Facebook Google+ Twitter

Parlament Europejski o równych płacach dla kobiet i mężczyzn

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2008-11-18 21:28

Kobiety zarabiają o 15 proc. mniej niż mężczyźni, a w sektorze prywatnym nawet o 25 proc.. Pomimo wzrostu liczby kobiet pracujących, proporcja ta utrzymuje się na tym samym poziomie od 30 lat, oscylując pomiędzy 4 -25 proc. w zależności od kraju członkowskiego UE, bez tendencji spadkowej - pisze Andrzej Sanderski z serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego.

 / Fot. Służby prasowe Parlamentu EuropejskiegoWprowadzenie w życie zasady jednakowej płacy za taką samą pracę oraz za pracę o równej wartości jest kluczowe, by osiągnąć równość płci - stwierdzają posłowie w sprawozdaniu, które przyjął Parlament Europejski.

Badania prowadzone w Unii pokazują, że różnice i nierówność pomiędzy kobietami i mężczyznami w przypadku płac, jest bardzo widoczna. Kobieta musi pracować do 22 lutego, czyli 418 dni kalendarzowych, aby zarobić taką samą kwotę, jaką zarabia mężczyzna w ciągu jednego roku, zwraca uwagę raport przedłożony przez PE. W oparciu o te fakty, jak i wiele innych, m.in. niedocenianie kobiecych profesji czy niekorzystne systemy obliczania płac dla kobiet, PE przygotował raport, w którym zwraca się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku legislacyjnego, w sprawie przeglądu istniejącego prawodawstwa. Regularne audyty dotyczące wynagrodzeń, powołanie specjalnych jednostek kontrolujących równość wynagrodzeń, a także wysokie sankcje i kary, to tylko niektóre z sugestii zaproponowanych przez Parlament Europejski.


Posłowie Parlamentu Europejskiego oczekują, że KE, w oparciu o szczegółowe zalecenia zawarte w raporcie, przedłoży Parlamentowi do 31 grudnia 2009 r., wniosek legislacyjny w sprawie przeglądu obowiązującego prawa odnoszącego się do zasad równego wynagradzania kobiet i mężczyzn.


Większa przejrzystość


Raport posłanki Edit BAUER (EPP-ED, SK) sugeruje wprowadzenie obowiązku regularnych audytów dla przedsiębiorstw z zakresu równości wynagrodzeń, a także obowiązku publikacji ich wyników wraz ze szczegółowymi statystykami płac z podziałem na płeć.
Rekomendacje obejmują także określenie jasnej definicji pojęć takich, jak: GPG - różnica w wynagrodzeniach ze względu na płeć (ang. gender pay gap), bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia, czy też różnica w wysokości świadczeń emerytalnych


Dodatkowo, zasugerowano przygotowanie systemu oceny pracy, zgodne z zasadą równości kobiet i mężczyzn, które będzie opierało się na ocenie faktycznych umiejętności i wydajności pracy, a nie na tym, czy wykonujący pracę jest mężczyzną czy też kobietą.


Stosowanie systemu sankcji w już istniejącym ustawodawstwie


Posłowie zwracają uwagę, że problem tak dużych rozbieżności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie może być rozwiązany przez samo prawo. Dlatego zarówno Komisja jak i państwa członkowskie powinny wzmocnić istniejące przepisy prawne poprzez wprowadzenie do nich odpowiednich rodzajów kar.

Posłowie przypomnieli, że państwa członkowskie są już zobowiązane do zapewnienia zadośćuczynienia lub wypłaty odszkodowań, które mają być „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”. Jednak podkreślili, że przepisy te nie wystarczają, aby uniknąć naruszenia zasady równego wynagrodzenia. Dlatego raport proponuje dokonanie analizy skuteczności nakładania kar, w tym: skuteczność odszkodowań dla ofiar, kar administracyjnych, czy pozbawienia świadczeń i dotacji unijnych dla pracodawców łamiących prawo.


Organy ds. Równości


Parlament sugeruje powołanie specjalnych Organów ds. Równości, które powinny odgrywać większą rolę w niwelowaniu GPG, zwłaszcza w kontekście wpływania na bardziej skuteczne stosowanie prawodawstwa w dziedzinie równości płci. Powinny być one także upoważnione do monitorowania i raportowania bieżącej sytuacji.


Dialog Społeczny


Parlament w rekomendacjach podkreślił, że państwa członkowskie powinny prowadzić aktywny dialog społeczny oraz zachęcać partnerów społecznych do wprowadzania neutralnych płciowo kryteriów oceny pracy, co umożliwi zarówno pracodawcom jak i zatrudnionym zidentyfikowanie przypadków ewentualnego dyskryminowania w zakresie wynagrodzenia. Dodatkowo, posłowie podkreślili fakt, że niezwykle istotne znaczenie w zapobieganiu dyskryminacji mają działania dodatkowe, mające na celu pogodzenie działalności zawodowej z życiem rodzinnym i prywatnym, np.: usługi opieki nad dziećmi, elastyczność godzin pracy, system urlopów macierzyńskich i ojcowskich, oraz system urlopów wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem urlopu ojcowskiego i jego ochrony oraz płatnych urlopów wychowawczych dla obojga rodziców.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.