Facebook Google+ Twitter

Panowie, ordery to nie kapsle do zabawy!

"Zhańbił Pan siebie" padło pod adresem Prezydenta Komorowskiego za odznaczenie prokuratora, który w stanie wojennym oskarżał opozycjonistów. Zasług uhonorowanego orderem wójta T. Bystrońskiego Kancelaria Prezydenta nie chce nawet ujawnić...

Ordery to element naszej narodowej dumy, toteż deprecjonowanie wartości odznaczeń państwowych budzi sprzeciw. "Zhańbił Pan siebie" padło pod adresem Prezydenta Komorowskiego za nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski sędziemu Z.Panertowi, który w stanie wojennym jako prokurator oskarżał opozycjonistów.
Zasług uhonorowanego Orderem pana T.W. Bystrońskiego, wójta niewielkiej gminy, Kancelaria Prezydenta nie chce nawet ujawnić. 

W liście przesłanym Prezydentowi RP i opublikowanym w październikowym wydaniu "Co u nas" zapytaliśmy za jakie szczególne zasługi został wyróżniony wójt T. Bystroński Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odpowiedzi nie było żadnej. Złożyliśmy więc wniosek o udostępnienie dokumentów źródłowych korzystając z praw, jakie daje obywatelom ustawa o dostępie do informacji publicznej (DIP). Nie otrzymaliśmy ani tych dokumentów, ani decyzji o odmowie udostępnienia informacji (według ustawy jest to naruszenie prawa). Przysłano nam natomiast list, którego treść poniżej.

18 stycznia 2011

Szanowna Pani Redaktor,

W odpowiedzi na Pani prośbę o udostępnienie wniosku o nadanie odznaczenia państwowego Panu Tomaszowi Wiesławowi Bystrońskiemu, Wójtowi Gminy Nowosolna wraz z uzasadnieniem uprzejmie informuję, że wniosek ten ma charakter nieformalny (nie został złożony w trybie określonym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 227, poz. 2743, z późń. zm.) przez organ ustawowo uprawniony do składania wniosków) i nie spełnia warunków informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Posiada natomiast charakter dyskrecjonalny jako inicjatywa organizacji samorządowej.

Publiczne informacje o nadaniu orderów i odznaczeń są publikowane – stosownie do art. 8 ustawy o orderach i odznaczeniach – w Dzienniku Urzędowych Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” postanowienia Prezydenta RP o nadaniu orderów i odznaczeń.

Wniosek o nadanie Panu Tomaszowi Bystrońskiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oznaczony jest klauzulą „zastrzeżony” i stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, treść wniosku nie może stanowić informacji publicznej i nie może być udostępniona osobie fizycznej, czy też osobie prawnej.

Z poważaniem, Biuro Prasowe KPRP

Okazuje się, że nie było żadnego wniosku. Wysokie odznaczenie państwowe zostało nadane i całą sprawę utajniono. Czyżby informowano nas w tym piśmie, że rozdają odznaczenia państwowe po uważaniu i według potrzeb, a obywatelom nic do tego?

Prezydent uhonorował wójta Bystrońskiego w przeddzień kampanii wyborczej do samorządów. Miało to wpływ na wynik wyborów, bowiem gest Prezydenta przekonał wielu wyborców, by nie dawali wiary informacjom o jego złym gospodarowaniu majątkiem gminy.

Kontrola RIO, przeprowadzona w gminie kilka miesięcy wcześniej, ujawniła poważne nieprawidłowości. Zakończyła się wnioskiem o postawienie wójta przed Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Było też zawiadomienie prokuratury o poświadczeniu nieprawdy przy realizacji inwestycji komunalnej.

Wójt nie stanął przed Komisją ponieważ odwołał się do ministra (vice) od części postawionych mu zarzutów i sprawa tam utknęła. Dopóki minister nie rozpatrzy jego odwołania, dopóty wójt przed Komisją nie stanie, taka jest procedura. Trwa to już rok, a może trwać do końca kadencji sejmu, bo minister to przecież koalicjant. Wójt jest członkiem PSL.

Na razie, zamiast dyscyplinarki i rozliczenia z wykrytych spraw, pan T.W. Bystroński dostał order od Prezydenta RP i wygrał kolejne wybory.

Zasługi rekomendujące wójta Bystrońskiego do otrzymania odznaczenia zostały utajnione. Dlaczego? Nie odznaczano przecież jakiegoś agenta za wykonanie tajnych misji tylko samorządowca, który jest zobligowany do prowadzenia transparentnych działań.

T. Bystroński to zwykły wójt małej gminy. Tyle, że gminy nieudolnie rządzonej - zaniedbanej i zadłużonej, z wodociągami w stanie krytycznym, bez kanalizacji, chodników, na wsiach nie ma nawet świetlic. Kontrole wykazują bałagan w dokumentach a czytając raporty pokontrolne trudno oprzeć się wrażeniu, że czyta się o ustawianiu przetargów, defraudacjach i innych przekrętach. Wójt rządzi od 24 lat tą malutką, liczącą niespełna 4 tys. mieszkańców, gminą. Kontroluje wszystkie dziedziny życia. Podejmuje działania bardziej hamujące niż wspomagające rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Uniemożliwia mieszkańcom udział w zarządzaniu gminą gdyż nie ujawnia istotnych informacji publicznych. Okłamuje też społeczność w swoich wystąpieniach publicznych oraz za pomocą różnych wydawanych przez Urząd materiałów informacyjnych. Czynnie zwalcza niezależne media. Stosuje ubeckie metody manipulowania społecznością. Pomówienia, plotki, manipulacje używane są do zastraszania i uciszania niezadowolonych.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

:((

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.