Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

13818 miejsce

Przed głosowaniem w sprawie uboju rytualnego. Czym jest halal

Halal to definicja ogólna na coś dozwolonego przez prawo islamskie, zawiera się w nim pojęcie tayyib czyste pożywienie, zdrowe i bezpieczne. Najtrafniejszym i najbliższym określeniem Halal dla Zachodu jest organiczna, ekologiczna żywność.

 / Fot. Daniel Maleck LewyUważa się, że System Halal stojąc obok norm żywności ekologicznej oraz kontroli punktów krytycznych stanowi pomost pomiędzy Praktykami Dobrego wytwarzania a HACCP. Co więcej reguluje również humanitaryzm w pozyskiwaniu surowców pochodzenia zwierzęcego oraz stoi na straży produkcji żywności zdrowej, bez domieszek wątpliwych składników i półsurowców (afera z koniną) czy dodatków. Co więcej bardzo ostrożnie podchodzi do kwestii modyfikacji genetycznych roślin i zwierząt , które mogą przysparzać niepotrzebne cierpienia zwierzętom oraz z dużą uwagą kontroluje metody uboju - również dbając bezpośrednio o humanitarny ubój a tym samym o lepszą jakość mięsa.

W swojej pierwotnej formie System Halal powstał 1400 lat temu wraz z początkami Islamu. Jak się powszechnie uważa jest to jedna z pierwszych pełnych ‘’norm’’ regulująca powstawanie zdrowej żywności oraz określająca w szczegółach kontakt ze środkami szkodliwymi. Normy islamskie zabraniają również znęcania się nad zwierzętami i spożywania mięsa zwierząt, które fizycznie lub psychicznie cierpiały podczas uboju.

W prawie zwyczajowym Islam jasno określa ogólny stosunek ludzi do zwierząt, zabraniając męczenia ich i niszczenia otaczającej nas przyrody. Zabronione są także walki zwierząt, ich wzajemne szczucie itp. Muhammed (SLW) rzekł mawiać: „Kto jest miły, humanitarny dla stworzeń Boga, Bóg będzie miłosierny dla niego”. Islam uznaje, że zwierzęta posiadają duszę, (nieco inną od ludzkiej) oraz, że posiadają pewien stopień uczuć.

Relatywnie niedawno nauka pokazała, że również u zwierząt funkcjonuje odczuwanie podobne do ludzkiego. Odkryto, że zwierzęta mogą „mentalnie” cierpieć. Odkryto, podobnie jak w mózgu człowieka uwalnianie związków o nazwie endorfiny związanych z emocjami, stresem czy bólem powodowanym np. poprzez różnorakie konflikty stadne, polowania, warunki utrzymania itp.

Halal to definicja ogólna na coś dozwolonego przez prawo islamskie, zawiera się w nim pojęcie tayyib czyste pożywienie, zdrowe i bezpieczne. Najtrafniejszym i najbliższym określeniem Halal dla Zachodu jest organiczna, ekologiczna żywność. Halal oznacza także produkty wolne od szkodliwych substancji (konserwantów, hormonów) mogących szkodzić zdrowiu człowieka oraz produkty zwierząt wolnych od nadmiernych cierpień. Istnieje wiele hadisów (przekazów słów Proroka Muhammeda) odnośnie dobrego traktowania zwierząt wraz z metodami uboju oraz słów Koranu uważanego za słowo Boga odnoszące się z szacunkiem do zwierząt, oraz szacunku do przyrody (zbyt przemysłowy tucz zwierząt drastycznie degraduje środowisko naturalne powodując poza cierpieniami niszczenie przyrody, co jest zakazane w Islamie). Dla ciekawostki warto przytoczyć Hadis, w którym osoby towarzyszące Muhammedowi zabrały z gniazda małe pisklęta. ‘’Złapaliśmy młode i nieśliśmy je ze sobą a ich matka podążała za nami szybując i piszcząc nad naszymi głowami. Gdy powrócił prorok, ujrzał szybującą nad nimi matkę. Zrozumiał co się wydarzyło i rzekł: Kto dręczył tego ptaka odbierając mu młode? Zwróćcie je’’!.

