Facebook Google+ Twitter

Parlament Europejski przeciwny propozycji FIFA

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2008-05-09 08:15

Zdecydowana walka z dopingiem, równy dostęp mediów do transmisji głównych zawodów sportowych oraz sprzeciw wobec dyskryminacji zawodników za względu na narodowość – oto najważniejsze propozycje zawarte w sprawozdaniu w sprawie białej księgi na temat sportu, które w czwartek przyjął Parlament Europejski.

Sport wytworzył w 2004 r. wartość dodaną w wysokości 407 mld euro, czyli 3,7 proc. PKB Unii, i zapewnił miejsca pracy dla 15 mln osób, czyli dla 5,4 proc. siły roboczej. W sprawozdaniu przyjętym dziś przez posłów Parlament wyraża zadowolenie z publikacji białej księgi na temat sportu i zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywa sport w europejskim społeczeństwie. Posłowie dostrzegają jednocześnie, że niektóre elementy rywalizacji sportowej są konfrontowane z nowymi zagrożeniami i wyzwaniami, takimi jak naciski handlowe, wykorzystywanie młodych zawodników i sportowców, doping, rasizm, przemoc, ustawianie meczów, korupcja, oszustwa w zakładach sportowych i pranie pieniędzy.

Finansowanie sportu w UE

Posłowie uważają, że w związku z ratyfikacją traktatu lizbońskiego należy nadać roli sportu w Europie strategiczny kierunek. Parlament chce, aby Komisja europejska uznała szczególny charakter sportu i dlatego składa wniosek o stworzenie w budżecie na rok 2009 specjalnej pozycji budżetowej na działania przygotowawcze w dziedzinie sportu.

“Nie” dla dyskryminacji zawodników

Parlament Europejski nie zgadza się ze stanowiskiem FIFA, które nakazuje, aby kluby sportowe rozpoczynały mecz mając na boisku co najmniej 6 graczy, którzy spełniają kryteria wyboru do kadry narodowej w kraju, w którym zarejestrowany jest klub. Posłowie wzywają państwa członkowskie i stowarzyszenia sportowe, aby nie wprowadzały nowych zasad prowadzących do bezpośredniej dyskryminacji ze względu na narodowość (takich jak 6+5).

Ponadto PE uważa za istotne przyznanie sportowcom szeroko rozumianych i przejrzystych praw, takich jak prawa innych pracowników, w tym prawa do zawierania lub odmowy zawarcia układów zbiorowych oraz członkostwa w związkach zawodowych a także prawa odwołania się do sądów powszechnych. Posłowie nalegają, aby prawo imigracyjne zawsze było przestrzegane w odniesieniu do naboru młodych talentów z zagranicy oraz wzywają Komisję do zajęcia się problemem handlu dziećmi.

Parlament wzywa Komisję, aby uznała legalność środków sprzyjających promowaniu zawodników wywodzących się z ośrodków szkoleniowych, takich jak np. minimalna liczba zawodników wyszkolonych na gruncie lokalnym wśród zawodowców, niezależnie od ich obywatelstwa.

Walka z dopingiem

Rozpowszechnienie dopingu budzi największy niepokój posłów, dlatego wzywają oni do podjęcia działań, które pomogą zwalczyć ten problem. Parlament wzywa do unikania nadmiernie napiętych harmonogramów, stawiających zawodników pod presją i podkreśla potrzebę walki z nieprawidłowościami poprzez kontrole, badania, testowania, długookresowe monitorowanie przez niezależnych lekarzy oraz poprzez edukację, a jednocześnie zapobieganie i szkolenie. Wzywa kluby zawodowe i organizacje sportowe do podjęcia zobowiązania do zwalczania dopingu i monitorowania jego przestrzegania poprzez wewnętrzne i zewnętrzne niezależne kontrole. Ponadto posłowie nakłaniają państwa członkowskie do traktowania handlu nielegalnymi środkami dopingowymi w ten sam sposób, co handel narkotykami.

Transmisje Premier League nie tylko dla wybranych

Prawa do retransmisji stały się dla sportu zawodowego w Europie głównym źródłem dochodów, a także stanowią dla licznych operatorów mediów główne źródło przekazywanych treści. Parlament zaleca państwom członkowskim uzgodnienie między sobą jednolitego działania w zakresie zbywania praw medialnych w celu uniknięcia sytuacji, w której jedynie duże kluby wyciągają z tego korzyści. PE uznaje znaczenie sprawiedliwego podziału zysków między klubami, również najmniejszymi, a także między sportem zawodowym i amatorskim. Ponadto zachęca organizacje sportowe do ponownego inwestowania części dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży praw medialnych i przedsięwzięć rynkowych związanych z daną dyscypliną sportową oraz do przekazywania tych inwestycji bezpośrednio na finansowanie oraz wspieranie wolontariackich i niedochodowych sektorów tej dyscypliny.

Hazard i sport

Posłowie wyrażają zaniepokojenie związane z ewentualną liberalizacją rynku gier hazardowych i loterii i wzywają Komisję do przeprowadzenia analizy, jakie potencjalne skutki dla społeczeństwa i sportu mogłaby wywołać całkowita liberalizacja rynku zakładów i loterii oraz jakie rodzaje mechanizmów kontrolnych można by było zastosować na rzecz ochrony konsumentów. Ponadto posłowie wzywają Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia środków regulacyjnych, które zagwarantują, że sport będzie chroniony przed wszelkimi szkodliwymi naciskami związanymi z zakładami sportowymi. Jednocześnie, zdaniem posłów, pożyteczne jest wykorzystywanie zysków pochodzących z takich loterii do celów użyteczności publicznej, w tym do ciągłego finansowania sportu zawodowego i amatorskiego. Dlatego wzywają Komisję, aby w celu utrwalenia źródeł finansowania sportu amatorskiego udzieliła pomocy w utrzymaniu obecnego systemu finansowania sportu amatorskiego ze środków publicznych przez wkład loterii państwowych i licencjonowanych zakładów bukmacherskich działających na rzecz interesu publicznego. Parlament podkreśla także, że nadal należy stwarzać możliwość zmniejszenia podatku VAT dla działalności sportowej.

Manolis MAVROMMATIS (EPP-ED, GR)
opr. Andrzej Sanderski

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.