Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

1653 miejsce

Prawo jazdy. Ile cię trzeba cenić, wie ten, kto cię stracił /2/

Rośnie liczba kierowców tracących uprawnienia. Nic dziwnego, że zaczęto szukać sposobu, by uniknąć odpowiedzialności. I internauci znaleźli: „Podczas zatrzymania za szybką jazdę nie okazuj prawa jazdy, mów, że zostawiłeś w innej kurtce".

 / Fot. WikipediaPrzywołajmy też wypowiedź kierowcy I: „Jeżeli przekroczę dozwoloną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym i zatrzyma mnie Policja, i powiem, że nie mam przy sobie prawa jazdy - wtedy nie mogą mi go zabrać - mogą jedynie ukarać mandatem za brak dokumentu”.

Właśnie, w internetowej dyskusji można spotkać różne opinie dotyczące zatrzymania prawa jazdy kierowcy, który przekroczył prędkość, a nie miał przy sobie tego dokumentu.

„Policja nie może więc fizycznie zatrzymać dokumentu, a starosta - wydać decyzji administracyjnej o zatrzymaniu uprawnień na trzy miesiące. Jedyną sankcją w tej sytuacji jest 50 zł mandatu za brak dokumentu plus maksymalnie 500 zł za zbyt szybką jazdę, a także do dziesięciu punktów karnych. Ale dokumentu się nie traci” – uważają niektórzy internauci.

 / Fot. Jerzy Kirzyński- Należy pamiętać, iż funkcjonariusz Policji zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt. 8d ustawy prawo o ruchu drogowym jest uprawniony do uniemożliwienia kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu – przypomina naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łukowie nadkom. Krzysztof Golba.

Ponadto jak wynika z treści art. 130a ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym „ Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu.

Wyrażane w Internecie poglądy, że brak dokumentu nie ma wpływu na przebieg postępowania administracyjnego lub jeśli Policja nie zatrzyma prawa jazdy to starosta nie może wydać decyzji o zatrzymaniu przedmiotowego dokumentu na 3 miesiące między bajki należy włożyć.

 / Fot. Archiwum - Prawo jest bezwzględne. Artykuł 102 ust. 1c ustawy o kierujących pojazdami mówi jednoznacznie; „Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt. 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązuje kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – dodaje naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Łukowie Janusz Strus.

I okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest data zwrotu dokumentu do organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - data tej czynności.

Jeżeli w chwili wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt. 4 lub 5, prawo jazdy było już w posiadaniu starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji”.

Musimy zdawać sobie sprawę z konsekwencji.

Jeżeli kierujący z zatrzymanym dokumentem nadal zasiada za kierownicą i zostanie na tym przyłapany przez policjanta, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuża się do sześciu miesięcy. Kolejna wpadka kończy się odebraniem uprawnień. Czeka nas kurs i ponowny egzamin.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym zarzucając m.in., iż naruszają one zasadę zakazu podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn.

Ponadto, jego zdaniem, przewidziana przez ustawodawcę droga odwoławcza od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy nie spełnia standardów określonych gwarancji procesowych.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.