Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

2721 miejsce

Polacy uczcili swoich bohaterów na chorwackiej wyspie

18 czerwca na wyspie Šolta w Dalmacji miała miejsce uroczystość złożenia kwiatów pod odnowioną tablicą ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w miejscu, w którym dwukrotnie przebywał i tworzył Krzysztof Kamil Baczyński.

Barbara Figurniak. / Fot. Mateusz JaroszNa wyspę Šolta przybyła delegacja w składzie: I Radca, Konsul RP w Zagrzebiu Janusz Tatera z małżonką, Attache Obrony RP płk. Tomasz Góra z małżonką, delegacja okrętu szkolnego Polskiej Marynarki Wojennej ORP "Wodnik" z dowódcą okrętu komandorem por. Paweł Ogórkiem na czele, delegacja PTK "Polonez" z Kaštel Stari wiceprezes Monika Waligórska oraz Agnieszka Babić, Wiesław Budzyński - biograf K.K.Baczyńskiego, przedstawicielka mniejszości narodowej polskiej miasta Zagrzeb Walentyna Lončarić, Barbara Figurniak, Ewa Wartalska, Mateusz Jarosz, i in. Wraz z delegacją przybyła tłumaczka, kilku dziennikarzy oraz Telewizja Chorwacka, która utrwaliła to ważne dla Polaków i Chorwatów wydarzenie.Wiadomosci Telewizji Chorwackiej ( od 25 do 30 minuty emisji )

Nad grobem Vesny Parun -wielkiej poetki chorwackiej. / Fot. Barbara FigurniakPrzy grobie księdza proboszcza Marina Bezića z Grohote - dawnego przyjaciela Polaków mieszkających na wyspie. / Fot. Barbara FigurniakPrzy grobie Żivana Bezićia, który opisał historię Polaków na wyspie Śolta. / Fot. Ina Begović - z-ca Naćelnika Urzędu Miasta Grohote

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobach wybitnych Chorwatów, po czym delegacja udała się do kościoła św.Teresy w Rogaczu, gdzie została powitana przez księdza proboszcza Dražena Radmana oraz władze wyspy: Naczelnika Nicolę Cecić Karuzića i zastępcę Inę Begović.

Ksiądz proboszcz wita dowódcę okrętu szkolnego Polskiej Marynarki Wojennej ORP Wodnik komandora por. Pawła Ogórka. / Fot. Mateusz JaroszKonsul RP Janusz Tatera , Attache Obrony RP płk. Tomasz Góra oraz delegacja ORP Wodnik wchodzą do kościoła. / Fot. Mateusz JaroszW kościele św. Teresy w Rogaczu. / Fot. Mateusz Jarosz

Na uroczystości przybył także zasłużony dla wyspy Pan Dinko Sule, Slaven Kale prof.historii - specjalista d.s. Polaków w Chorwacji, przedstawicielstwo Biura Turystycznego Śolty oraz mieszkańcy Rogacza.
Przemawia Naczelnik Urzędu Miasta Grohote Nicola Cecić Karuzić. / Fot. Mateusz JaroszWiceprezes PTK POLONEZ Monika Waligórska wita wszystkich zgromadzonych gości. / Fot. Mateusz Jarosz
Po powitaniu gości przez Monikę Waligórską reprezentujacą PTK "Polonez" oraz krótkich przemówieniach Konsula RP Janusza Tatery i Naczelnika Nocoli Cecić Karuzića delegacja polska złożyła kwiaty pod tablicą ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego, która dzięki staraniom Konsula RP Janusza Tatery została pięknie odnowiona.

Złożenie kwiatów.Salutuje m.in. Komandor por. Paweł Ogórek. / Fot. Mateusz JaroszBarbara Figurniak składa kwiaty pod tablicą ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. / Fot. Dinko SuleKonsul RP Janusz Tatera i Attache Obrony RP płk. Tomasz Góra. / Fot. Mateusz Jarosz

Polacy skierowali do Chorwatów słowa podziękowania za otoczenie opieką wszystkich pamiątek polskich na tej wyspie, na które natrafili Barbara Figurniak i Mateusz Jarosz, szukając śladów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Młody poeta przebywał tam w 1937 i 1938 roku.

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej przywieziony przez Polaków do Nećujam. Umieszczony jest w polskim kościółku, wybudowanym przez Emilię i Józefa Bartelmusów. / Fot. Barbara Figurniak Fragment przemówienia :
"...Upłynęły 73 lata kiedy ostatni Polacy mieszkający na wyspie zmuszeni byli ją opuścić w obawie przed śmiercią z rąk niemieckiego okupanta.
Pozostawili tu swoje domostwa i pamiątki, które są świadectwem ich wielkiego patriotyzmu, pobożności oraz pięknej przyjaźni z mieszkańcami Šolty.

