Facebook Google+ Twitter

Przedawnienie wierzytelności w działalności gospodarczej

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2013-12-18 17:05

Co robić gdy wykonasz usługę dla kontrahenta, a oni nie zapłaci? Oddać sprawę do sądu? Co może komornik? Czy jeśli stwierdzi niewypłacalność dłużnika oznacza, że nie odzyskasz wynagrodzenia za zrealizowaną usługę?

W zgodzie z Art. 118 kodeksu cywilnego - "Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.", tak więc dług w tym przedawnia się dopiero po 3 latach.

Jednakże w zgodzie z art. 125 § 1 http://eprawnik24.com/kodeksy/cywilny/ "Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu."

Natomiast dodatkowo art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego mówi nam, iż "Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo."

W zgodzie z powyższym dług, który należy rozumieć jako dług firmowy, jednakże zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu lub też nakazem zapłaty, w zgodzie z czym przedawnieniu może ulec dopiero po upływie 10 lat. Jednakże na skutek działań komornika bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany. Oznacza to, że termin przedawnienia biegnie od dnia w którym komornik umorzył egzekucję. Oczywiście każde podjęte czynności w tej sprawie przed sądem jak również ponowne skierowanie sprawy do komornika powoduje ponowne przerwanie biegu terminu przedawnienia. Dlatego każdorazowo warto zasięgnąć profesjonalnej http://eprawnik24.com/, gdyż każda sprawa różni się od innej, nawet jeśli na pierwszy rzut oka podobnej.

Warte rozważenia może być również skierowanie wniosku do sądu o wyjawienia majątku dłużnika na podstawie Art. 913. § 1. "Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: ,,Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny."

Artykuł stanowi przeredagowaną treść http://eprawnik24.com/porady-prawne/przedawnienie/przedawnienie-wierzytelnosci/ - porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki.
(Aleks Ruszyński)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.