcje obejmują:

• 3 740 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej w budynku 7 na terenie Prologis Park Błonie, zlokalizowanym w pobliżu trasy E30, w odległości 25 kilometrów na zachód od Warszawy;

• 3 599 metrów kwadratowych w budynku 3 w Prologis Park Poznań, położonym bezpośrednio przy drodze ekspresowej S11, w sąsiedztwie autostrady A2, 15 kilometrów na zachód od centrum Poznania.

„Szukaliśmy dwóch magazynów – jednego w pobliżu stolicy, drugiego z doskonałym połączeniem drogowym z Europą Zachodnią” - powiedział Amadeu Remane, General Manager LPR w Polsce – „Strategiczna lokalizacja i wysoka jakość obiektów Prologis w pełni spełniły nasze oczekiwania, dlatego zdecydowaliśmy się na rozbudowę naszej sieci dystrybucyjnej w oparciu o oferowane przez nich rozwiązania.”

„Nowe umowy podkreślają umiejętność odpowiadania na potrzeby klientów i dostarczania efektywnych rozwiązań logistycznych” – powiedziała Emilia Szyszka, leasing manager Prologis w Polsce. – „Jest nam miło powitać firmę LPR w nowych obiektach i mamy nadzieję, że jest to początek wieloletniej współpracy.”

„Powierzchnia wynajęta przez La Palette Rouge będzie pełnić rolę centrum dystrybucyjnego na Polskę oraz Europę Zachodnią. Firma dopiero zaczyna działalność w naszym kraju, dlatego bardzo cieszymy się, że Prologis spełnił oczekiwania La Palette Rouge i tym samym umożliwił jeszcze sprawniejszą obsługę jej kontrahentów” – komentuje transakcję Paulina Dziubińska, Starszy Konsultant Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych Jones Lang LaSalle w Polsce.

Euro Pool System wynajmuje 41 400 metrów kwadratowych w czterech parkach Prologis w Czechach, Niemczech, Hiszpanii i na Węgrzech. Firma jest klientem Prologis w Europie od 2011 roku.

Z portfolio ponad 1,9 miliona metrów kwadratowych, Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Polsce (stan na 30 czerwca 2013 roku).
Kontakt
Marta Tęsiorowska
Vice President, Marketing & Communications
Prologis Central & Eastern Europe
Direct: +48 22 218 36 56
E-mail: mtesiorowska@prologis.com

Marta Rakoczy
PR Director
ConTrust
Direct: + 48 605 073 929
E-mail: m.rakoczy@contrust.pl

O Prologis
Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 52.3 miliona metrów kwadratowych w 21 krajach (stan na 30 czerwca 2013 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.

Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym informacje, które nie są faktami historycznymi mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów przyszłych w rozumieniu Punktu 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz Punktu 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami. Owe oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których działa Prologis, na opiniach zarządu oraz na przyjętych przez zarząd założeniach. Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki finansowe Prologis. Wyrażenia takie jak „oczekuje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi odmianami oraz podobnymi określeniami mają na celu zidentyfikowanie takich oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami o charakterze historycznym. Wszystkie oświadczenia odnoszące się do wyników operacyjnych lub wydarzeń, których oczekujemy, lub których się spodziewamy w przyszłości - w tym oświadczenia dotyczące wzrostu wskaźników wynajmu i zajętości, działalności deweloperskiej oraz zmian w wielkości sprzedaży lub udziale powierzchni poszczególnych obiektów, jak również pozbywania się aktywów, warunków ogólnych na obszarach geograficznych, na których działamy, naszego zadłużenia i sytuacji finansowej, naszych zdolności do powoływania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – są oświadczeniami dotyczącymi okresów przyszłych. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych w przyszłości wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, to nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych. Do czynników, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki i rezultaty należą, między innymi: (i) koniunktura gospodarcza na poziomie krajowym, międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, (ii) zmiany na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz kursów walut, (iii) zwiększona lub niespodziewana konkurencja związana z naszymi obiektami, (iv) ryzyka dotyczące przejęć, sprzedaży oraz budowy obiektów, (v) zachowanie statusu i struktury podatkowej Funduszu Inwestycji w Nieruchomości (Real Estate Investment Trust - REIT), (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy utrzymywanego przez nas zadłużenia oraz nasze oceny kredytowe, (vii) ryzyka związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz fundusze, w tym nasza zdolność do powoływania nowych, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz funduszy, (viii) ryzyko prowadzenia działalności na szczeblu międzynarodowym, w tym ryzyko kursowe, (ix) nieprzewidywalne czynniki naturalne, w tym ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, oraz (x) czynniki dodatkowe wymienione w raportach złożonych przez Prologis do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ujęte pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka.” Prologis nie ma obowiązku aktualizowania żadnych oświadczeń dotyczących okresów przyszłych zawartych w niniejszej publikacji.
(Natalia Szymczak)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.