Islam stoi na stanowisku, że zwierzęta są czymś więcej niż tylko pokarmem czy surowcami przetwarzanymi w pokarm. Jednakże w nowoczesnych gospodarstwach zwierzęta dziś traktuje się często jak maszyny produkcyjne, utrzymując i hodując je w zbyt małych pomieszczeniach, co jest spowodowane zwiększeniem liczebności hodowli. Naraża to jednak zwierzęta na dodatkowe, często ogromne cierpienia. Islam zabrania powyższego traktowania oraz innych praktyk sprawiających ból zwierzęciu. W systemie Halal nie powinno się nawet przycinać dziobów ptakom, pozbawiać rogów krów, czy znakować bez znieczulenia. Także produkty zwierzęce jak mleko, jajka nie mogą pochodzić od zwierząt, które cierpiały, tj. na przykład od krów trzymanych w małych ograniczających ruch boksach i ze sztucznym podtrzymywaniem laktacji, co powoduje przecież zbytnią eksploatację zwierzęcia i jego cierpienie. Duże stłoczenie jest także przyczyną okaleczeń, spowodowanych u zwierząt zaburzonymi zachowaniami. Ma to także niebagatelny wpływ na większą zachorowalność. Co z kolei wymusza na hodowcach używanie antybiotyków, lub dla większej ekonomii dawkuje się hormony wzrostu. Pozostałości tych środków przekazywane zostają konsumentom mięsa wraz z ich spożyciem. Czy jest to bezpieczne?

Są to tylko niektóre wymienione czyny zabronione przez islam mówiące o tym, by żadnemu zwierzęciu nie zadawać bólu przed zabiciem. Zabronione jest także odcinanie ogonów i innych okaleczeń np. znakowanie w okolicach głowy. Każde zwierzę, które było poddane cierpieniu podczas hodowli, transportu, uboju, lub było złe niehumanitarnie traktowane uważane musi być za NIE Halal. Mięso takich zwierząt jest wówczas haram - zakazane.

Często wiele ubojni uważa, że wystarczy dokonać uboju halal i mięso jest już halal. Jest to błędne mniemanie. Według Islamu tak naprawdę, dobro zwierzęcia od jego urodzenia do uboju jest niezmiernie ważne (wraz z humanitarnym traktowaniem zwierząt, pożywieniem i warunkami chowu oraz przy dbałości o nie zanieczyszczanie środowiska naturalnego). Prorok Muhammed(SLW) rzekł mawiać: ‘’Dobry czyn uczyniony zwierzęciu jest jak dobry uczynek dany człowiekowi, każdy akt okrucieństwa wobec zwierzęcia jest jak akt okrucieństwa wobec człowieka’’. Oraz zapytano proroka: Czy czeka nas nagroda za dobroć wobec zwierząt’’ Prorok(SLW) odparł: ‘’Nagroda jest za dobroć wobec każdej żywej istoty’’.

Ogólnie, ubój zwierzęcia ma być formą oddania szacunku zwierzęciu, jeśli jest to pokarm konieczny i zwierzę musi zostać zabite. Wymusza to również szacunek do zwierząt przeznaczanych na ubój. Prorok Muhammed rzekł: ‘’Gdy zabijacie zwierzę róbcie to jak najlepiej, naostrzcie nóź, by zmniejszyć cierpienie zwierzęcia’’.

Zabijanie zwierząt w islamie dla hobby czy przyjemności jest zabronione.

