Facebook Google+ Twitter

Petycja do Prezydenta, Sejmu i Senatu RP VIII kadencji

Prosimy o zmianę zapisów artykułów 112, 221 i 235 Konstytucji RP oraz ustaw o referendach sprzecznych z podstawowym prawem obywateli w demokracji zapisanym w Art. 4 Konstytucji RP

Prosimy o zmianę zapisów artykułów 112, 221 i 235 Konstytucji RP oraz ustaw o referendach sprzecznych z podstawowym prawem obywateli w demokracji zapisanym w Art. 4 Konstytucji RP
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.


Art. 112„Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywani konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm”
W aktualnie obowiązującym Regulaminie Sejmu nasi reprezentanci ustanowili m. in. prawo pozwalające Sejmowi każdą inicjatywę obywatelską bez uzasadnienia i możliwości odwołania odrzucić i zmielić w niszczarce. Ten zapis jest ewidentnie sprzeczny z Art. 4 Konstytucji. Jeśli inicjatywa obywatelska jest poprawnie złożona to Sejm powinien ją rozpatrzyć i poddać głosowaniu w referendum. Jeśli posłowie uznają, że proponowane przez obywateli rozwiązania są nieracjonalne to powinni mieć możliwość/prawo/obowiązek uzupełnić treść pytania referendum o swój racjonalny wariant rozwiązania problemu i go przekonywująco uzasadnić.

Art. 221„Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów”.
Obywatele nie mają żadnej możliwości decydowania o swoich sprawach finansowych. Prosimy o wykreślenie z Konstytucji tego artykułu jako ewidentnie sprzecznego z Art4 Konstytucji.
Badania skutków wpływu zakresu bezpośrednich decyzji obywateli gmin i kantonów w Szwajcarii jednoznacznie wykazują prostą zależność: im więcej decyzji ekonomicznych podejmują obywatele bezpośrednio tym sytuacja ekonomiczna w ich małej ojczyźnie jest lepsza.

Art. 235 ust. 1„Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.”
Ten zapis jest ewidentnie sprzeczny z prawem obywateli zapisanym w Art.4 Konstytucji. Prosimy o nowelizację tego zapisu i uzupełnienie go o realne prawo inicjatywy obywatelskiej zmiany Konstytucji. Szwajcarzy taki zapis umieścili w swojej Konstytucji już w 1848 roku!

Ustawy o referendach lokalnym oraz ogólnokrajowymUzależniają ważność głosowania w referendach od frekwencji. Minimalne limity frekwencji obywateli w referendum stanowiące o ważności jego wyniku wynoszą dla referendum lokalnego 30% a ogólnokrajowego minimum 50% uprawnionych do głosowania. Takich limitów nie ma przy wyborze przez obywatel swoich reprezentantów. Prawa dyskryminacji bezpośredniego sprawowania władzy przez obywateli nie ma zapisanego w Konstytucji RP. Nie ma żadnych podstaw prawnych wprowadzania takich ograniczeń.
Prosimy o nowelizację ustaw o referendach i usunięcie zapisów ograniczających prawo obywateli do bezpośredniego podejmowania decyzji w sprawach publicznych.

U Z A S A D N I E N I E

Autorzy aktualnie obowiązującej Konstytucji uznali, że my naród nie dorośliśmy do sprawowania władzy zwierzchniej. Tak ją zredagowali, że praktycznie ograniczyli ją wyłącznie do prawa uczestnictwa obywateli w okresowych powszechnych sondażach popularności kandydatów na polityków. W tych warunkach racjonalne rozwiązywanie spraw publicznych w interesie dobra wspólnego nie jest dla polityków najważniejsze. Priorytetowym zadaniem dla nich jest posiadanie oraz utrzymanie mandatu władzy. By mieć wysokie notowania popularności w swoich programach i exposé „nie sugerują obywatelom co powinni zrobić dla ojczyzny lecz pytają się wyłącznie co chcieli by od niej dostać”.

Śmiertelne zagrożenie takiej demokracji dla naszej ojczyzny wynika z faktu stałej „wojny na górze” ugrupowań politycznych, braku współpracy i możliwości poszukiwania kompromisowych rozwiązań. Ugrupowanie (-a) sprawujące władzę nie ma możliwości podejmowania niezbędnych niepopularnych decyzji. Nie może bowiem podcinać gałęzi na której siedzą.
Dalsze stosowanie systemu politycznego na który pozwala aktualnie obowiązująca Konstytucja doprowadzić nas może do katastrofy ekonomicznej oraz ekologicznej i w konsekwencji utraty niepodległości.

Panuje przekonanie, że wybory to niekwestionowany sposób wyłaniania najlepszych z najlepszych kandydatów na reprezentantów do pracy dla dobra wspólnego. Lecz praktyka tego nie potwierdza. Analiza pracy agentów ubezpieczeniowych wykazała jednoznacznie - efekt ich pracy zależy w 95% od ich predyspozycji, zaangażowania i umiejętności reklamy. Tylko w pozostałych 5% zależy od atrakcyjności towaru jaki mają do zaoferowania. Sukces wyborczy kandydatów na polityków uzależniony jest w podobnej proporcji od ich skuteczności, predyspozycji, zaangażowania i umiejętności autoreklamy a nie od ich przydatności do pracy dla dobra wspólnego.

System demokracji w 99% przedstawicielskiej prowadzi społeczeństwa albo do dyktatury albo do katastrofy ekonomicznej i ekologicznej. Racjonalnym rozwiązaniem dla XXI wieku jest system demokracji pół bezpośredniej. Obywatele okresowo wybierają swoich reprezentantów i dają im mandat sprawowania władzy ale jednocześnie mają realne prawo weta każdej ich decyzji a także zmienić Konstytucję i ustawy.

Demokrację pół bezpośrednią stosują z powodzeniem od 167 lat Szwajcarzy. Daje im to satysfakcje suwerena, żyją w dobrobycie i fantastycznie zagospodarowanym kraju. My nie jesteśmy gorsi. Jeśli nasze elity nie potrafią nas przekonać jakie decyzje państwowe powinniśmy podejmować bezpośrednio to szybko nauczymy się tego na własnych błędach sami

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.