Facebook Google+ Twitter

Projekt EurAsia Regina

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2014-04-18 17:21

List otwarty -Memoriał - do Prezydentów Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej.


18.04.2014 rok


Jego Ekscelencja Jego Ekscelencja
XI JINPING WŁADIMIR W. PUTIN
Prezydent Prezydent
Chińskiej Republiki Ludowej Federacji Rosyjskiej
Pekin Moskwa

PROJEKT EURASIA REGINA

Ekscelencje,

Piszę do Panów z Polski. Kraju ludzi dumnych, bohaterskich i kreatywnych,
którzy niejednokrotnie w historii zadziwiali i inspirowali świat. Lecz
zarazem kraju, przez tę historię po wielokroć potwornie
doświadczanego.
Piszę z tej Polski, , która zrodziła 10 milionową Solidarność ludzi
miłujących pokój, pragnących życia w wolności, szczęściu i dostatku
dla siebie i przyszłych pokoleń. Z Polski, która wydała Jana Pawła II,
człowieka wielkiego serca i umysłu. Tytana, marzącego o wybaczeniu i
pojednaniu dwóch wielkich narodów rodziny słowiańskiej oraz zbliżeniu
chrześcijaństwa wschodu i zachodu – po stuleciach wzajemnej wrogości.
A zarazem wielkiego orędownika ekumenicznego współistnienia w pokoju
wszelkich wyznań. Którego ojciec mój miał honor zaliczać do grona
swoich przyjaciół.

Przed 85 laty, w „czarny” październikowy czwartek, na giełdzie
nowojorskiej wybuchł pierwszy o tak niewiarygodnym zasięgu światowy
kryzys gospodarczy. Nie wnikając w przyczyny i bezowocne działania
zaradcze, potworną jego implikacją była II Wojna Światowa, dziesiątki
milionów ofiar, niewyobrażalne w poprzednich konfliktach zniszczenia.

Przed sześciu laty, za sprawą „rynków finansowych”, wybuchł
porównywalny w skali destrukcji z poprzednim – kryzys o zasięgu
światowym. W wielu krajach, indeksy opisujące skalę recesji są podobne.
Jak choćby bezrobocie, oscylujące w przedziale 18-30 i więcej procent.
Istnieje obawa, że wywołany, długotrwały kryzys, zrodzi pokusę
pobudzenia wzrostu impulsem gospodarki wojennej. Bo ten algorytm został
przećwiczony w poprzedniej wojnie światowej i przyniósł oczekiwane
skutki. A nikt – jak dotąd – nie wymyślił czegoś równie
skutecznego. Chociaż zbrodniczego.

Problemem, ważącym zatem na decyzji o wojnie lub pokoju – jest
pobudzenie gospodarki świata.

Wyjść przeto należy od bezspornej tezy i pozadyskusyjnej konstatacji :
w XXI wieku, centrum świata, przeniesie się w rejon Pacyfiku. Europa
zaś ulegnie zmarginalizowaniu.
Aby ten dyskredytacyjny i zgubny dla Polski i Europy proces powstrzymać,
jest szansa – nasze położenie geopolityczne, przez stulecia będące
przekleństwem – z pożytkiem dla państwa i narodu wykorzystać. Przez
podjęcie i realizację szalenia ambitnego, ale i ogromnie ekscytującego
projektu transkontynentalnej magistrali kolejowej EurAsiaRegina, dla
której historyczną prefiguracją byłby Jedwabny Szlak epoki Dżyngis
Chana i Marco Polo. Szlak który by zbliżył i jednoczył wielkie narody
Chin i Dalekiego Wschodu, Federacji Rosyjskiej oraz Zjednoczonej Europy,
tworząc na krańcowych i pośrednich ogniwach magistrali potężne suche
porty i centra handlowe, sprzyjające radykalnemu ożywieniu tych regionów
i wzmocnieniu transkontynentalnej współpracy narodów. Ale też
wielokrotnie skracając tradycyjne, morskie szlaki wymiany towarowej.

Pomysł reaktywowania w XXI wieku idei „Jedwabnego Szlaku” rodem ze
starożytności i wczesnego średniowiecza, może się wielu wydać naiwnym
i chybionym. Jednak nic bardziej błędnego.
Historia nowożytna bezspornie dowodzi, że supremację ma ten, kto
kontroluje światowy handel, podstawę dobrobytu i dominacji gospodarczej,
implikującej potęgę militarną. Lecz pod warunkiem, że pozycję swą
chce i potrafi obronić. Roztropnością, nie walką.
Gdy XV wieczna Europa, odcięta od dostępu do Wschodu przez Turcję,
skierowała swą penetrację na szlaki morskie, cesarstwo Chin było już
najpotężniejszym państwem świata, morskim imperium, panującym na
południowym Pacyfiku i Oceanie Indyjskim – aż po wybrzeże Afryki, a
jego wielka i potężna Flota Skarbów, przy której floty Kolumba i
Magellena wydawać się mogły karłami – nie miała sobie równych aż
po wiek XIX, gdy do szczytu potęgi doszła marynarka brytyjska.
Historia późniejszych imperiów kolonialnych, ekspansji i dominacji
światowej, nierozłącznie się wiąże z panowaniem na oceanicznych
szlakach, a wiek XXI w niczym nie odbiega od tej reguły.
A skoro tak,to fakt ten w sposób oczywisty przywraca wagę szlakom
lądowym zwłaszcza, jeśli chce się pozostać w bezkonfrontacyjnym
wariancie wzrostu gospodarczego, w obliczy obecnego status quo na morzach i
oceanach.

