Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

12749 miejsce

„Pokłosie”

Ja kocham swoją żonę, ale będę dochodził formalnej sprawiedliwości wszelkimi metodami, aż do skutku.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze / Fot. Grzegorz Niedźwiecki„Pokłosie”

Ws. IS – 051/9/12

Przestępstwa Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze
Ewy Węglarowicz – Makowskiej

Szanowni stróże prawa,
muszę się modlić, żeby w amoku nie odwrócono po raz kolejny kota ogonem i nie zarzucono mi obrazy „duchownych”. Ja nie jestem prokuratorem czy sędzią, ale nie muszę. Nie muszę skupiać się specjalnie na suchych paragrafach i przepisach prawa, bo znam oczywistą prawdę. Zna ten banał cała Polska i śmieje się z parodii, werbalizacji prawa w przedmiotowej sprawie i nie tylko1.
Nie muszą też „duchowni” przestrzegać prawa i odnosić się sensownie do meritum
– co czynią – tylko nadal kapturowo zaklepywać buble kolesiów. Szkoda tylko, że biorą za to pieniądze. Przyjdzie czas, że ktoś was za to rozliczy. Cóż to jest za arogancja, spychologia, że SR, SO, SA podtrzymali fuszerki niższych instancji? Moja mama i moja rodzina też twierdzą, że ja mam rację. Że moje wnioski i skargi są zasadne. Wy macie pieczątki, ale gdzie jest ustosunkowanie się do dowodów, faktów, dostatecznych danych, zarzutów, kłamstw, oskarżeń, okoliczności? Ja merytorycznie to uzasadniam i dokumentuję, a wy orzekacie płytko z palca. Różnicujecie strony.
Czy miał prawo orzekać SSR JG Jarosław Staszkiewicz w sprawie rzekomego wpisu (II K 467/07) skoro jego nazwisko widniało akurat na przedmiotowym blogu w świetle krytycznym? Może właśnie z zemsty wydał wyrok negatywny przeciwko niewinnemu w tym przypadku człowiekowi?
Kto ustosunkował się do tego, na jakich podstawach prawnych, faktycznych, dowodowych, SSR JG Jarosław Staszkiewicz wydał wyrok II K 467/07?
Czy miał prawo powód (radca prawny FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze) w oparciu o powyższy wyrok wytoczyć tajne powództwo cywilne przeciwko skazanemu emigrantowi o jakiekolwiek zadośćuczynienie skoro na ostatnim posiedzeniu sprawy karnej odpowiedział, że nie oczekuje zadośćuczynienie od pozwanego?
Kto napisał merytorycznie poświadczenie, że SSO JG (?) wydał wyrok I C 1062/08 uczciwie (w zakresie i granicach kpc), dając Grzegorzowi Niedźwieckiemu szansę uczestniczenia w procesie?
Czy SSR JG mieli prawo nakładać jakieś kosmiczne, horrendalne grzywny Grzegorzowi Niedźwieckiemu nie dając mu w ogóle tajemniczego wyroku I C 1062/08 do zapoznania się czy odwołania i nie wysyłając mu wniosków powoda oraz nie wzywając na posiedzenia w sprawie grzywien jak dla banku UBS?
Kto uzasadnił szczegółowo brak podstaw do wznowienia zarówno postępowania II K 467/07 jak i I C 1062/08, choćby ze względu na brak zdolności procesowej i niedopuszczenie Grzegorza Niedźwieckiego do głosu?
Kto stwierdził niezbicie, że postanowienie SSR JG Andrzeja Muszki Kp 435/12 jest czyste merytorycznie, literacko, bez błędów osobowych i prawdziwe choćby w zakresie czasu przyznania się świadka do składania fałszywych zeznań?
Dlaczego zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa przez aspiranta policji w Jeleniej Górze nie poszło z automatu do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, jeden prokurator próbował to zamknąć i zmusić wnioskodawcę do złożenia prywatnego pozwu, dopiero inny prokurator po terminie przeczytał przepis nakazujący mu według właściwości przekazać sprawę dalej jeśli nie uzna sam woli do zmiany postanowienia? Kłania się też 3 Ds. 229/12.
Kto analizował głośno interesy „eksperta” ubezpieczeniowego ALLIANZ Bożeny Niedźwieckiej z Katarzyną Dyrcz (wnuczką Kazimierza Klimkiewicza) jako nie dające podstaw oskarżenia jej za występek nadgorliwości gdy mierzyła się z agentami FM Ligęza?
Czyje interesy były zbieżne z rodziną Klimkiewiczów – Grzegorza Niedźwieckiego, którego skazano z rażącym naruszeniem art. 5. § 2. k.p.k., czy Bożeny Niedźwieckiej, która miała kontakt, wiedzę, możliwości, powody kłamać i która przyznała się do winy?
Gdzie Prokurator Rejonowy Jeleniej Góry Adam Kurzydło ustosunkował się do powyższych danych i zarzutów w umorzonym śledztwie 1 Ds 456/12 Sp(c)?
Kto zarzucił kłamstwo Bożenie Niedźwieckiej w zeznaniach na rozprawie II K 467/07 lub przed prokuratorem podczas późniejszego śledztwa gdzie w obu przypadkach ją pouczono? Proszę napisać, że można kłamać i kiedy.
Nie odpowiecie na te pytania, bo jesteście paniska. Nie ma znaczenia żaden termin jeśli chodzi o kontynuację komunistycznych represji. W stertach akt sprawy można zobaczyć kto głupa rżnie. Nie tylko dokonuje małych nieprawidłowości przeprowadzonych czynności, czy uchybień. Pasjans to można sobie układać w domu, w urzędzie trzeba opierać się na prawdzie. Czy można jednego człowieka skazać bez dowodów winy i to na katorgi, a drugiemu darować przestępstwa fałszywego składania zeznań? Zarówno przed SR jak i PR została była ławniczka pouczona o odpowiedzialności karnej. Gdzie jest wasze prawo? To są te nowe okoliczności, choć i stare nie zostały wzięte pod uwagę, a które zdaniem prawnika powinny były być.
