Facebook Google+ Twitter

Projekt Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii przyjęty

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2008-03-11 16:46

Parlament Europejski przyjął w drugim czytaniu projekt rozporządzenia ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Instytut może zacząć działać już latem tego roku. Czy jego siedzibą będzie Wrocław?

Pomysł utworzenia Europejskiego Instytutu Technologii (EIT) zrodził się podczas przeglądu strategii lizbońskiej przeprowadzonego w 2005 r. W pierwotnym zamyśle EIT miał być prestiżowym ośrodkiem akademickim, odpowiednikiem amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology (MIT), jednak z powodu ograniczeń budżetowych KE zaproponowała by Instytut zbudować jako sieć współpracujących ze sobą wspólnot wiedzy i innowacji (WWI). W ich skład wejdą ośrodki akademickie, badawcze oraz przedsiębiorstwa z całej Europy, które wspólnie będą pracować nad poszczególnymi projektami badawczymi.

W skład każdej wspólnoty wiedzy i innowacji powinny wchodzić co najmniej trzy organizacje partnerskie mające siedzibę w co najmniej dwóch państwach uczestniczących. WWI powinna też obejmować organizacje działające we wszystkich trzech obszarach: w badaniach, szkolnictwie wyższym i innowacji, w tym przynajmniej jedną instytucję szkolnictwa wyższego i jedno prywatne przedsiębiorstwo. Uniwersytety, które wejdą w skład WWI będą mogły opatrywać znakiem EIT dyplomy i uprawnienia, jakich udzielają swoim studentom.

Pierwsze wspólnoty w dziedzinie zmian klimatycznych, energetyki odnawialnej i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

Projekt będzie wdrażany stopniowo, aby móc oceniać funkcjonowanie EIT i WWI i wprowadzać ewentualne usprawnienia. Nie później niż 18 miesięcy od wejścia w życie przegłosowanego dziś rozporządzenia Rada Zarządzająca powinna wybrać dwie lub trzy WWI w dziedzinach, które pomagają UE sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne, zrównoważona mobilność, efektywność energetyczna lub następna generacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).


Następne wspólnoty zostaną wybrane po zatwierdzeniu strategicznego planu innowacji (SPI), który określi dziedziny priorytetowe EIT dotyczące przyszłych inicjatyw i będzie zawierał przegląd planowanych działań z zakresu szkolnictwa wyższego, badań i innowacji na okres siedmiu lat. Pierwszy SPI powinien powstać najpóźniej do 30 czerwca 2011 r.

Jak będzie finansowany EIT?

Budżet EIT szacowany jest na 2,4 mld euro na pierwsze sześć lat począwszy od stycznia 2008 roku; pieniądze mają pochodzić ze środków prywatnych i publicznych. W grudniu Parlament porozumiał się z Radą w sprawie rewizji wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013, dzięki czemu znajdą się środki na dofinansowanie projektów Galileo i EIT. Ten ostatni zostanie dofinansowany ze środków wspólnotowych kwotą 308,7 mln euro.

Co dalej?

W ciągu najbliższych czterech miesięcy powinni zostać wyłonieni członkowie Rady Zarządzającej EIT, a w czerwcu Rada zadecyduje, które z europejskich miast będzie jej siedzibą. O ulokowanie siedziby Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Technologii w ich mieście starają się m.in. władze Wrocławia. Podczas debaty towarzyszącej pierwszemu czytaniu, oprócz Wrocławia, posłowie proponowali ulokowanie Rady Zarządzającej w Budapeszcie lub Monachium. Starania czynił również Wiedeń.

Kompromis Paasilinny

Przyjęty tekst rozporządzenia jest efektem kompromisu zawartego między Parlamentem i Radą UE. Negocjacje prowadził parlamentarny sprawozdawca Reino Paasilinna (PSE, FI), któremu udało się przekonać Radę do większości propozycji zgłaszanych przez Parlament w pierwszym czytaniu. – Porozumienie z Radą to sukces Parlamentu – powiedział poseł Paasilinna, podkreślając, że kompromisowy tekst rozporządzenia kładzie nacisk na innowacyjność. – Innowacyjność to obszar, w którym musimy nadrobić zaległości. Zbyt często nasi zdolni studenci i naukowcy nie są nagradzani za wyniki swoich prac, ponieważ nie ma komu wdrożyć w życie ich pomysłów – stwierdził sprawozdawca.


(Piotr Wolski, attache prasowy Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.