Facebook Google+ Twitter

Porównanie władzy ludu w Polsce i Szwajcarii

Art. 4 Konstytucji RP. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu Czy na pewno?

Demokracja wg. Konstytucji RP

Art. 4
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio

Art. 112
Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywani konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm

W aktualnie obowiązującym Regulaminie Sejmu nasi reprezentanci ustanowili m. in. prawo pozwalające Sejmowi każdą inicjatywę obywatelską bez uzasadnienia i możliwości odwołania odrzucić i zmielić w niszczarce?

Art. 125
W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.
Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

Art. 221
Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów

Art. 235 ust. 1
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.

Demokracja wg. Konstytucji CH

Artykuł 136
Prawa polityczne
1. Prawa polityczne w sprawach federalnych przysługują wszystkim Szwajcarom, którzy ukończyli 18 rok życia i nie są ubezwłasnowolnieni z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. Wszyscy mają równe prawa polityczne i obowiązki.
2. Mogą oni brać udział w wyborach do Rady Narodowej i w głosowaniach federalnych, jak również mogą podejmować i podpisywać inicjatywy ludowe i referenda w sprawach federalnych.

Artykuł 137

Partie polityczne
Partie polityczne współdziałają w kształtowaniu poglądów i woli narodu.
Artykuł 138
Inicjatywa ludowa w sprawie całkowitej zmiany Konstytucji Federalnej
1. 100 000 uprawnionych do głosowania może zaproponować całkowitą zmianę Konstytucji Federalnej.
2. Żądanie to jest przedstawiane narodowi pod głosowanie.

Artykuł 139
Inicjatywa ludowa w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Federalnej
1. 100 000 uprawnionych do głosowania może żądać częściowej zmiany Konstytucji Federalnej.
2. Inicjatywa ludowa w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Federalnej może mieć formę propozycji o ogólnym charakterze lub zredagowanego projektu.
3. Jeżeli inicjatywa narusza jedność formy, jedność materii lub bezwzględnie obowiązujące postanowienia prawa międzynarodowego, Zgromadzenie Federalne uznaje ją za całkowicie lub częściowo nieważną.
4. Jeżeli Zgromadzenie Federalne zgadza się z inicjatywą w formie propozycji o ogólnym charakterze, opracowuje częściową zmianę w duchu tej inicjatywy i przedstawia ją narodowi i kantonom pod głosowanie. Jeżeli odrzuca inicjatywę, przedstawia ją narodowi pod głosowanie; naród rozstrzyga, czy inicjatywie należy nadać bieg. Jeżeli naród zgodzi się z inicjatywą, Zgromadzenie Federalne opracowuje odpowiedni projekt.
5. Inicjatywa w formie opracowanego projektu zostaje przedstawiona narodowi i kantonom pod głosowanie. Zgromadzenie Federalne zaleca przyjęcie inicjatywy lub jej odrzucenie. Jeżeli zaleca odrzucenie, może przedstawić projekt przeciwny.
6. Naród i kantony głosują równocześnie nad inicjatywą i projektem przeciwnym. Uprawnieni do głosowania mogą udzielić poparcia obu propozycjom. Mogą też podać, której propozycji należy dać pierwszeństwo w przypadku, gdy obie zostaną przyjęte; jeżeli jedna propozycja uzyskuje większość w głosowaniu ludowym a druga więcej głosów kantonów, żadna z nich nie wchodzi w życie.

Artykuł 140
Referendum obligatoryjne
1. Narodowi i kantonom przedstawia się pod głosowanie:
a. zmiany Konstytucji Federalnej;
b. przystąpienie do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa lub do wspólnot ponadnarodowych;
c. ustawy federalne uznane za pilne, które nie mają podstaw konstytucyjnych i których czas obowiązywania przekracza jeden rok; te ustawy federalne muszą być w ciągu roku po przyjęciu przez Zgromadzenie Federalne przedstawione pod głosowanie.
2. Narodowi przedstawia się pod głosowanie:
a. inicjatywy ludowe w sprawie całkowitej zmiany Konstytucji Federalnej;
b. inicjatywy ludowe w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Federalnej w formie propozycji o ogólnym charakterze, która została odrzucona przez Zgromadzenie Federalne;
c. pytanie, czy należy przeprowadzić całkowitą zmianę Konstytucji Federalnej w razie niejednomyślności obu izb.