Wolicie jawnie szykanować moją osobę niż wypełniać prawo i realizować sprawiedliwość zgodnie ze stanem faktycznym. Odmawiacie wszczęcia rzetelnych postępowań. Drukujecie orzeczenia. Oskarżam Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze Ewę Węglarowicz – Makowską o bezczynność, nierzetelność, zaniedbania i współudział w przestępstwach oraz niedopełnienie obowiązków służbowych. O żałosne krycie przestępstw. Nie tylko naruszanie zasad etyki prokuratorskiej i epatowanie opinii oraz stron nieprawdziwymi ocenami. To jest terror „demokracji”. Macie szczęście, że nowi bracia z zachodu, którym chleb smarujecie te numery póki co wam akceptują. Ich kiedyś też ktoś osądzi. Milczcie, uprawomocniajcie bzdury i uprawiajcie barbarzyństwo nadal. Bo kogoś po prostu nie lubicie lub taką macie fantazję. Ja kocham swoją żonę, ale będę dochodził formalnej sprawiedliwości wszelkimi metodami, aż do skutku.
http://030267.salon24.pl/288342,stalking-polityczny
http://030267.salon24.pl/443495,amber-gold
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/rotary_club_pomoc_przez_rujnowanie_139935.html
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/prawa_czlowieka_w_polsce_136530.html
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2012/10/07/polska-to-wielkie-amber-gold/
Grzegorz Niedźwiecki
Ps.
Panie Prokuratorze Tomaszu Małuch.
Należy mi się pierwsze słowo PRZEPRASZAM.
*
Kruk krukowi oka nie wykole
Szanowny Panie Prokuratorze Małuch
Bardzo miło z Pana strony, że zechciał mnie poinformować o właściwościach miejscowych prokuratury, dyspozycjach regulaminu RMS, podległościach służbowych, takim nadzorze oraz kontroli i organizacji ruchu obowiązującego w prokuraturze. Czyli w hula hopie.
Problem w tym właśnie, że Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zajmowała się już moją sprawą i nie dopełniła obowiązków służbowych należycie. Była bierna, bezczynna – delikatnie mówiąc. To nawet nie były szachy. Nie pamiętam nazwiska prokuratora, który orzekał w tej sprawie więc nie mogę w tej chwili podać. Jestem obecnie zagranicą.
Mogę się z Panem założyć o słowo PEZEPRASZAM, że będę zmuszony wkrótce złożyć zawiadomienie o przestępstwie, skargę na czynności Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze została też przez kogoś zmobilizowana do ponownego rozpatrzenia moich maili. Dnia 30 listopada złożyłem oficjalny podpis pod wnioskiem. To jak to jest? Sami o sobie będą znowu decydować?
Wracając jednak do Pana uprzejmości, to regulamin czy grzeczność pozwoliła Panu wszcząć procedury, dyskusję i odpowiedzieć merytorycznie na moją korespondencję złożoną drogą elektroniczną. Uruchomił Pan Prokuraturę Okręgową. Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Jeleniej Górze ma chyba jednak inną grzeczność albo inny regulamin, bo nie ufają moim mailom i żądają złożenia oficjalnego podpisu pod wirtualną korespondencją. Domyślam się, że co innego informować organy i realizować kpa, a co innego uruchomić formalne postępowanie. Szkoda tylko, że działa to wybiórczo i jednostronnie.
Przez internet i telefon zwróciłem się z prośbą do mojej córki, aby zaniosła do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, przed upływem warunkowych siedmiu dni, potwierdzenie skargi, na kartkach papieru, które zostawiłem podpisane. Zrobiłem to tym razem przezornie, żeby nie było takich kombinacji jak w sprawie I C 1062/08. Teraz Prokuratura Okręgowa wezwie mnie pewnie do stawiennictwa. I tak uwali sprawę (bo mnie nie ma), choć ma wystarczające materiały.
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze została przeniesiona do budynku obok Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Były wcześniej razem w jednym budynku. Koledzy prokuratorzy i koledzy sędziowie znają się dobrze i lubią się bardzo. Lubią się i szanują według parametrów koteryjnych. Co im tam będzie jakiś Niedźwiecki głowę zawracał.
Obawiam się, że nowa skarga, zawiadomienie o przestępstwie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Grze trafi gdzieś do Wrocławia. Potem skarga na wojewódzkiego prokuratora trafi do Warszawy. Jak będę czujny i część rodziny mi pomoże, to Prokurator Generalny zajmie w tej sprawie stanowisko, ale po około kolejnych pięciu latach. Ta sprawa była i jest do obiektywnego rozwiązania w pięć minut. Bez ujmy dla nikogo. Demokracja w Polsce polega jednak na tym, że „legalizacja” fałszywych wyroków nie podlega weryfikacji;-)
Ja nie mam życzenia, aby jakiegoś prokuratora wsadzić do więzienia lub kogokolwiek. Ja tylko oczekuję zobligowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do uczciwości. Do realizacji swoich pouczeń i ostrzeżeń o odpowiedzialności karnej świadka za fałszywe składanie zeznań. Do stosowania prawa RP. Wymagam rzetelności, równego traktowania stron przez ten sam sąd w tej samej sprawie. Sąd ma niezbite dowody winy świadka i może warunkowo umorzyć postępowanie. Ja nie żądam nawet takiej kary jaką mi wymierzono w sprawie II K 467/07, mimo że została nałożona bez jakichkolwiek dowodów winy. Żądam jedynie prawdy.
Ja wiem, że to nie prokuratura sądzi tylko sądy, ale ktoś musi zmusić Sędziów Rejonowych w Jeleniej Górze do rzetelnego postępowania i orzekania nie na podstawie sondaży, opinii, sympatii, tylko na podstawie przepisów prawa w oparciu o niezbite dowody. Ktoś musi ich jednakowo traktować, tak jak oni traktują obywateli. Pomyłki trzeba naprawiać.
Wnosiłem o wyłączenie Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Jeleniej Górze z tej sprawy, bo nie mogą być sędzią we własnej sprawie. Mogę się z Panem założyć o słowo PEZEPRASZAM, że będę zmuszony wkrótce złożyć zawiadomienie o przestępstwie, skargę na czynności Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze. Obawiam się, że dziś byli niemieccy wehrmachtowcy mają więcej szacunku i przychylności do polskich obywateli niż polscy prokuratorzy.
http://030267.salon24.pl/288342,stalking-polityczny

