Facebook Google+ Twitter

Pieniądze za innowacyjne pomysły na rozwój uczelni

Do 18 kwietnia szkoły wyższe mogą składać projekty na realizację własnych programów rozwojowych. Projekty z tego zakresu umożliwią uczelniom poszerzenie oferty edukacyjnej i wzmocnienie jej jakości.

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Fot. MNiSWProgram Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie Unia Europejska stawia państwom członkowskim. Wymagania te są przedstawione w odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wśród nich wymienić można: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

W ramach tego programu operacyjnego Departament Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów własnych programów rozwojowych. Na projekty które zostaną wyłonione w drodze konkursu a wchodzących w skład podziałania 4.1.1 dostępna jest kwota 44.628.725 zł.

Programy rozwojowe uczelni, przyczyniają się do budowy potencjału rozwojowego uczelni poprzez umożliwienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz popraw jej jakości. Uczelnie konkurują ze sobą na różnych polach, jedną z form przyciągania studentów jest wprowadzanie innowacyjnych form kształcenia. Na to pieniądze pozyskiwane są m.in. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, którą można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: http://www.mnisw.gov.pl Ponadto na tej stronie internetowej na bieżąco będą umieszczane informacje o terminach spotkań z przedstawicieli Departamentu Wdrożeń i Innowacji (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) z potencjalnymi beneficjentami.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 29 stycznia do 18 kwietnia 2008 r.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.