Artykuł 141
Referendum fakultatywne
1. Na żądanie 50 000 uprawnionych do głosowania lub ośmiu kantonów przedstawia się narodowi pod głosowanie:
a. ustawy federalne;
b. ustawy federalne uznane za pilne, których czas obowiązywania przekracza rok;
c. uchwały federalne, o ile przewiduje to konstytucja lub ustawa;
d. umowy międzynarodowe, które:
1. są bezterminowe i nie przewidują wypowiedzenia;
2. przewidują przystąpienie do organizacji międzynarodowych;
3. wprowadzają wielostronne ujednolicenie prawa.
2. Zgromadzenie Federalne może poddać inne umowy międzynarodowe pod referendum fakultatywne.

Artykuł 142
Wymagane większości
1. Projekty przedstawione narodowi pod głosowanie zostają przyjęte, jeżeli wypowiada się za tym większość głosujących.
2. Projekty przedstawione narodowi i kantonom pod głosowanie zostają przyjęte, jeżeli wypowie się za tym większość głosujących i większość kantonów.
3. Wynik głosowania ludowego w kantonie oznacza głos tego kantonu.
4. Kantony Obwalden, Nidwalden, Bazylea-miasto, Bazylea-okolica, Appenzell-Ausserrhoden i Appenzell-Innerrhoden mają po połowie głosu.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (3):

Sortuj komentarze:

Cytat z facebooka:
Bogumiła Lukowska
4 godz. · Warszawa
Swetru niespiesznie kończył skromny obiad. Stolik, oczywiście, był idealnie czysty - ostatecznie kelnerzy w Hiltonie znają się na swojej pracy! Jeszcze tylko dokończyć wino - w końcu zapłacone, i to jak drogo! - i można przejść do spraw bardziej przyziemnych. Swetru wybrał numer i zaczął dyktować:
Pani Basiu, na sobotę potrzebuję sporo osób. Nie, nie do pracy - na demonstrację. Tak, spntaniczną. Nie, żadni bezdomni - jeszcze tego brakowało, żebym musiał jakieś smrody wąchać! ... No niie, pani Basiu, skądże - pracownicy też nie! Jeszcze coś wychlapią ...
Nastała długa chwila, podczas której Swetru z niesmakiem słuchał głosu dobywającego się z telefonu. W końcu westchnął ciężko i oznajmił obrażonym tonem:
- No tak - wiedziałem, że wszysko muszę sam ... Pani Basiu - niech pani zadzwoni do Jaśka - no przecież wie pani, prezes banku X! Świetny kumpel, na pewno nie odmówi, znamy się od lat ... A, i do jego dyrektora do spraw personalnych. Michał lubi takie różne ... a zresztą, chce się sprawdzić w polityce, to będzie mieć wprawkę. No i do wiceprezesa od kolei ... zna go pani przecież, to właśnie Zbysiowi kupowała pani ostatnio tę złotą zapalniczkę na prezent świąteczny ... Dobra, koniecznie trzeba też zaprosić Grzesia - no jak to jakiego Grzesia? Tego - że tak powiem - lidera partii "Lewizna"! ... Profesor X, Y i Z siedzą u mnie w kieszeni, to łaski nie robią, za to świetnie robia wrażenie na motłochu - he, he, he ....
Swetru przerwał na chwilę, zamyślił się, po czym spytał sam siebie: to ile to osób? .. No - z dziesięć będzie. Całkiem nieźle. Robiłem już mniej liczne ustawki, he, he, he ...
- No a dalej, pani Basiu, to jeszcze Franek. Franek, pani Basiu! Ma pani, ma pani do niego numer, tyle, że pod "dyrektor Teatru (...)". No jasne, że go znam ... oczywiście, poproszę o autograf ... A pani NAPRAWDĘ ogląda te sztuki? Bo ja myślałem, że to tylko taki pic dla forsy ...
Zakłopotany Swetru chrząknął niepewnie, po czym zakończył rozmowę. Przez chwilę namyślał się nad domówieniem kanapki z kawiorem, gdy coś sobie przypomniał. Ponownie połączył się z panią Basią i zadysponował:
- Pani Basiu! Że ja o tym wcześniej nie pomyślałem! Przecież możemy też wezwać rady nadzorcze ze wszystkich zaprzyjaźnionych banków! ...
Dumny i szczęśliwy Swetru odłożył komórkę na śnieżnobiały obrus, po czym uśmiechnął się sam do siebie zwycięsko. No, kaczafi - ostatnia twoja godzina wybije jutro!
LUD PRACUJĄCY MIAST I WSI IDZIE PO CIEBIE!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Czy Pawel Kukiz naprawi zle prawo konstytucyjne? kto je powinien naprawiać? Czy Senat RP też się zajmie poprawieniem ustaw o TK?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Komu zapewnia przywileje obecna Konstytucja RP? Co na ten temat mysli Paweł Kukiz http://m.se.pl/wiadomosci/opinie/kukiz-nie-tak-mialo-byc-przyjaciele_744514.html

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.