Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

208 miejsce

Program pomocowy Za Życiem

Na podstawie Uchwały nr 160 Rady Ministrów z 20.12.2016 w sprawie wsparcia dla rodzin powołany został Program Za Życiem odpowiedzialnym za realizacje jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej RP przy współpracy Caritas Polska.

Baner programu i konferencji. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO KrakówPrzedstawiam fragmenty Programu dla rodzinPrezydium krakowskiej konferencji. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków o nazwie Za Życie:

… Konsultacje programu Za życiem zwane też „Konsultacje+” to cykl szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbędzie się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu Za życiem. Organizatorzy konferencji. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO KrakówTo także 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych.Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski udziela wywiadu TVP Kraków. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych.

Pani Marta Mordarska dyrektor Małopolskiego PFRON u udziela wywiadu TVP. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO KrakówPierwsza ogólnopolska konferencja otwierającaPan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS przedstawia założenia programu. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków „Konsultacje+” odbyła się 17 maja w Warszawie. 23 czerwca w Szczecinie ruszyły konferencje regionalne, które odbędą się w każdym województwie i zakończą się 4 października w Opolu.

Harmonogram konferencji regionalnych:
23.06.2017 Szczecin, 27.06.2017 Białystok, 28.06.2017 Ełk, 03.07.2017 Gorzów Wlkp.Przedstawiciel Caritas Polska prowadzi konferencje. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków11.07.2017 Kraków, 12.07.2017 Częstochowa, 25.07.2017 Rzeszów, Przedstawiciele organizacji pozarządowych mają głos. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków26.07.2017 Lublin, 05.09.2017 Kielce, 18.09.2017 Gdańsk, 19.09.2017 Bydgoszcz, 20.09.2017 Siedlce, 26.09.2017 Wrocław, 02.10.2017 Łódź, 03.10.2017 Poznań, 04.10.2017 Opole…

Ja uczestniczyłem w Konferencji na ten temat jaka odbyła się w Krakowie.

VIP y na krakowskiej konferencji. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO KrakówOrganizatorzy, którzy uczestniczyli w krakowskiejUczestnicy krakowskiej konferencji. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków konferencji byli przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu Pan Krzysztof Michałkiewicz, p.o. Prezesa Zarządu PFRON Pani Dorota Habich, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Pan Mirosław Przewoźnik oraz Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik. Między innymi uczestniczyli też przedstawiciele Małopolskiej PFRON, MOPS, Caritas Polska

Uczestnicy krakowskiej konferencji. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO KrakówW swoich wystąpieniach przedstawili Uczestnicy krakowskiej konferencji. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Krakówpropozycje i jakie są konsultacje projektów ustaw, których tematem jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem. Podstawowym celem programu jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Uczestnicy krakowskiej konferencji. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO KrakówW krakowskiej konferencji wzięło ponad stuUczestnicy krakowskiej konferencji. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków uczestników reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, a także osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie. Niestety brak było przedstawiciela Krakowskiej Chorągwi ZHP mimo, że jeszcze od tzw. komuny istnieje program Nieprzetartego Szlaku skupiający w harcerskich drużynach młodzież z niepełnosprawnościami.

Na zakończeniu głównej części konferencyjnej zainteresowani uczestniczyli w warsztatach, które poruszały między innymi tematy: Warsztaty Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz skoordynowana opieka medyczna nad kobietami w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jak też jaka jest rola asystenta rodziny.

A oto skrót projektu, którego jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji projektów ustaw, których tematem przewodnim jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem. Celem programu jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

A oto skrótowe założenia programu wsparcia dla rodzin Za życiem cyt.:

…Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi.

Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych…

… Pomoc uczennicom w ciąży. Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. Grupa docelowa: uczennice w ciąży. Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki…

… Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Celem działania jest: zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym poprzez możliwość uzyskania pomocy rodzinie, w formie opieki wytchnieniowej w związku: ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna, uczestnictwem członka rodziny w aktywizacji zawodowej organizowanej przez powiatowy urząd pracy, podjęciem przez członka rodziny zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy…

Z uwagi, że założenia programu jak też wytyczne są bardzo ważne nie tylko dla zainteresowanych i ich rodzin pełny tekst znajduje się na stronie www.zazyciem.mpipis.gov.pl jak też na www.mpips.gov.pl .

Niestety budzi wiele zastrzeżeń w informacjach wiele błędów ze strony organizatora głównego jak np. Na oprawce info wydrukowano adres strony www.zazyciem.mrpips.gow.pl chociaż faktycznie jest www.zazyciem.mpipis.gov.pl.

(zdjęcia chroni prawo autorskie)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.