Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

14254 miejsce

„Polska polityka klastrowa – szanse i zagrożenia”

Stumilowy krok w rozwoju nowoczesnej gospodarki, czy kolejna przemijająca moda? Kastry w Polsce – iluzja czy rzeczywistość? Reportaż z konferencji „Polska polityka klastrowa – szanse i zagrożenia”

Niewątpliwie to pytanie zadaje sobie coraz większa liczba najważniejszych przedsiębiorców z całej Polski, którzy przyjechali na konferencję 16 kwietnia br., zorganizowaną przez Ostródzkiego starostę Włodzimierza Brodiuka, Artura Wojciechowskiego z Klastra Mazurskie Okna oraz Prezesa Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorców Bogdana Węgrzynka.
Gospodarz Konferencji Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Konferencja odbyła się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, pod nazwą „Polska polityka klastrowa – szanse i zagrożenia”. Już sama lista przybyłych gości świadczy o randze wydarzenia. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele największych Klastrów w Polsce, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Klastrowej Bartłomiej Bodio,
władze regionalne i samorządowe, naukowcy i dziennikarze oraz delegaci z Węgier, Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds Polityki Klastrowej - Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio - reprezentant Klastrów Polskich w Sejmie / Fot. Krzysztof M.Ratschka
Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia niezwykłego człowieka – Włodzimierza Brodiuka, który z ogromna pasją i entuzjazmem opowiedział o tym, w jaki sposób klastry przyczyniają się do rozwoju tego właśnie regionu, regionu który niewątpliwie przeżywa swój rozkwit. To dzięki klastrom i ogromnemu zaangażowaniu Starosty Ostródzkiego, Polska Wschodnia dostała szanse na skorzystanie z Programu Rozwoju dla tej części kraju, finansowanego
przez Unię Europejską. To tylko kropla w wodzie oceanu – „Jestem zaszczycony, że Związek Pracodawców Klastry Polskie wybrał na swoją siedzibę Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie” – mówił Włodzimierz Brodiuk w swoim wystąpieniu, podczas którego został uhonorowany tytułem „człowieka roku” za wzorową promocję powiatu Ostródzkiego, nie tylko w Polsce ale również na arenie międzynarodowej.
Bogdan Węgrzynek Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw w swoim wystąpieniu dziękuje Staroście Ostródzkiemu Włodzimierzowi Brodiukowi za zaangażowanie w Klastry Polskie / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Sukces Ostródy to w dużej mierze sukces człowieka z pasją, entuzjazmem, zaangażowaniem i inteligencją – Włodzimierza Brodiuka, który realnie umacnia i rozwija współpracę miedzy regionalnymi przedsiębiorcami - władzami i instytucjami naukowymi, tym samym budując przyszłość regionu, który staje się coraz bardziej konkurencyjnym i przyciąga coraz większą liczbę przedsiębiorców - mówił Poseł na Sejm Bartłomiej Bodio - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds Polityki Klastrowej
Poseł na Sejm Bartłomiej Bodio, Bogdan Węgrzynek i Artur Wojciechowski - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Dyrektor Klastra Mazurskie Okna i współorganizator Konferencji Klastrow / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Bartłomiej Bodio w swoim wystąpieniu złożył podziękowania dla Związku Pracodawców Klastry Polskie, za efektywną pracę na rzecz klastrów. “Związek Pracodawców Klastry Polskie jest
niewątpliwie najważniejszym motorem napędowym klastringu w Polsce. Jego zadaniem jest przecież reprezentacja wszystkich klastrów przed jednostkami administracji publicznej. To oni negocjują korzystniejsze zasady ffunkcjonowania klastrów.”- mówił Bartłomiej Bodio.
Przewodniczący Bartłomiej Bodio, Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk i Prezes Zarządu Klastra Mazurskie Okna odbierający Dyplom Uznania z Sejmu RP / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Podczas wystąpienia wyróżniony został także Klaster Mazurskie Okna za lideryzowanie w woj. Warmińsko-Mazurskim. Podziękowania skierowane zostały również w stronę Starosty Ostródzkiego, za to że siedziba Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorców może być właśnie w Ostródzie, w Centrum Użyteczności Publicznej.
Przewodnicząc Bartłomiej Bodio i Starosta Ostródzki zapraszali na scenę kolejnych laureatów / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Bartłomiej Bodio, podczas swojego wystąpienia zapowiedział pełną konsekwencję i lojalność w działaniu na rzecz klastrów, czego efektem będzie miedzy innymi współorganizowana przez Niego 3 czerwca br. klastrowa konferencja w Sejmie. Jak sam stwierdził: „ przybliży ona całej Polsce tą naszą wspaniałą idee”.
Laureaci na podium Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Konferencja w Ostródzie to nie tylko piękne słowa, ale ludzie którzy je skrupulatnie i konsekwentnie realizują. Ludzie, którzy dostrzegają potencjał po to aby go rozwijać. To właśnie idea klasteringu, idea ludzi w firmach, w polityce czy innych organizacjach, którzy pomimo konkurencji potrafią działać w grupie, na rzecz grupy, wspierać się i dzielić swoimi doświadczeniami, po to aby wzmocnić konkurencyjność regionu w którym się znajdują. Po to żeby ich marka stała się na tyle silna aby mogła wyjść na rynki międzynarodowe.