Według innych wersetów Koranu zakazana jest dla ludzi między innymi padlina, także zwierzęta, które nadmiernie cierpiały przed ubojem, krew, mięso wieprzowe, mięso zwierząt drapieżnych, ptactwo drapieżne, zwierzęta zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek walk międzystadnych (np. pobodzenia) lub te, które zostały upolowane, lecz zostały okaleczone przez dzikie zwierzęta oraz zwierzęta, które nie zostały poddane ubojowi Halal. Również, te pokarmy oraz rodzaje napojów powodujących odurzenie alkoholowe, narkotyczne itp.), czy zagrażające zdrowiu są niedozwolone. Krew i padlina gdyż stanowi ona niebezpieczeństwo i często siedlisko do szybkiego rozwoju dla bakterii oraz jako nośnik często zawiera szkodliwe substancje. Sam ubój nakazujący przecinać główne arterie żylne jest obecnie wyjaśniany naukowo w sposób poprawny dla Halal. Gdzie udowodniono, że szybkie podcięcie głównych arterii powoduje w ciągu 4-ch do 10-ciu (s) anaesthetisation w mózgu, czyli zanik reakcji na bodźce spowodowanym poprzez szybką utratę krwi w mózgu. Powoduje to niedotlenienie mózgu i zanik jego funkcjonowania.

By uwidocznić potrzebę dobrostanu w systemie Halal należy kłaść nacisk również na ewentualne oszałamianie. Pierwszym założeniem przy wprowadzeniu do uboju procesu ogłuszania zwierząt, było ich unieruchomienie w celu ułatwienia ubojowcom pracy oraz zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego. Proces oszałamiania, nie miał nic wspólnego z ochroną praw zwierząt (dzisiejsze mylny pojęcie ubój humanitarny).

Niestety w hodowli nader często metoda ogłuszania lub jej przebieg oraz sam ubój nie są w zgodzie z prawem o ochronie zwierząt a tym bardziej z Systemem Halal. W Systemie Halal ważne jest, by zwierzęta ze świeżymi ranami pozostawić do wyleczenia, również żadne ze zwierząt nie ma prawa być martwe od samego oszałamiania, a co więcej nie może cierpieć (ogłuszanie nie może powodować bólu! ). Jeśli oszałamianie dostarcza dodatkowych cierpień zwierzęciu, to podejście osób które uważają by poprzez ogłuszania zwierzę mniej cierpiało podczas uboju jest bezcelowe. Z tego powodu w Systemie Halal przeprowadza się ubój bez ogłuszania.

Według badań przeprowadzonych na strusiach bezpośrednio po oszołomieniu TYLKO 11% ptaków wykazywało powrót do regularnych ruchów!. Dodatkowo w przypadku ogłuszenia prądem, ważny jest rodzaj prądu - zmienny sinusoidalny . Zalecenia te znajdują się w dyrektywie unii europejskiej dotyczącej oszołamiania strusi, królików, świń i przeżuwaczy. Zastosowanie użycia prądu np. od 50-600Hz powoduje, że okres utraty świadomości drobiu (indyków) był krótszy im większa była częstość prądu. Trudniej było też wywołać migotanie komór serca. Wynikiem tego było (poza dodatkowym cierpieniem) duża liczba bicia skrzydłami, co pociągało za sobą znaczące zużycie energii ptaków oraz w konsekwencji obniżenie pH w mięśniach. Poza tym towarzysząca wysoka temperatura tusz, wynosząca od 41 do 42 stopni C powodowała denaturację białek i przyczyniała się do występowania w mięsie syndromu PSE. Jednakże według badań obserwuje się wolniejsze wykrwawiania przy zastosowaniu prądu o częstości 50Hz, dało to podstawę do oszołamiania drobiu (indyków) prądem o wyższej nieco częstotliwości. Zapasy glikogenu zgromadzone w mięśniach były wyczerpywane w ok. 50% u ptaków oszałamianych prądem o wyższych częstotliwościach, ale w liczbie 20% u ptaków z zastosowaniem optymalnego natężenie oszołamiania tj. 50-300Hz.Wzrastało, więc stężenie kwasu mlekowego w mięsie pod wpływem tylko i wyłącznie samego oszołamiania zwierząt (znacznie szybciej w przypadku zastosowania prądu o wyższej częstotliwości)!!! Dla zwierząt poddawanych oszołamianiem o większej częstotliwości stwierdzono znaczne straty wywołane wyciekiem termicznym.

