Facebook Google+ Twitter

Projekt Rezolucji autorstwa S&D (B7‑0620/2010) w sprawie ACTA

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2012-02-08 13:07

Projekt Rezolucji autorstwa S&D (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim) w sprawie ACTA.

Projekt Rezolucji zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Kader Arif and Véronique De Keyser w imieniu grupy politycznej S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Parlament Europejski,
– uwzględniając art. 207 i 218 TFUE,
– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8,
– uwzględniając strategię na rzecz skutecznego wdrożenia przez UE Karty praw podstawowych,
– uwzględniając zakończoną w dniu 2 października 2010 r. ostatnią rundę negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),
– uwzględniając publiczne udostępnienie w dniu 15 listopada 2010 r. ostatecznego brzmienia tekstu umowy ACTA,
– uwzględniając rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy (2008/2133(INI)),
– uwzględniając rezolucję z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),
– uwzględniając oświadczenie pisemne nr 12/2010 w sprawie braku przejrzystego procesu w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),
– uwzględniając debaty plenarne z 8 września i 20 października 2010 r. na temat umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi,
– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przeglądu porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską,
– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją (2003/C 321/01),
– uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi nr 90/2009 (JD)OV dotyczącej dostępu do dokumentacji dotyczącej ACTA,
– uwzględniając opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie prowadzonych obecnie przez Unię Europejską negocjacji nad umową handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) oraz pismo grupy roboczej ds. ochrony danych wysłane do Komisji Europejskiej,
– uwzględniając inicjatywę zwaną „Grupa Przyjaciół Prezydencji”, która ma za cel dyskusję nad wszelkimi mogącymi się pojawić w umowie aspektami związanymi z prawem karnym,
– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”),
– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, ostatnio zmienioną dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r.,
– uwzględniając porozumienie w kwestii handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu (WTO),
– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (PCD),
– uwzględniając spór nr DS409 w ramach WTO: Unia Europejska i państwo członkowskie –przejęcie przewożonych leków generycznych,
- uwzględniając komunikat prasowy WTO dotyczący posiedzenia Rady ds. TRIPS z dni 8-9 czerwca 2010 r.,
– uwzględniając art. 110 Regulaminu,

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.