Pani Grażyna Buczyńska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała wyniki projektu „Polskie Klastry i Polityka Klastrowa" / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Czy samo to nie jest już stumilowym krokiem w przód? Te i inne przesłania towarzyszyły wystąpieniu Bogdana Węgrzynka z Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorców, reprezentanta Związku Pracodawców Klastry Polskie, podczas którego ponad 20 przedstawicieli różnych klastrów podpisało list intencyjny dotyczący partnerstwa i współpracy na rzecz klastrów w Polsce, jak również rozwoju Powiatu Ostródzkiego.
Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Dyrektor Śląskiego Klastra Lotniczego Jarosław Bulanda podczas swojego wystąpienia / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Pani Grażyna Buczyńska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała wyniki projektu „Polskie Klastry i Polityka Klastrowa", podczas którego współpracowała między inny z Panią Minister Gospodarki Grazyną Hanclewską, Panią Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Bożeną Lublińską-Kasprzak, Ministerstwem Gospodarki, przedstawicielami Kancelarii RP, przedstawicielem Prezesa Rady Ministrów, przedstawicielami z Szwecji, Niemiec, Francji i Węgier. Podczas projektu przeprowadzonych zostało 17 konferencji dotyczących promocji 97 klastrów w Polsce. W konferencji udział wzięło ponad 1500 uczestników w tym przedstawiciele zagranicznych klastrów. Powstało wiele publikacji ważnych dla klastringu w Polsce, oraz katalogi klastrów przetłumaczone na 5 języków. Dokonany został również benchmark klastrów, po to aby wyłonić klastry kluczowe dla rozwoju Polskiej gospodarki. Jak twierdzi Pani Grażyna „znacznie wrosła świadomość koordynatorów klastrów, w odniesieniu do pierwszej edycji benchmarkingu”. To wskazuje na jedno – rozwój jest i będzie wpisany w Polską politykę klastrową.
Wojciech Materna Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Wschodniego Klaster Informatycznego podczas swojego wystąpienia w Ostródzie / Fot. Krzysztof M. Ratshka
W kolejnej części programu konferencji, swoimi doświadczeniami związanymi z klasteringiem dzielili się przedstawiciele najważniejszych klastrów w Polsce.
Mieczysław Kwiatkowski Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Zarządu Lubelskie Drewno zachęcał do większej aktywności w klastrach / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Pan Jarosław Bulanda mówił o pozyskiwaniu dotacji PARPowskich. Dzięki konsolidacji firm w Śląskim Klastrze Lotniczym, pozyskana została dotacja na zakupienie nowoczesnych maszyn, co pozwoliło na zdecydowany krok w przód, jeśli chodzi o podniesienie jakości wyrobów firm z klastra, oraz obniżenie procesu produkcji. Pan Tomasz Kozłowski nakreślił znaczenie współpracy, kiedy to firmy z Białegostoku działające osobno, nie były w stanie pozyskać największych projektów. „Dziś jedziemy do każdej dużej firmy, jesteśmy w stanie zagwarantować jakość, dać niższą cenę” – mówił Tomasz Kozłowski Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.
Tomasz Kozłowski z Klastrów Polski Wschodniej wzbogacił swój wykład bogatymi doświadczeniami / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Pan Zbigniew Twardowski Prezes Zarządu Fabryki Konal S.A, mówił o korzyściach związanych z zakupami grupowymi. Firmy zrzeszone w klastrze razem mogą negocjować znaczne obniżenie ceny materiałów. „Im większa konsolidacja tym większa siła negocjacyjna”. Na wyróżnienie zasługuje podejście Pana Wojciecha Materny, Prezesa Stowarzyszenia Informatyki Podkarpackiej. Niesamowita konsekwencja i wytrwałość w dążeniu do zachowania i rozwijania rynku lokalnego. „Nie chcemy dać się kupić, chcemy robić tak duże rzeczy jak duzi, a jednocześnie być sprytni jak małe i średnie przedsiębiorstwa” – mówił Pan Wojciech Materna podczas swojego wystąpienia. Kluczem do sukcesu jest właśnie wiara w siebie, w tym przypadku w produkt, który wytwarzamy. Jeśli chcemy pozyskać rynek międzynarodowy – to my pierwsi musimy uwierzyć, że to co robimy jest bezkonkurencyjne.
Wojciech Zalewski - Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Prezes Zarządu Fundacji Atut przedstawiał korzyści ze współpracy przedsiębiorstw w Klastrach / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Mieczysław Kwiatkowski Prezes Klastra Lubelskie Drewno, mówił o reaktywacji małych przedsiębiorstw poprzez struktury klastrowe. Przedsiębiorstwa, które dołączyły do klastra w ciągu pięciu ostatnich lat, 4 krotnie zwiększyły swój dochód. To prawie 100% w skali roku. W tej chwili 100 firm oczekuje na przyjecie do Klastra Lubelskie Drewno. Liczby mówią same za siebie. ”Mały nie może tyle co duży, my chcemy połączyć swoje siły” – mówił Wojciech Zalewski z Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorców, Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT.
Goście Konferencji w przerwie mogli zwiedzić Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, gdzie odbywała się konferencja / Fot. Krzysztof M. Ratshka