Oszołamianie bydła również jest sprawą sporną. Metody te są nader często zawodne, ponieważ zwierzęta cierpią bardziej od uboju HALAL. Dlaczego? Większość ubojni stosuje oszołomienie zwierząt przy pomocy pistoletu Radical z bolcem w obręb czaszki ma powodować oszołomienie. Przyrząd musi być ustawiony tak żeby iglica weszła do kory mózgowej. W szczególności, zabrania się strzelania w okolicę czołową (poll position) Oszałamianie z użyciem aparatu iglicowego stosowane jest u bydła, cieląt, małych przeżuwaczy i nieparzystokopytnych. W wyniku eksplozji ładunku prochu lub działania ciśnienia powietrza metalowy bolec zostaje wyrzucony uderzając w czaszkę. Metodę tą opisuje się, że najważniejsze jest miejsce przyłożenia aparatu iglicowego, pistoletu. U krów znajduje się ono na przecięciu dwóch linii od środka nasady rogów do środka oka położonego naprzeciw. Według Grawera i Wolteringa (1990) liczba niewłaściwych zabiegów z użyciem pistoletu waha się w granicach nawet 20% (przy doświadczonych pracownikach 5-6 %). Jak widać, naukowo dowiedziono, że niestety metoda ta przysparza zwierzęciu często podwójne cierpienia. Zwierzę nie jest skutecznie oszołomione, cierpi i wówczas dokonywany jest właściwy ubój. Często zdarza się, że zwierze po wykonaniu strzału z pistoletu zrywa się i w agonii i próbuje bronić, lub nawet jest niebezpieczne dla obsługi.

Trzeba podkreślić, że dobrze przeprowadzony ubój Halal jest bardziej humanitarny niż ubój z użyciem bolca i oszałamianiem krów, wbijając im go w czaszkę.

Także wspomniana wcześniej metoda oszołamiania drobiu jest również sporna. Według literatury naukowej, 3 elementy budzą wątpliwość natury humanitarnej.

Zawieszanie na strzemiączkach żywych ptaków wywołuje u nich silne reakcje obronne przysparzając im dużego cierpienia.
W przypadku, gdy głowy ptaków są zanurzone jednoczenie w elektrolicie rzeczywisty ładunek prądu elektrycznego zależy od „oporu’’ jaki stwarza ptak. Opór ten ulega wahaniom i to dość znacznym nawet u populacji z danej partii. Często prąd jest dla jednych zbyt słaby i podczas gdy inne zostają już zabite podczas oszałamiania.

I po trzecie (w przypadku indyków) pojawia się kolejny problem. Często żeglug literatury naukowej po zawieszeniu ich na strzemiączkach skrzydła ptaków są dłuższe zwisając niżej od głowy, co powoduje ze ptaki te zostają porażone prądem przed utratą świadomości.

Jest to pod względem systemów Halal nieakceptowane. Według badań niemieckich po wyrzuceniu z urządzenia oszołamiającego do momentu wykrwawiania nie notowano z reguły żadnych reakcji zwierząt. Jednak w przypadku pojedynczych osobników stwierdzano oznaki powrotu do świadomości (bicie skrzydłami, reakcja gałek ocznych itp.) również na odcinku wykrwawienia(!), a nawet na krótko przed oparzaniem(!).

