Facebook Google+ Twitter

Prologis Podpisuje Cztery Umowy Najmu w Czechach

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2013-09-06 14:32

PRAGA, 6 września 2013 r. – Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych poinformował dzisiaj o podpisaniu w Czechach czterech umów najmu o całkowitej powierzchni 26 600 metrów kwadratowych.

Umowy najmu obejmują:

• 5 700 metrów kwadratowych w Prologis Park Prague D1 East (Budynek 2), wynajętych firmie ESA Logistika, która należy do Hitachi Transportation Systems Group, jednego z wiodących przedsiębiorstw logistycznych operujących na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Pośrednikiem przy tej transakcji była agencja Cushman & Wakefield.

• 5 700 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni w Prologis Park Prague D1 East (Budynek 6), wynajętych firmie Duke Manufacturing. Tym samym firma Duke Manufacturing zwiększyła zajmowaną powierzchnię w parku z 2 100 do 7 800 metrów kwadratowych. Pośrednikiem przy tej transakcji była agencja nieruchomości Industrial Servis.

• 5 600 metrów kwadratowych w Prologis Park Pilsen-Stenovice (Budynek 3), wynajętych firmie Duvenbeck Logistik, mającemu swą siedzibę w Niemczech międzynarodowemu dostawcy pełnej gamy usług logistycznych. Pośrednikiem przy tej transakcji była agencja Colliers International.

• Przedłużenie umowy najmu 9 600 metrów kwadratowych przez Raben Logistics na terenie Prologis Park Prague D1 East (Budynek 1).

Martin Polák, vice president i market officer Prologis w Czechach i na Słowacji powiedział: “Reputacja naszej firmy, która wynika z odpowiadania na potrzeby klientów, zapewnianiu im doskonałej obsługi oraz inwestowaniu w długofalowe relacje z pewnością pomogła nam w zdobyciu nowych i utrzymaniu dotychczasowych klientów, dzięki czemu wskaźnik wolnych powierzchni w naszym czeskim portfolio utrzymuje się poniżej średniej rynkowej, na poziomie 6,9%. Cieszymy się, że nasi klienci wybrali Prologis na swego partnera i mamy nadzieję, że dzięki wzajemnej współpracy będą nadal rozwijali swoją działalność.”

Z portfolio składającym się z sześciu parków dystrybucyjnych (27 budynków) o całkowitej powierzchni ponad 630 000 metrów kwadratowych, Prologis jest jednym z wiodących operatorów obiektów dystrybucyjnych w Czechach (stan na dzień 30 czerwca 2013 r.).


Kontakt

Marta Tęsiorowska
Vice President, Marketing & Communications
Prologis Central & Eastern Europe
Direct: +48 22 218 36 56
E-mail: mtesiorowska@prologis.com
Marta Rakoczy
PR Director
ConTrust
Direct: + 48 605 073 929
E-mail: m.rakoczy@contrust.pl


O Prologis

Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 52.3 miliona metrów kwadratowych w 21 krajach (stan na 30 czerwca 2013 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.

Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym informacje, które nie są faktami historycznymi mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów przyszłych w rozumieniu Punktu 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz Punktu 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami. Owe oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których działa Prologis, na opiniach zarządu oraz na przyjętych przez zarząd założeniach. Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki finansowe Prologis. Wyrażenia takie jak „oczekuje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi odmianami oraz podobnymi określeniami mają na celu zidentyfikowanie takich oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami o charakterze historycznym. Wszystkie oświadczenia odnoszące się do wyników operacyjnych lub wydarzeń, których oczekujemy, lub których się spodziewamy w przyszłości - w tym oświadczenia dotyczące wzrostu wskaźników wynajmu i zajętości, działalności deweloperskiej oraz zmian w wielkości sprzedaży lub udziale powierzchni poszczególnych obiektów, jak również pozbywania się aktywów, warunków ogólnych na obszarach geograficznych, na których działamy, naszego zadłużenia i sytuacji finansowej, naszych zdolności do powoływania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – są oświadczeniami dotyczącymi okresów przyszłych. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych w przyszłości wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, to nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych. Do czynników, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki
i rezultaty należą, między innymi: (i) koniunktura gospodarcza na poziomie krajowym, międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, (ii) zmiany na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz kursów walut, (iii) zwiększona lub niespodziewana konkurencja związana z naszymi obiektami, (iv) ryzyka dotyczące przejęć, sprzedaży oraz budowy obiektów, (v) zachowanie statusu i struktury podatkowej Funduszu Inwestycji w Nieruchomości (Real Estate Investment Trust - REIT), (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy utrzymywanego przez nas zadłużenia oraz nasze oceny kredytowe, (vii) ryzyka związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz fundusze, w tym nasza zdolność do powoływania nowych, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz funduszy, (viii) ryzyko prowadzenia działalności na szczeblu międzynarodowym, w tym ryzyko kursowe, (ix) nieprzewidywalne czynniki naturalne, w tym ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, oraz (x) czynniki dodatkowe wymienione w raportach złożonych przez Prologis do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ujęte pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka.” Prologis nie ma obowiązku aktualizowania żadnych oświadczeń dotyczących okresów przyszłych zawartych w niniejszej publikacji.

(Natalia Szymczak)

Wybrane dla Ciebie:


Tagi: prologis


Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.