Facebook Google+ Twitter

Półmetek prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jaka dotąd była?

Bronisław Komorowski został zaprzysiężony dwa i pół roku temu na najwyższy urząd państwa. Jako Prezydent stara się być arbitrem i politykiem nie chodzącym na pasku rządu. W ocenie większości społeczeństwa dobrze sprawuje swoją funkcję.

 / Fot. Wikimedia CommonsMinął półmetek 5-letniej prezydentury Bronisława Komorowskiego. W tym czasie Prezydent Komorowski podpisał blisko 500 ustaw, 2 zawetował, 5 skierował do Trybunału Konstytucyjnego (TK), a dziewięć w ramach inicjatywy ustawodawczej, wniósł pod obrady Sejmu. Prezydent od początku cieszy się niezmiennie, najwyższym wśród polityków, poziomem zaufania Polaków.

W pierwszej połowie kadencji, Prezydent Komorowski złożył przeszło 50 wizyt zagranicznych. Z punktu widzenia najważniejszych interesów państwa, zwołał 15 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zainicjował ponad 50 spotkań w Pałacu Prezydenckim, które odbyły się w ramach prezydenckiego Forum Debaty Publicznej.

"Służba pełna zadań i wyzwań"

Bronisław Komorowski złożył 6 sierpnia 2010 roku, przed Zgromadzeniem Narodowym, przysięgę prezydencką. W drugiej turze wyborów, 4 lipca 2010 r., pokonał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jako kandydat PO uzyskał 53,01 proc. głosów, a jego rywal – szef PiS zdobył 46,99 procent poparcia wyborców. W dniu wyboru (4 lipca) na prezydenta RP, Bronisław Komorowski pełnił obowiązki głowy państwa, które objął konstytucyjnie po śmierci Lecha Kaczyńskiego, zmarłego tragicznie w katastrofie smoleńskiej, był też jednocześnie marszałkiem Sejmu.

W inauguracyjnym orędziu Prezydent Komorowski mówił, że rozpoczyna "służbę pełną zadań i wyzwań" – czytamy w interia.pl półmetek prezydentury. Deklarował chęć współpracy zarówno z koalicją rządową jak i opozycją. W trakcie swojej prezydentury Bronisław Komorowski kilkukrotnie organizował konsultacje, z udziałem partii politycznych i szefów central związkowych, m.in. w najbardziej żywotnych sprawach społecznych, w tym na temat terminu wyborów parlamentarnych i reformy emerytalnej.

W końcu lipca 2012 r. Prezydent zatwierdził pierwszą zmianę w rządzie premiera Donalda Tuska. Po głośnej tzw. aferze taśmowej PSL, odwołał ministra rolnictwa Marka Sawickiego i na jego miejsce powołał Stanisława Kalembę z PSL. W grudniu 2012 roku, Prezydent Komorowski powołał nowo wybranego prezesa PSL, Janusza Piechocińskiego, na urząd wicepremiera i ministra gospodarki.

O związkach partnerskich i budżecie UE

Ostatnio, w czasie emocjonalnej politycznie dysputy publicznej o związkach partnerskich, Bronisław Komorowski włączył się w debatę i zaapelował do wszystkich jej uczestników o umiar w dyskusji, zarówno po stronie lewicy, jak i prawicy. Jak powiedział, z przykrością przyjmuje fakt, że parlament - z różnych powodów - "okazał się niezdolny do podjęcia prac nad ustawami", nie dysponując jednocześnie "wystarczającą wiedzą, ani wystarczająco dobrym pomysłem, jak rozwiązać problem".

Zaproponował – jak podkreślił, aby uniknąć ryzyka niekonstytucyjności - rozważyć odstąpienie od tworzenia nowej ustawy na temat związków partnerskich i "pójść w kierunku nowelizacji ustaw już istniejących".

Prezydent Komorowski wcześniej był aktywny w okresie gorących negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Doprowadził do bliższych rozmów na ten temat, m.in. z prezydentem Francji, Francois Hollande'em, który ostatniej jesieni odbył wizytę w Polsce. Ustalono, że Francja będzie razem z Polską działać ws. nowego budżetu UE na lata 2014-2020, bronić jego zasad opartych o solidarność unijną i "nie przeciwstawiać sobie polityki rolnej i polityki spójności" - czytamy w prezydenci Hollande i Komorowski.