Reasumując, podstawowym zadaniem oszołamiania powinno stać nie tylko unieruchomienie zwierzęcia, lecz też natychmiastowe wykluczenie zdolności postrzegania i czucia. Nie jest to przeszkodą w Systemie Halal, a wręcz korzystne, gdy zwierzę mniej cierpi. Jednak większość z nich a szczególnie oszałamianie elektryczne jest problematyczne pod tym względem. Wpływ na to ma natężenie prądu przepływającego przez mózg, które jest zależne od oporu (opór przepływu z elektrod przez skórę - droga przepływu prądu). Tylko i wyłącznie w przypadku osiągnięcia dla danego gatunku wartości minimalnej natężenia prądu zostaje wywołany paraliż będący oznaka utraty zdolności czucia i postrzegania. Przyczyną takiego ataku epileptycznego jest depolaryzacja komórek nerwowych (zmiana potencjału błonowego) do wystąpienia której konieczne jest tylko od 0,2 do 0,5 ms. Co więcej przy osiągnięciu napięcia 250 V konieczne staje się dążenie do obniżenia oporu pomiędzy elektrodami (np. wilgotna skóra , spiczaste elektrody itp.). ale i to często jest niewystarczającym elementem by oszałamianie spełniało swoją rolę w zadowalający sposób. Badania na zwierzętach niehalal, wykazały, że zwierzęta poddane oszołamianiu elektrycznym wykazują podczas fazy wykrwawiania oznaki powracającej zdolności postrzegania i czucia. Także, przy nieodpowiednim wyposażeniu technicznym (wadliwych bądź starych, niesprawdzanych systematycznie urządzeniach) lub też przy popełnieniu błędu personelu występuje dość poważne zagrożenie, że zwierzęta zostają poddawane działaniu prądu zbyt długo, aż do całkowitej utraty czucia. Są to dobitne przykłady jak wąska jest granica pomiędzy właściwym oszołomieniem a przysparzaniu zwierzętom dodatkowych cierpień. Według Troegera i Nitscha (Troeger K., Nitach P,. Miw 2 1999 18-24techniczne udoskonalenia w oszołamianiu swin pradem elektrycznym przedruk z fleischwirtschaft 78 11 1134-1137 1998 44-46 technische weiterentwicklunggen bei der elektrobetaubung von schlachtscheinen) .

więcej badań przeprowadzonych na osobach z prądem wiadomo, że przy pewnych wartościach bodziec ten jest odczuwany jako ból nie do zniesienia. Podobna energia stosowana jest do oszołamiania, jednak jak podaje autor bez gwarancji natychmiastowej utraty postrzegania i czucia u zwierząt. Aby mięso stało się Halal powinna nastąpić utrata postrzegania i zdolności czucia aż do czasu nastąpienia śmierci w wyniku upływu krwi. Bardzo często u gatunków zwierząt niehalal podczas oszałamiania spotyka się zatrzymanie akcji serca przed wykrwawieniem. Do nieprawidłowości podczas oszołamiania można sformułować ogólne punkty krytyczne. Jeśli do kojca wprowadza się więcej niż jedno zwierzę następuje dodatkowy przepęd do pozycji korzystnej dla zawieszenia na podnośnik. Często następuje błędne pierwsze użycie elektrod (w przypadku zwierząt niespokojnych dość częste przy ręcznym oszałamianiu) lub ześlizgniecie się i ponowne nakładanie elektrod (lub pistoletu do oszałamiania), gdzie zwierzęta otrzymują podwójną dawkę cierpienia. Podwójny etap oszołamiania i zbyt długi okres czasu użycia narządzi do oszałamiania znacznie przyczynia się po pierwsze do cierpienia a po drugie do uszkodzenia tuszy i mięsa, które będzie gorszej jakości. Często też następuje porażenie prądem (bez oszołomienia) innych osobników dotykających osobnika poddawanego oszołamianiu, gdy więcej niż jeden osobnik znajduje się przy kojcu w ubojni. W tym przypadku, nie stanowi to problemu dla Halal, bowiem System Halal kategorycznie zabrania, by zwierzęta przeznaczone do uboju miały fizyczny i werbalny kontakt ze zwierzęciem poddawanym ubojowi. Cala procedura prawidłowości oszałamiania jest ponadto praktycznie niemożliwa jest wciąż do zarejestrowania przez sprzęt kontrolno- pomiarowy. To jest duża przesłanką przemawiającą do ostrożnego stosowania metod oszałamiania.

Często tez wskazuje się na agresywność pracownika dokonującego oszałamiania lub uboju wynikającą ze stresu i obciążenia fizycznego oraz poniekąd psychicznego. Stąd też w systemie Halal kładzie się nacisk by osoba prowadząca ubój traktowała zwierzęta ze szczególnym szacunkiem. Inne osoby są niedopuszczone do przeprowadzania uboju.

Podsumowując metody oszałamiania i sam jego przebieg wiąże się z różnorakimi problemami związanymi z humanitaryzmem zwierząt oraz z jakością tuszek i mięsa. Jakość ma niebagatelne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy (ekonomia zysku) oraz klienta (ekonomia zdrowej i bezpiecznej, smacznej żywności).W mięsie zwierząt ‘’źle’’ ubitych lub w złymi metodami najczęściej wykrywa się podatność na procesy gnilne. Jednak oszołomienie może być uznane za Halal, wszystko zależy od indywidualnych podejść w zakładzie.