Podczas konferencji odbyła się również debata „Polska Polityka Klastrowa - szanse i zagrożenia”, prowadzona przez Stanisława Szultkę z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Uczestniczyli w niej Grażyna Buczyńska z PARPu, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej Bartłomiej Bodio,V-ce Prezes Pracodawców Klastry Polskie, Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk, Andrzej Wesołowski z Klastra Mazurskie Okna, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie Jarosław Bulanda oraz Tomasz Kozłowski z Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Podczas debaty do dyskusji właczyły się również inne osoby uczestniczące w konferencji, między innymi Pan Janusz Sobieraj z Klastra COP i Wojciech Materna z Wschodniego Klastra IT.

Goście Konferencji w Ostródzie ze Starostą Włodzimierzem Brodiukiem / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Finałem konferencji była uroczysta gala w ekskluzywnym hotelu Villa Port, z udziałem zaproszonych gości. Galę rozpoczął koncert Kasi Stasiak, znanej jako Stashka. Niezwykle utalentowana młoda artystka z Mazur, która właśnie zadebiutowała na Polskim Rynku muzycznym. Jej utwory porwały widownię, która nie pozwoliła na szybkie zejście ze sceny. Oczywiście nie obyło się bez bisów.
Koncert Katarzyny Stasiak STASHKI w VILLA PORT / Fot. Krzysztof M. Ratshka
W głównej części wydarzenia Jacek Wroński dziennikarz muzyczny, przyjaciel Jurka Owsiaka i pomysłodawca “Przystanku Woodstock” wręczył artyście z Ostródy Mariuszowi Kusiowi popularnemu ToMZeT’owi wyróżnienie nadane mu przez Enterprise Music Avard za wykonanie i realizacje utworu” Fighter” dla Przemysława Salety. Przypomnijmy iż utwór napisany przez Mariusza Kusia pojawiał się we wszystkich programach promujących walkę Przemka Salety z Andrzejem Gołotą, oraz przed samą walką w wydarzeniach TV Polsat.
Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio i Katarzyna Stasiak Stashka otrzymują z rąk Jana Statucha grafiki podarowane Fundacji działającej na rzecz transplantologii / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Klastry w Polsce - szanse i zagrożenia. Myślę, że przede wszystkim szanse. Szanse na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów a wreszcie całej gospodarki. Szanse na optymalizację kosztów, co za tym idzie wzrost obrotów, łatwiejszy dostęp do zewnętrznego finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz lepszą promocję. Szanse na nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi poprzez siłę jaką jest Związek Pracodawców Klastry Polskie, reprezentujący zrzeszone w nim klastry.. Jeden przedsiębiorca nie może mieć i nie ma takiej siły jak kooperacja grupy przedsiębiorstw w klastrze, a w reszcie kooperacja klastrów w Związku pracodawców Klastry Polskie - który realnie może zmieniać rzeczywistość, tak aby stawała się dla klastrów coraz bardziej korzystna. Zagrożenia są zawsze, ich zadanie to eliminacja ludzi, którzy poddają się po pierwszej porażce, zapominając o tym że to właśnie one są nawozem sukcesu.
Bogdan Węgrzynek organizator koncertu Katarzyny Stasiak Stashki w VILLA PORT w Ostródzie / Fot. Krzysztof M. Ratshka
Klastry to nowa rzeczywistość Polskiej gospodarki, to stumilowy krok w kierunku lepszej przyszłości!

Anna Figiel, Bogdan WęgrzynekWybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.