Dzięki dbałości władz, księży oraz mieszkańców Šolty pamiątki te zachowały się do dnia dzisiejszego.(...)
Dzięki Panu Dinko Sule udało się dotrzeć do historii Polaków na wyspie Šolta opisanej przez Żivana Bezićia.
Odnaleźliśmy dom, w którym w latach 1937 i 1938 przebywał młody Krzysztof Baczyński. Ponadto z wielkim wzruszeniem odkryliśmy m.in tę oto tablicę ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego, obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej przywieziony przez Polaków z Wilna oraz chorągiew - symbol przyjaźni polsko chorwackiej.
Żivan Bezić kończąc swoją opowieść o tej pięknej historii napisał : " Šolta wciąż wyczekuje swoich niezapomnianych Polaków"
Oto dzisiaj, z wielką radością w sercu, my, "Bracia Polacy" , jak nazwał nas Żivan Bezić przybyliśmy na wyspę, aby uczcić ważne dla nas miejsca i pamiątki pozostawione przez naszych rodaków.
Pragniemy podziękować władzom Šolty, księżom i wszystkim mieszkańcom za otoczenie ich tak wielką troską i poszanowaniem...."
Przemówienie autorstwa Barbary Figurniak w językach polskim i chorwackim odczytały Monika Waligórska i Agnieszka Babić z PTK"Polonez".

Wiesław Budzyński / Fot. Mateusz JaroszNaczelnik Urzędu w Grohote Nicola Cecić Karuzić. / Fot. Mateusz JaroszKonsul RP w Zagrzebiu Janusz Tatera / Fot. Mateusz jarosz

Następnie zabrał głos Pan Wiesław Budzyński - wieloletni biograf Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Naczelnik Urzędu w Grohote Nicola Cecić Karuzić oraz Konsul RP Janusz Tatera, który na zakończenie zaprosił Barbarę Figurniak do wykonania kilku pieśni do słów K.K.Baczyńskiego.

Kościół św Teresy w Rogaczu. Barbara Figurniak wykonuje pieśni do słów K.K.Baczyńskiego z muzyką Mateusza Jarosza / Fot. Dinko Sule Po koncercie artyści podarowali władzom wyspy oraz kościołowi św.Teresy miniaturowe rzeźby Matki Boskiej Jasnogórskiej, pięknie osadzone w agacie. Były to chwile wzruszenia i odczucie powrotu do dawnych przyjaźni z mieszkańcami tej urokliwej, małej wysepki.

Wkrótce potem polska delegacja została zaproszona do Urzędu Miasta Grohote.Tam, w miłej, rodzinnej atmosferze toczyły się rozmowy o więzach polsko-chorwackich, o planach na najbliższą przyszłość i nastąpiła radosna wymiana prezentów - pięknych pamiątek takich spotkań.

Naczelnik Nikola Cecić Karuzić i Komandor ORP Wodnik por. Paweł Ogórek. / Fot. Barbara FigurniakKonsul RP Janusz Tatera i ksiądz proboszcz Dražen Radman. / Fot. Barbara FigurniakPrzyjazny uścisk dłoni biografa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Naczelnikiem Urzędu Miasta Grohote. / Fot. Barbara Figurniak

Z Grohote wszyscy udali się do Nećujam, do polskiego kościółka i pod dom, w którym przebywał młody Baczyński.
Barbara Figurniak oraz Konsul RP Janusz Tatera krótko opowiedzieli historię Poety zawiązaną z XV wiecznym domem, a następnie zostały złożone kwiaty.