Reasumując wszystkie zasady i metody uboju Halal, jego zalety i wady wydaje się, że najkorzystniejszym dla zwierząt (humanitaryzm oraz ochrona praw zwierząt) oraz jakości mięsa, jest System uboju HALAL. Dla przykładu podajmy kilka zebranych w całość zasad uboju Halal. Co ułatwi nam porównanie zasad Halal z wyżej wymienionymi problemami z dziedziny nauki oraz ochrony praw zwierząt.

Zwierzę w Systemie Halal powinno być dobrze traktowane, przytrzymywane ostrożnie z minimalnym użyciem przemocy w celu unikania zbędnych uszkodzeń, bólu, czy stresu. Każde zwierze powinno być brane i zabijane pojedynczo. Ubój, nie może być wykonywany na oczach innych oczekujących na zabicie zwierząt. Drób i inne ptactwo podczas uboju powinno być w pozycji pionowej. Natomiast owce, kozy, cielęta (o wadze mniejszej niż 60 kg), krowy, czy zwierzyna łowna, do uboju muszą być umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonym boksie na wózku. System Halal stojąc na straży humanitaryzmu i zdrowej żywności wyznaje zasadę, że oszałamianie zwierząt przed ubojem jeśli jest w nim cierpienie dla zwierząt jest niedozwolone, Podobnie miejsce uboju powinno być oddzielone od pomieszczeń, w których dokonuje się wykrwawiania oraz dalszych czynności obróbki poubojowej. Także wszystkie zwierzęta muszą być zdrowe, nie posiadać znaków choroby czy ran lub też innych form zeszpecenia. (np. wady genetyczne, oznaki chorób itp.). Zwierzęta powinny być traktowane tylko i wyłącznie w sposób humanitarny zanim zostaną poddane ubojowi(nakarmione i napojone w przeciwieństwie do stosowanych obecnie zachodnich praktyk). Jakakolwiek forma bicia czy inne czynności mogące powodować stres czy strach, są zabronione dla wszystkich zwierząt oczekujących na ubój. Jakakolwiek forma zranienia czy nacięcia jest zabroniona. Są to tylko niektóre normy Systemu Halal, które jednak jasno pokazują dbałość o dobrostan zwierząt oraz są dobitnym przykładem przejrzystości systemu Halal, który jest kompleksowy. Dba jak się wydaje bowiem zarówno o humanitaryzm zwierząt jak również jakość mięsa, wraz z kontrolą pasz dostarczanych dla zwierząt podczas tuczu.

Także zasady dotyczące noża do uboju w Systemie Halal są bardzo rygorystyczne. Dla przykładu ubój musi być tak przeprowadzony by ubojowiec odnosił się z ogromnym szacunkiem do zwierząt, a nawet wypowiedział rodzaj modlitwy, oddając szacunek i podziękowanie Bogu oraz szanując zwierzęta, przed użyciem noża. Podczas uboju gardło, przełyk, tchawica i główne naczynia krwionośne w szyi np. drobiu (tchawica, obie tętnice szyjne i żyły) powinny zostać przerwane. Według niezależnego badacza prof. Troegera (1999) (w tym przypadku chodziło o świnie ) złe użycie noża powoduje, że zwierzęta mogą wykazywać powrót oznak świadomości nawet na krotko przed oparzaniem, co jest związane według Troegera z cięciem zbyt słabym, bez przecięcia tchawicy i przełyku. Takie głębsze ciecie jest w systemie Halal obowiązkowe.

