Facebook Google+ Twitter

Parlament Europejski skrytykował Chiny za represje wobec Tybetańczyków

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2008-04-10 16:01

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję w sprawie Tybetu. Posłowie potępiają represje chińskich służb specjalnych wobec Tybetańczyków.

Domagają się też niezależnego dochodzenia w sprawie ostatnich wydarzeń w Tybecie przeprowadzonego pod auspicjami ONZ oraz wzywają przywódców europejskich do ustalenia wspólnego stanowiska w sprawie obecności przedstawicieli UE podczas ceremonii otwarcia igrzysk.

Przyjęta przez posłów rezolucja "stanowczo potępia brutalne represje chińskich służb bezpieczeństwa wobec tybetańskich demonstrantów oraz wszelkie akty przemocy niezależnie od źródła ich pochodzenia, jakie miały miejsce na ulicach Lhasy i gdzie indziej w Tybecie". Parlament wzywa władze chińskie do "zagwarantowania odpowiedniej opieki medycznej rannym Tybetańczykom i pomocy prawnej dla Tybetańczyków aresztowanych" oraz do "natychmiastowego uwolnienia wszystkich, którzy protestowali w pokojowy sposób korzystając z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi". Ponadto Parlament domaga się "przeprowadzenia pod auspicjami ONZ jawnego i niezależnego dochodzenia w sprawie niedawnych zamieszek i represji w Tybecie".

Zasadniczym pytaniem, które wzbudzało duże emocje, jest decyzja, co do ewentualnego zbojkotowania ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich przez przywódców europejskich. W tej sprawie Parlament "wzywa urzędującą prezydencję UE do wypracowania wspólnego stanowiska UE dotyczącego obecności szefów rządów i przywódców państw oraz Wysokiego Przedstawiciela UE podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, z ewentualnym brakiem tej obecności w przypadku niewznowienia dialogu między władzami Chin a JŚ Dalajlamą". Dodatkowo, Parlament "ponawia swój apel do Rady dotyczący mianowania specjalnego wysłannika ds. Tybetu w celu ułatwienia dialogu między stronami oraz ścisłego monitorowania przebiegu negocjacji po ich wznowieniu".

Parlament nalega, aby Chiny "nie nadużywały igrzysk olimpijskich w 2008 r. poprzez aresztowanie dysydentów, dziennikarzy i obrońców praw człowieka w celu zapobieżenia demonstracjom i relacjom postrzeganym przez władze jako kłopotliwe". Co więcej, posłowie wzywają rząd chiński "do otwarcia Tybetu dla zagranicznych mediów i dyplomatów, zwłaszcza przedstawicieli UE" oraz do niezwłocznego zaprzestania "cenzurowania i blokowania dostępu do wiadomości i portali informacyjnych działających za granicą". Parlament wzywa do uwolnienia "wszystkich dziennikarzy, użytkowników Internetu i cyberdysydentów przetrzymywanych w Chinach za korzystanie z ich prawa do informacji", w tym do uwolnienia Hu Jia, wybitnego obrońcy praw człowieka, skazanego na trzy i pół roku więzienia pod zarzutem prowadzenia działalności wywrotowej.

Parlament "z zadowoleniem przyjmuje fakt, że JŚ Dalajlama wezwał Tybetańczyków do protestów bez użycia przemocy i odrzucił wezwania do niezależności Tybetu, proponując w zamian rozwiązanie pośrednie, jakim jest prawdziwa kulturowa i polityczna autonomia oraz wolność wyznania". Parlament potwierdza "przywiązanie do integralności terytorialnej Chin".

Posłowie podzielają opinię Dalajlamy, że " Igrzyska Olimpijskie są wielką szansą na wolność dla całej ludności Chin", a jednocześnie ubolewają, że podczas rozmów między władzami chińskimi a Dalajlamą nie udało się uzyskać wyników i wzywają do "bezwarunkowego nawiązania konstruktywnego dialogu z myślą o osiągnięciu kompleksowego porozumienia politycznego".

Podczas debaty 26 marca br. poświęconej sytuacji w Tybecie, która stała się przyczynkiem do dzisiejszej rezolucji, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering powiedział: "Każdy polityk świadomy swojej odpowiedzialności powinien zadać sobie pytanie, czy powinien uczestniczyć w ceremonii otwarcia igrzysk, jeśli władze Chin nie będą dążyły do dialogu z Tybetańczykami".

"Potępiamy przemoc i wykorzystanie środków wojskowych wobec demonstrantów. Potępiamy zabijanie pokojowo nastawionych ludzi" - powiedział podczas otwarcia debaty przewodniczący Hans-Gert Pöttering wzywając władze Chin do nawiązania dialogu z Dalajlamą w celu rozwiązania konfliktu.

Andrzej Sanderski
Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.