Pod domem w Nećujam komandor por. Paweł Ogórek i członkini załogi okrętu Wodnik. / Fot. Barbara Figurniak Monika Waligórska z-ca Prezesa PTK "Polonez" oraz pisarz Wiesław Budzyński udzielili wywiadu Telewizji Chorwackiej, a pozostali goście rozmawiali w tym czasie o ciekawej historii tego domu i pięknej poezji Baczyńskiego, która ma swe podwaliny właśnie tu, na "szczęśliwej wyspie", jak ją sam określił. Nećujam, pod domem ,w którym przebywał i tworzył polski poeta Krzysztof Kamil Baczyński. / Fot. Slaven Kale
Po wizycie w Nećujam delegacja wróciła do portu w miejscowości Rogacz i wraz z przedstawicielstwem Urzędu z Grohote oraz z Panem Dinko Sule odpłynęła do Splitu.
Pan Dinko podarował Polakom swoje obrazy, książki, a także oryginalne śoltańskie nalewki. Zaprosił do swojego domu Barbarę Figurniak, Ewę Wartalską, Wiesława Budzyńskiego i Mateusza Jarosza, którzy nazajutrz, tym razem w wąskim gronie, odwiedzili wszystkie miejsca, gdzie bywał młody Poeta. Państwo Sule uraczyli gości domowymi przysmakami, a Pan Dinko zaprezentował swój twórczy dorobek.
Konsul RP Janusz Tatera, Pan Dinko Sule oraz Mateusz Jarosz na promie płynącym do Splitu. / Fot. Barbara FigurniakOd lewej Wiesław Budzyński, Dinko Sule, Barbara Figurniak w domu Państwa Sule. / Fot. Mateusz JaroszPan Dinko prezentował swoje książki, rzeźby oraz obrazy. / Fot. Barbara Figurniak
Ale wracajmy do uroczystości, która wieczorem, podobnie jak w czerwcu 1928 roku, przeniosła się na okręt.Tym razem zakończyła się na pokładzie okrętu szkolnego Polskiej Marynarki Wojennej ORP "Wodnik", na który wszystkich gości zaprosił dowódca okrętu komandor porucznik Paweł Ogórek. Na okręt przybyły także inne, ważne osobistości ze Splitu oraz z Kaśteli.
Dzień pełen wspaniałych przeżyć dopełniło opuszczenie bandery na okręcie szkolnym Polskiej Marynarki Wojennej ORP "Wodnik" (galeria zdjęć)
Składamy serdeczne podziękowanie Naczelnikowi Urzędu w Grohote Nicoli Cecić Karuzić oraz jego współpracownicom, Panu Dinklo Sule, księdzu proboszczowi Draženovi Radmanovi oraz wszystkim śoltanom za wspaniałe przyjęcie naszej delegacji na tej urokliwej wyspie. Dziękujemy dowódcy okrętu komandorowi por. Pawłowi Ogórek i całej Załodze za możliwość spędzenia tak pięknych i niezapomnianych chwil na pokładzie okrętu szkolnego Polskiej Marynarki Wojennej ORP "Wodnik".

Konsul RP Janusz Tatera, Komandor okrętu por.Paweł Ogórek, Attache Obrony RP Tomasz Góra. / Fot. Barbara FigurniakNa okręcie ORP Wodnik / Fot. Barbara FigurniakZdjęcie pamiątkowe z Załogą ORP Wodnik. / Fot. Barbara FigurniakZdjęcie grupowe na ORP Wodnik. / Fot. Mateusz JaroszBarbara Figurniak i Monika Waligórska. / Fot. Mateusz JaroszZdjęcie pamiątkowe z komandorem ORP Wodnik por. Pawłem Ogórkiem. / Fot. Barbara FigurniakMateusz Jarosz i przemiła Pani porucznik marynarki Karolina Gołębiewska. / Fot. Barbara FigurniakZwiedzanie okrętu. / Fot. Barbara FigurniakOd lewej Ewa Kaśtelan Prezes PTK Polonez, Barbara Dirlić, Walentyna Lončarić na okręcie ORP "Wodnik". / Fot. Barbara FigurniakOpuszczenie bandery zakończyło uroczystości. / Fot. Barbara Figurniak


Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (16):

Sortuj komentarze:

Zapraszam do relacji z tych uroczystości (od 25 minuty) emisji wiadomości TELEWIZJI CHORWACKIEJ http://www.hrt.hr/enz/prizma/

Komentarz został ukrytyrozwiń

Jak pisałam w poprzednim komentarzu, kolejnym odkryciem jest historia dotycząca króla Bolesława Chrobrego, a więc sięga coraz "wyższych półek" :) Jak tylko znajdziemy czas ustalimy szczegóły i jeśli ustalimy coś konkretnego, znajdziemy tego potwierdzenie. opiszemy to natychmiast.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Basiu, mam nadzieję, że odkryjecie jeszcze inne historie, drzemiące na Šolcie.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pani Jolanto, Panie Rafale, serdeczne podziękowania za gratulacje.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Jesteśmy przekonani, że na wyspie jest jeszcze wiele ciekawych historii naszych wspaniałych rodaków, które czekają na odkrycie. Może los sprawi, że nam się to uda. Oczywiście, jak tylko będziemy mogli to udokumentować opublikujemy niezwłocznie na łamach Wiadomości24. Dziękujemy za zainteresowanie i pozdrawiamy !

Komentarz został ukrytyrozwiń

Wspaniała galeria, pięknie pokazuje uroczystości.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Jestem pełen podziwu dla naszych Autorów, Basi i Mateusza, że nie tylko z pożytkiem i oddaniem pracują, ale też relacjonują dla nas niezwykłe wydarzenia. Serdecznie pozdrawiam

Komentarz został ukrytyrozwiń

Zgadza się, doskonale uzupełnionego zdjęciami!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pani Basiu - gratuluję materiału doskonale uzupełnionego zdjęciami. Podziwiam Pani zaangażowanie i sukcesy związane z odkrywaniem i przybliżaniem tajników życia wspaniałego poety i jego pięknej postaci. Opowiedziana historia jest nam Polakom zapewne mało znana tak samo jak i sama wyspa Šolta i jej powiązania z Polską, Polakami i nasza kulturą. Dziękuję, że mogłam się dzięki Pani tego wszystkiego dowiedzieć.

Komentarz został ukrytyrozwiń

I gratuluję raz jeszcze!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.