Prezydent Komorowski poruszył kwestię budowy unijnego budżetu, na najbliższe i dalsze lata, podczas swojej wizyty w Neapolu, gdzie spotkał się m.in. z prezydentami dwóch państw: Włoch i Niemiec - Giorgio Napolitano i Joachimem Gauckiem - Niemcy głównym partnerem Polski.

Bronisław Komorowski optuje za debatą w sprawie warunków wejścia Polski do strefy euro. W porozumieniu z premierem Donaldem Tuskiem, prezydent uzgodnił zwołanie w lutym Rady Gabinetowej, która będzie poświęcona tej tematyce.

Reforma emerytalna, ACTA i kontrowersje

W lutym minionego roku, Prezydent Komorowski zaangażował się w burzliwą w kraju sprawę ACTA, dotyczącą międzynarodowej umowy handlowej o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi. Pod naporem protestów społecznych, ostatecznie w lutym 2012 roku, premier Donald Tusk zawiesił ratyfikację ACTA i publicznie ogłosił, że Polska "nie ratyfikuje umowy w obecnym kształcie". W pięć miesięcy później, na początku lipca, umowy ACTA odrzucił Parlament Europejski.

Prezydent Bronisław Komorowski miał też kontrowersyjny projekt prezydencki dotyczący nowelizacji ustawy: Prawo o zgromadzeniach. Przeciwko projektowi proponowanemu przez Prezydenta protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja "Panoptykon" oraz związek zawodowy NSZZ "Solidarność".

Pomysł nowelizacji ustawy o zgromadzeniach powstał po ostrych zajściach ulicznych w Warszawie, w związku z obchodami Święta Niepodległości w 2011 roku. Uchwalona w 2012 roku przez Sejm nowelizacja prawa, umożliwia m.in. zakazanie organizowania dwóch albo więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, "jeśli może to prowadzić do naruszenia porządku". Po awanturniczych wydarzeniach w trakcie Marszu Niepodległości w 2012 roku – nieoficjalnie mówi się, że Prezydent Komorowski nie wyklucza wznowienia propozycji dotyczącej ograniczenia prawa do zasłaniania twarzy.

Godło, siły zbrojne i bezpieczeństwo państwa

Istotną inicjatywą Prezydenta było wniesienie do Sejmu nowej kadencji, zapisu w ustawie obowiązku umieszczania godła narodowego na strojach polskich reprezentacji sportowych. Bardzo ważną dla interesu bezpieczeństwa Polski było skierowanie do Sejmu we wrześniu 2012 r. przez Prezydenta, projektu nowelizacji ustawy o przebudowie, modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

Chodzi o to, aby - jak mówił Prezydent - uruchomić finansowanie projektu budowy przez Polskę, systemu obrony przeciwrakietowej, w skoordynowaniu z naszymi polskimi możliwościami, wyzwaniami i potrzebami NATO.

Prezydencką inicjatywą jest m.in. projekt nowelizacji konstytucji RP w sprawie relacji Polski z UE i projekty dotyczące emerytur i rent z FUS oraz kwestii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dwie ostatnie propozycje zyskały akceptację parlamentarzystów.

Weto i sprawy skierowane do TK

Natomiast wobec ustaw, które trafiły do Prezydenta z parlamentu, Bronisław Komorowski użył dwa razy weta: po pierwsze w przypadku ustawy o Akademii Lotniczej w Dęblinie i ustawy o nasiennictwie. Rok temu Prezydent wniósł do Sejmu projekt ustawy o nasiennictwie. Choć powtórzył on większość zapisów zawetowanej ustawy, to jednak utrzymał zakaz wpisania do rejestru, odmian roślin genetycznie modyfikowanych.