Troeger K., Nitach P,. Miw 2 1999 18-24
techniczxne udoskonalenia w oszołamianiu swin pradem elektrycznym przedruk z fleischwirtschaft 78 11 1134-1137 1998 44-46

Według niego należałoby przeciąć obie tętnice szyjne. System Halal stosuje tą metodę od dawna. W procedurach Systemu Halal znajdujemy: Narzędzia do uboju np. użyty nóż musi być ostry, prosty i gładki, pozbawiony jakichkolwiek zębów, wgłębień, nacięć czy uszkodzeń. Ma to na celu zadanie możliwie jak najszybciej śmierci i nie zadawanie dodatkowych cierpień zwierzęciu. Długość noża musi być według określonych norm większa niż szerokość szyi zabijanego zwierzęcia. Ostrze nie może w sposób widoczny wyginać się w użyciu. Zwierzę poddane ubojowi musi być żywe lub uznane za żywe w momencie uboju. Zwierzę nie może być pod wpływem środków znieczulających i martwe przed ubojem. Ogłuszenie ma nie być używane do zabicia lub doprowadzenia do śmierci zwierząt. Skóra, futro, czy pióra zwierzęcia muszą być czyste przed ubojem, pozbawione odchodów, błota czy innych niehigienicznych substancji. Akt zabicia musi być wykonany pojedynczym cięciem wzdłuż szyi. Cięcie nie powinno głębsze, niż to konieczne do przecięcia tętnicy i żyły szyjnej oraz tchawicy i przełyku. Rdzeń kręgowy nie może być przecięty i głowa nie powinna być całkowicie oderwana, gdyż to doprowadza do natychmiastowego i ogromnego krwotoku. Ubój powinien być dokonany tylko jeden raz. Czynność kilkakrotnego podcinania, jest dozwolona jeśli narzędzie uboju nie zostanie wyjęte podczas tej czynności. Każde podniesienie noża uważane jest za koniec czynności uboju. Wielokrotne czynności uboju na jednym zwierzęciu są zabronione ze względów humanitarnych. Wykrwawienie powinno być naturalne i całkowite.

Po dokonania czynności uboju, zwierzęta muszą być pozostawione przez pewien czas określony przez normy Halal w celu zupełnego wykrwawienia. W czasie wspomnianego okresu czasu, zwierzęta nie mogą być dalej ranione. Wręcz wskazane jest, aby w tym czasie zwierzę było pozostawione w spokoju. Zajmowanie się tuszą powinno rozpocząć się po orzeczeniu, że zwierzę już jest martwe. Dokonujący uboju musi czyścić nóż po zabiciu i sprawdzać, czy nóż ciągle spełnia wyżej wymienione wymagania. Jeśli nóż zostanie uszkodzony, musi być wymieniony. Natomiast, jeżeli ostrze ulegnie stępieniu, należy je naostrzyć przed dalszym użyciem, ważne jest, aby ostrze nie było ostrzone na oczach zwierzęcia oczekującego na ubój. Wówczas mięso takie straci status Halal. W zwykłym uboju niektóre badania stwierdziły, że u nieprawidłowo kłótych zwierząt moment śmierci może przeciągnąć się aż do momentu parzenia (!). Są to bardzo niepokojące dane biorąc pod uwagę humanitaryzm uboju. Dla przykładu w Unii Europejskiej obowiązywały przepisy mówiące o tym, że świeże mięso drobiowe powinno być traktowane jako niezdatne do spożycia przez człowieka, gdy badania poubojowe wykazały, że śmierć nastąpiła z innych przyczyn niż ubój, lub stwierdzono znaczne uszkodzenia i wybroczyny.

Również nie powinno być kierowane do spożycia mięso w którym stwierdzono obecność innych substancji o działaniu farmakologicznym i ich pochodnym oraz gdy ilość innych określanych pozostałości przekracza dopuszczalne normy, lub zwierze pozostało poddane działaniu antybiotyków, a także środki poprawiające kruchość mięsa lub (zabronionych przez UE) konserwantów .Natomiast od 1 stycznia 2013 (obowiązująca obecnie dyrektywa NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania) obowiązują przepisy mówiący o tym, ze w niektórych przypadkach trzeba tak skuteczny oszałamiać zwierząt aż do ustanie czynności serca włącznie(padlina), co powoduje zwiększenie cierpień zwierząt . System Halal od wieków nie dopuszcza powyższej sytuacji w produkcji mięsa.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.