Ale sądzę także, że istnieją co najmniej trzy ogromnie ważne
przesłanki wyboru proponowanej tu opcji dalszego rozwoju i ekspansji Chin
w dotychczasowej skali i w powiązaniu ze wzrostem mojego kraju – Polski,
Federacji Rosyjskiej i krajów tranzytowych :

1)Republika Chin, gdzie dynamika postępu ogniskuje się na wschodzie, w
przybrzeżnym pasie Pacyfiku, będzie w nieodległym horyzoncie czasowym
musiała aktywizować interior, w imię zachowania równomiernego rozwoju
gospodarczego, spokoju społecznego i wzmocnienia integralności państwa.

2)Republika Chin będzie – w imię bezpieczeństwa rozliczeń transakcji
handlowych - musiała dywersyfikować intensywność kierunków eksportu,
nadając kontynentalnej EuroAzji co najmniej równorzędne znaczenie z
transpacyficzną orientacją wschodnią. Przyczółek w Polsce, bazujący
na szerokotorowej magistrali kolejowej biegnącej przez cały kontynent,
stworzyłby impuls do budowy na krańcowych ogniwach największych suchych
portów świata, centrów międzynarodowego handlu, zaś w Polsce dodatkowo
ośrodka reeksportu na obszar całej Unii i państw basenu Morza
Śródziemnego.

3)Wreszcie Republika Chin i Federacja Rosyjska, akceptując ten kierunek
ekspansji, pobudzi rozwój tranzytowych „państw surowcowych” ,
zapewniając sobie przyjazne zaplecze
strategiczne krajów, z inicjatywą tą stowarzyszonych.


Oś magistrali, z definicji byłaby szlakiem pokoju, stąd idea nazwania
jej EurAsiaRegina i stanowiłaby bezsporną predestynację dla pokojowej
Nagrody Nobla dla jej twórców i realizatorów
Już słyszę głosy, że to rojenia i naiwne mrzonki. Dalibóg, nikt tego
zarzutu nie sformułował wobec N.Sarkozy’ego, gdy snuł marzenia o Morzu
Śródziemnym, jako wewnętrznym akwenie francuskiej strefy wpływów
politycznych i gospodarczych. Niech będzie to przestrogą dla
nieuchronnych prześmiewców i krytykantów, by ich kontestacje i
szyderstwa, przeciw nim się nie obróciły.

Rozmach tu sugerowanego przedsięwzięcia, byłby porównywalny z budową
kanału Sueskiego i Panamskiego, a efekty geopolityczne, ekonomiczne i
integracyjne – nie mniej imponujące.
Śmiałość i rozmach koncepcji, tylko z pozoru może porażać i
paraliżować.
W ogarniętym kryzysem i niepewnością jutra świecie bez wizji, dla
krążących, potężnych i żarłocznych kapitałów, EurAsiaRegina,
byłaby nęcącą perspektywą i ponętną propozycją inwestorską,
stałaby się potężnym kołem zamachowym chińskiej, rosyjskiej,polskiej
i światowej gospodarki.
A co najważniejsze – realną alternatywą dla opcji pobudzenia metodami
gospodarki wojennej.
U nas bowiem stworzyłaby szansę zbudowania największego, suchego portu
świata, który z Polski by uczynił centrum globalnej wymiany handlowej,
powiązane z najdynamiczniejszymi gospodarkami Europy i Azji. A świat
zyskałby tylko przyśpieszenie i silniejszą integrację.

Trzeba do tego odwagi, politycznej woli i perspektywicznej wyobraźni,
trzeba ludzi niebanalnego formatu i wypracowanej , wysokiej pozycji,
którzy zdołają tchnąć ożywczego ducha w tę fascynującą i w
najwyższym stopniu rozwojową i integracyjną ideę.
Jej polot, ambicja i dalekosiężność wizji sprawi, że ludzie
zaakceptują niezbędne restrykcje i wyrzeczenia, oraz wyciszą każdy
klangor i jazgot, który mógłby się pojawić ze środowisk malkontentów
albo osób pozbawionych wyobraźni i niezdolnych do wypracowania własnej,
porywającej wizji państwa.
Do takich czynów, dzieł i celów, dziś tylko Wy, Wielce Szanowni
Panowie, posiadacie dowiedzione predyspozycje i historyczne predestynacje.

Dlatego Polska i Świat, jak nigdy dotąd, dziś Was potrzebuje.

Kreślę się z wyrazami należnego szacunku....


Waldemar P. Bartosik
vipinvestments@o2.pl
(Waldemar Bartosik)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.