Facebook Google+ Twitter

Ponowne wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A.

Rada Pracowników, zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, wybierana jest na 4 lata, a liczba jej członków 3, 5 lub 7 wynika z liczby zatrudnionych pracowników.

głosowanie do Rady Pracowników w KW S.A. - na zdjęciu autorka artykułu / Fot. Bogumiła MaśkaRada Pracowników jest ciałem konsultacyjnym i opiniodawczym w firmie o szerokich uprawnieniach.
Wg Art. 13. w/w ustawy
1. Pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:
1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
2) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
3) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

2 września 2010 r. odbyły się wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. Powodembudynek Centrali Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach / Fot. boa tych wyborów był koniec kadencji poprzedniej Rady oraz ubiegłoroczna nowelizacja ustawy z 7 kwietnia 2006 roku „o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji” (Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550 z późniejszymi zmianami).

Cztery lata temu członków Rady, zgodnie z obowiązującą wtedy ustawą, wskazały reprezentatywne organizacje związkowe działające w Kompanii. Aktualnie skład Rady zostanie wyłoniony poprzez wybory, w których udział może wziąć każdy uprawniony pracownik kopalni lub zakładu wchodzącego w skład KW S.A.

 / Fot. boaZgodnie z Art. 10 w/w ustawy wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50% pracowników zatrudnionych. Wybory zostały unieważnione ponieważ frekwencja wyniosła 42,68%, tj. liczba głosujących wynosiła 26 250 osób na 61 491 osób uprawnionych. Po upływie 30 dni od dnia tych wyborów przeprowadza się ponowne wybory, które uznaje się za ważne bez względu na liczbę pracowników, którzy wzięli w nich udział.

Dlatego 7 października 2010 r. zostały przeprowadzone ponowne wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A., a o siedem miejsc w Radzie Pracowników ubiega się 13 kandydatów. W tym siedmiu wspólnie rekomendowanych przez największe związki zawodowe działające w KW S.A. Tj:
NSZZ "Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy "Kadra" i Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80".

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.