W okresie lat 2011 do 2013 - Prezydent Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego kilka wniosków o zbadanie zgodności z konstytucją RP ustaw, m.in. w sprawie kwotowej waloryzacji emerytur i rent o 71 zł, na jeden rok – 2012, części przepisów tzw. specustawy drogowej, ustawy o automatycznych zwolnieniach co dziesiątego pracownika administracji publicznej w latach 2011-2013 oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prezydenckie odznaczenia, medale i wizyty

Prezydent Komorowski nadał kilkudziesięciu osobom najwyższe odznaczenie - Order Orła Białego i odznaczył m.in. byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego: prof. Marka Safjana i prof. Andrzeja Zolla oraz ludzi kultury, w tym Wojciecha Młynarskiego, Korę, Lecha Janerkę, Tomasza Lipińskiego, Zygmunta Staszczyka.

Uhonorował także odznaczeniem załogę Boeinga 767, który awaryjnie lądował, bez wysuniętego podwozia, na lotnisku Chopina w Warszawie oraz kobiety mocno zaangażowane w walkę o wolność, w tym Danutę Wałęsę. Zdecydowaną większość prezydenckich odznaczeń stanowią medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Prezydent Komorowski odbył liczne wizyty zagraniczne, w tym pierwszą do Brukseli, Paryża i Berlina. Następnie w grudniu 2010 r. odwiedził USA, gdzie prezydent Barack Obama zapewnił o "nierozerwalnym" sojuszu z Polską. Był także z wizytami na Kaukazie i odwiedzał m.in. państwa bałtyckie, Czechy, Słowację i kilkakrotnie Włochy. Uczestniczył w spotkaniu członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W końcu 2011 roku Prezydent Polski był z oficjalną wizytą w Chinach - chińskie inwestycje oszałamiają.

W pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej, 11 kwietnia 2011 roku, Prezydent Komorowski wraz z ówczesnym prezydentem Rosji, Dmitrijem Miedwiediewem, uczestniczyli wspólnie w Katyniu w uroczystościach upamiętniających rocznicę mordu NKWD na polskich oficerach. Byli również w Smoleńsku, gdzie w katastrofie lotniczej zginęli Lech i Maria Kaczyńscy oraz 95 parlamentarzystów.

Problemy dotyczące Ukrainy

Wielokrotnie spotykał się Prezydent Komorowski z prezydentem Ukrainy, Wiktorem Janukowyczem; podczas każdej wizyty powtarzał, że Polska chce integracji europejskiej Ukrainy. W rankingu kijowskiego Instytutu Polityki Światowej (IPŚ), Bronisław Komorowski został uznany najlepszym lobbystą Ukrainy na świecie, w 2012 roku.

Dużym cieniem w relacjach UE-Ukraina położyła się sprawa byłej premier Ukrainy, Julii Tymoszenko, więzionej za nadużycia przy zawieraniu umów gazowych z Rosją w 2009 roku. Prezydent Komorowski przyjmował przedstawicieli ukraińskiej opozycji i apelował do wszystkich sił politycznych na Ukrainie, zarówno rządzących jak i opozycyjnych, o zmianę "anachronicznego" prawa, które umożliwia karanie przez sądy, "za decyzje polityczne w oparciu o prawo karne" - prezydent Komorowski o Ukrainie.

Wizyty gości i Prezydenta na Ukrainie

Na zaproszenie Prezydenta Komorowskiego gościli w Polsce m.in. prezydenci i szefowie państw: Barack Obama, kanclerz Niemiec Angeli Merkel, prezydenci Francji - Nicolas Sarkozy i Francois Hollande, prezydent Chin, Hu Jintao. Gościły także w Polsce królewskie pary: szwedzka - król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia oraz norweska - król Harald V i królowa Sonja.

W lipcu 2012 roku, Bronisław Komorowski przyjął amerykańskiego kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta USA, Mitta Romneya, i zaprosił w połowie lipca papieża Benedykta XVI do odwiedzenia Polski. 2 sierpnia 2012 r., wraz z prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem, Prezydent Komorowski otworzył w Kostrzynie nad Odrą, 18. Przystanek Woodstock.

Prezydent Komorowski spotkał się w sierpniu 2012 r., ze składającym pierwszą wizytę w Polsce, patriarchą Moskwy i całej Rusi, Cyrylem I. W miesiąc później Bronisław Komorowski, wraz z prezydentem Ukrainy, brał udział w otwarciu Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni, o którego budowę zabiegał przez długi czas. Spoczywa na tym cmentarzu blisko 3,5 tys. polskich ofiar NKWD.

