Facebook Google+ Twitter

Prologis Wynajmuje 15 000 Metrów Kwadratowych na Węgrzech

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2013-12-03 11:52

BUDAPESZT – 3 grudnia 2013 r. – Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych poinformował dzisiaj o podpisaniu trzech umów najmu 15 000 m² powierzchni w Prologis Park Budapest-Sziget na Węgrzech

Transakcje obejmują:

• 10 763 metrów kwadratowych w budynku 5 wynajętych firmie BOY – węgierskiej spółce logistycznej istniejącej na rynku od 23 lat;
• 2 560 metrów kwadratowych w budynku 5 wynajętych firmie Javépcoop – węgierskiemu dostawcy usług logistycznych działającemu na rynku od 15 lat;
• 1 529 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni w budynku 4 wynajętych Essentra Filter Products – światowemu liderowi dostawców usług niezależnych oraz partnerowi przemysłu tytoniowego – zaopatrującego go w specjalne filtry oraz świadczącemu na jego rzecz usługi badawcze. Spółka zajmuje obecnie 12 740 metrów kwadratowych powierzchni w budynku 4.

„Miło nam powitać nowych klientów w tak doskonale zlokalizowanym parku, jakim jest Prologis Park Budapest-Sziget” – powiedział László Kemenes, vice president Prologis na Węgrzech. „Dzięki tym transakcjom wynajęliśmy już całą powierzchnię dostępną w budynku 5, a współczynnik wynajętej powierzchni we wszystkich budynkach znajdujących się w węgierskim portfolio Prologis zwiększył się do 86 procent i znacznie przewyższa średni współczynnik na rynku węgierskim, który wynosi 77 procent.”

Prologis Park Budapest-Sziget składa się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni 120 500 metrów kwadratowych, z możliwością rozbudowy o kolejne 50 000 metrów kwadratowych. Park położony jest przy autostradzie M0, zapewniającej dogodne połączenie z międzynarodowym portem lotniczym i siecią węgierskich autostrad.
Do klientów parku należą także: NCR, Quadrant, Trans-Sped, Schneider-Electric, UTi oraz ADR Logistics.
Portfolio Prologis na Węgrzech to pięć parków dystrybucyjnych w rejonie Budapesztu (Gyál, Harbor Park, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Budaörs) i jeden w Hegyeshalom, o łącznej powierzchni magazynowej ponad 490 000 metrów kwadratowych. Prologis jest wiodącym dostawcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej i dysponuje magazynami o łącznej powierzchni 3,6 milionów metrów kwadratowych (stan na dzień 30 września 2013 r.).

###
Kontakt
Marta Tęsiorowska
Vice President, Marketing & Communications
Prologis Central & Eastern Europe
Direct: +48 22 218 36 56
E-mail: mtesiorowska@prologis.com

Marta Rakoczy
PR Director
ConTrust
Direct: + 48 605 073 929
E-mail: m.rakoczy@contrust.pl
O Prologis
Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 52.2 miliona metrów kwadratowych w 21 krajach (stan na 30 września 2013 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.

Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym informacje, które nie są faktami historycznymi mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów przyszłych w rozumieniu Punktu 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz Punktu 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami. Owe oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których działa Prologis, na opiniach zarządu oraz na przyjętych przez zarząd założeniach. Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki finansowe Prologis. Wyrażenia takie jak „oczekuje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi odmianami oraz podobnymi określeniami mają na celu zidentyfikowanie takich oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami o charakterze historycznym. Wszystkie oświadczenia odnoszące się do wyników operacyjnych lub wydarzeń, których oczekujemy, lub których się spodziewamy w przyszłości - w tym oświadczenia dotyczące wzrostu wskaźników wynajmu
i zajętości, działalności deweloperskiej oraz zmian w wielkości sprzedaży lub udziale powierzchni poszczególnych obiektów, jak również pozbywania się aktywów, warunków ogólnych na obszarach geograficznych, na których działamy, naszego zadłużenia i sytuacji finansowej, naszych zdolności do powoływania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – są oświadczeniami dotyczącymi okresów przyszłych. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych w przyszłości wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, to nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych. Do czynników, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki i rezultaty należą, między innymi: (i) koniunktura gospodarcza na poziomie krajowym, międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, (ii) zmiany na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz kursów walut, (iii) zwiększona lub niespodziewana konkurencja związana z naszymi obiektami, (iv) ryzyka dotyczące przejęć, sprzedaży oraz budowy obiektów, (v) zachowanie statusu i struktury podatkowej Funduszu Inwestycji w Nieruchomości (Real Estate Investment Trust - REIT), (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy utrzymywanego przez nas zadłużenia oraz nasze oceny kredytowe, (vii) ryzyka związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz fundusze, w tym nasza zdolność do powoływania nowych, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz funduszy, (viii) ryzyko prowadzenia działalności na szczeblu międzynarodowym, w tym ryzyko kursowe, (ix) nieprzewidywalne czynniki naturalne, w tym ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, oraz (x) czynniki dodatkowe wymienione w raportach złożonych przez Prologis do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ujęte pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka.” Prologis nie ma obowiązku aktualizowania żadnych oświadczeń dotyczących okresów przyszłych zawartych w niniejszej publikacji.
(Natalia Szymczak)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.