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy niezależnie od metod, sposobu uprawomocnienia wyroku, musi chybiony wyrok zostać nienaruszony? Obojętnie czy zasądzono pietruszkę czy 25 lat więzienia? Trzeba mieć wiele cierpliwości i dużo kultury żeby nie wyrazić głośno tego, co się czuje do terroryzmu funkcjonariuszy. Przepraszam mimo wszystko za ton i uprzedzam, że wobec jawnej parodii prawa w Polsce, barbarzyńskich metod prześladowanie, ignorancji faktów i własnych ostrzeżeń, niesprawiedliwości, jestem zmuszony podzielić się tymi informacjami z innymi podmiotami. Ten jawny rodzimy reżim nie mieści mi się w głowie. Sędziowie i prokuratorzy nie mogą marnować publicznych pieniędzy na wieloletnie gierki proceduralne z pozycji siły, tylko muszą merytorycznie rozpatrzyć oczywiste sprawy najkrótszą drogą. Nie na podstawie uczuć i przekonań, tylko na podstawie faktów i dowodów znajdujących się we wnioskach oraz aktach spray.
Czy się to komuś podoba czy nie:
Jarosław Staszkiewicz jako Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przekroczył swoje uprawnienia wydając wyrok w sprawie II K 467/07, a Andrzej Muszka jako Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie dopełnił obowiązków służbowych w sprawie Kp 435/12. Obecna powtórka z rozrywki skupia się na na zaniedbaniu i bezczynności Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze Adama Kurzydło w postępowaniu 1 Ds 456/12 Sp(c).


Z wyrazami szacunku i prośbą o wsparcie
Grzegorz Niedźwiecki
/.../

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

Trzeba mieć szczególny dar, żeby tyle mówić i nic nie powiedzieć. Komentarz po przeczytaniu ok. 30 linijek.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.