Stanisław Cybruch

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (75):

Sortuj komentarze:

Stanisław Kan

Tak trzymaj.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Tak trzymajj Bronek!

Komentarz został ukrytyrozwiń

"Pozdrawiam niedzielnie i obiektywizmu więcej życzę."

Niedzielny kierowca, to wiadomo jaki.
A niedzielny pozdrawiacz?

Komentarz został ukrytyrozwiń

@Sergiusz Mutra. Niecnie postępujesz. Prowokujesz do chamskich odzywek.Na dodatek dodajesz link aby podbić atmosferę: nienawiści, złośliwości, zgryźliwości. Może sobie odpuść. To na zdrowie szkodzi nie tylko tobie. Jeszcze jedno. Byleś u spowiedzi, dostałeś rozgrzeszenie? Nie? To nie grzesz i nie chodź później do spowiedzi.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Impropre au duel - mówi pan Boziewicz i pozwolę sobie na zastosowanie się do tej zasady, nie ze względu jednak na płeć osoby, a na Jej żałosną naturę przechery.
Obłuda z Pani emanująca, jest podręcznikowym przykładem osobowości przez Nią sobie przypisywanej.
Żeby ustalić droga Pani, kto jest chamem i dlaczego, zapraszam Ją tutaj link
Tam jakoś zabrakło celnych uwag pani autorstwa.

Knajacki język używany przez psy (Bogu ducha winne) w paninych grafomańskich orgietkach "poetyckich", także wykreśla Ją z grona moich interlokutorów.

Pozdrawiam niedzielnie i obiektywizmu więcej życzę.

Komentarz został ukrytyrozwiń

@ Sergiusz gdzieś sie podział ?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Sergiusz Mutra 07.02.2013 22:33

Dwa cytaty z pańskich wpisów:
- "PS Proszę zwrócić uwagę, jak daleko dryfujemy od meritum."
- "Wiele kobiet np., które są formatu Grycjanek, głosują na Komorowskiego z uwagi na to, że on akceptuje swoją bardzo otyłą małżonkę, pod którą moim zdaniem wykreowano Grycjanki, ażeby wskazać, że otyłość jest cool i trendy." -
jest dowodem, że faktycznie dryfuje pan na fali wyjątkowego chamstwa, przy którym gafy prezydenta to "mały pikuś".

Jerzy Konopka 07.02.2013 12:37
- to bardzo cenne spostrzeżenie. Znając wszystkie dwa pańskie artykuły, mogę się domyslać, że "inni przywódcy" szczerze podzielili się z panem swoimi opiniami w spotkaniach bilateralnych w kuluarach na weselu u szwagra.

Komentarz został ukrytyrozwiń

@jacek lewicki. Perzcież temat jest otwarty. " Półmetek prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jaka dotąd była?"

Wypadało by pisać na temat. Pustosłowia właśnie są nie na temat. Ja ze swej strony się wypowiadam. Bardzo dobrze Polacy oceniają pracę na rzecz Polaków w Rzeczpospolitej Polskiej pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tak. Jestem dumny, że mnie reprezentuje akurat ten prezydent. Ma wady i zalety. Przecież jest człowiekiem, tak jak my. Tacy my Polacy właśnie jesteśmy. Dobrze, że w świecie wreszcie się przebija pozytywna opinia o nas samych. Stereotypy, wredne opinie umierają śmiercią własną. Na co dzień udowadniamy, że jesteśmy narodem: mądrym, pracowitym, wykształconym.
Mądry naród zawsze ma mnóstw zawistników. Jednak to jest odrobina odszczepieńców, także umierają jak najbardziej śmiercią własną!

Komentarz został ukrytyrozwiń

@Sergiusz Mutra
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQNKJZrEZrS9BknAfuCUtN3raljCm5Hsxe3BnvH34VGJExI99vGA

Komentarz został ukrytyrozwiń

@ Sergiusz Mutra
http://gfx.dlastudenta.pl/fotoalbum/c56/3c2/c39/402/792606

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.