Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

37426 miejsce

Papiery rządowe, czyli wszystko o inwestowaniu, cz. II

Wybierając formę lokowania pieniędzy trzeba podjąć decyzję na jakie ryzyko jesteśmy w stanie się zdecydować. Najniższy ale i najpewniejszy zysk gwarantują papiery rządowe.

 / Fot. images_of_moneyWybierając dowolną formę lokowania pieniędzy wystawiamy się na ryzyko. Jest ono związane z możliwością utraty części lub całości zgromadzonych funduszy, które w założeniach miały się pomnażać. W skrajnych przypadkach możemy stracić więcej niż mamy. Po co więc inwestować?

Nawet schowanie pieniędzy pod materac jest formą ich lokowania. Ryzyko jakie tu ponosimy to spadek wartości pieniądza na skutek inflacji. Możliwe też, że materac się przypadkowo zapali, albo zajrzy pod niego ktoś o niekoniecznie dobrych zamiarach. Czynniki ryzyka jak widać łatwo zidentyfikować, natomiast jakie są potencjalne korzyści? Okazuje się, że jedyną zaletą jest łatwy dostęp do gotówki. Pieniądz leżąc bezczynnie nie zarabia na siebie, dlatego osoby które nie chcą nadmiernie ryzykować, ale rozumieją, że z dnia na dzień wartość ich majątku spada, powinny wybrać jeden z bezpiecznych instrumentów finansowych.

Najbezpieczniejszymi, lecz zarazem najmniej dochodowymi instrumentami są bony skarbowe i obligacje skarbowe. Ich emitentem jest Ministerstwo Finansów, zatem są to środki które pożyczamy do budżetu.

Główną różnicą pomiędzy nimi jest długość ich trwania. Bony są instrumentami krótkoterminowymi - zapadającymi do roku, natomiast horyzont czasowy obligacji wynosi od 2 do 10 lat. Oczywiście od tych zasad mogą wystąpić pewne odstępstwa.

Kolejna różnica to wartość nominalna obu papierów. Dla bonów jest to 10.000 zł, natomiast w przypadku obligacji - 100 zł. Jak łatwo zauważyć bony skarbowe sa mniej dostępnym instrumentem, stąd większość indywidualnych inwestorów wybiera obligacje.

Różnicą jest także forma wypłaty zysku z tych instrumentów. Bony skarbowe są instrumentami dyskontowymi. Oznacza to, że możemy je kupić poniżej wartości nominalnej, którą otrzymamy przy jego odkupie. Zyskiem jest różnica pomiędzy cenami zakupu i sprzedaży. W przypadku obligacji również możliwa jest taka sytuacja - dla obligacji zerokuponowych. Pozostałe obligacje są instrumentami odsetkowymi. Nabywamy je po cenie nominalnej, a z tytułu ich posiadania otrzymujemy odsetki. Sposób ich wypłacania określony jest w liście emisyjnym danej serii obligacji. Może to być wypłata okresowa (np. kwartalna) lub jednorazowa przy wykupie.

Przed zakupem warto upewnić się jaki rodzaj oprocentowania ma dany instrument. W przypadku bonów skarbowych sprawa jest prosta, gdyż zawsze występuje oprocentowanie stałe, natomiast jeśli chodzi o obligacje, to może występować też oprocentowanie zmienne (zależne od stopy procentowej, inflacji lub innego wskaźnika określonego w liście emisyjnym). Zaletą zmiennego oprocentowania jest ochrona kapitału w przypadku rosnącej inflacji, natomiast jego wada to niepewność co do przyszłego zysku i niższe zyski w przypadku malejących stóp procentowych.

Warto mieć na uwadze możliwość wyjścia z inwestycji - w sytuacji gdy pilnie potrzebujemy zainwestowanych pieniędzy, możemy odsprzedać bony i obligacje na rynku wtórnym (należy poczekać aż ktoś je od nas kupi) lub poprzez dyspozycję w Punkcie Sprzedaży Obligacji (środki wpłyną w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia dyspozycji, dotyczy obligacji).

Papiery skarbowe jak każda forma inwestycji obarczona jest ryzykiem, którym w tym przypadku jest niewypłacalność emitenta. Sytuacja taka jest mało prawdopodobna, jednak niedawny przykład z Grecji pokazuje, że może mieć miejsce. Za inne ryzyko uznać można utratę wartości realnej w przypadku wzrostu inflacji i inwestycji w instrument o stałym oprocentowaniu.

Podsumowując, papiery skarbowe charakteryzują się niskim poziomem ryzyka i dochodu, jednak są w stanie ochronić wartość realną pieniądza. Są dobrą formą inwestycji dla osób o dużej awersji do ryzyka.

Więcej informacji na:
www.obligacjeskarbowe.pl
http://www.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/informacje-podstawowe

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Jeśli chcesz dodawać komentarze, musisz się zalogować.

Najpopularniejsze

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.