Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

8458 miejsce

RateFox - rewolucyjna porównywarka stawek w transporcie

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2014-12-24 08:37

Rynek usług transportowych, choć rozwija się względnie stabilnie, jest czuły na wskaźniki gospodarcze, od których zależy zapotrzebowanie.

Charakteryzuje go fluktuacja, która często utrudnia określenie czy dana usługa została oszacowana według aktualnych warunków rynkowych. Jak zawierać trwałe umowy oparte na przejrzystych warunkach, negocjacji kosztów i profesjonalnej obsłudze? Firma Rondo Tech dostarcza na rynek nowe rozwiązanie - porównywarkę stawek transportowych, RateFox. Platformę, która pozwoli nabywcom zoptymalizować proces zakupu usług transportowych, a dostawcom stworzy dostęp do nowego rynku zbytu i szybszego określania konkurencyjności na tle rynku.

Outsourcing transportu - to się opłacaDostęp do internetu stworzył możliwość kształtowania nowych modeli współpracy z partnerami w coraz bardziej globalizującym się środowisku biznesowym. Dotyczy to szczególnie obszaru logistyki, która dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) może wspomagać zarządzanie procesami transportowymi przedsiębiorstwa oraz jego otoczeniem biznesowym, a w tym szczególnie łańcuchami dostaw.

Sprawność i koszt transportu stają się w efekcie bardzo istotne dla konkurencyjności firm. Decydują o możliwości zredukowania całkowitych kosztów przepływu produktów i informacji oraz zoptymalizowania poziomu i kosztu utrzymania zapasów. W sposób uzasadniony rośnie więc ranga wyboru odpowiedniego modelu realizacji procesów logistycznych. Jednocześnie analiza kosztów utrzymywania własnego transportu wykazuje najczęściej większą opłacalność outsourcingu tego obszaru działalności.

Przeszacowane umowy vs poszukiwanie konkurencyjnościNarzędzia dostępne na rynku transportowym, które pozwoliłyby firmom możliwie rzetelnie oszacować cenę takiej usługi są wciąż dalece niedoskonałe. Zawierane umowy, tym samym, często odbiegają od ich rzeczywistego trendu. Dotyczy to zarówno nabywców usług transportowych, jak i przewoźników, którzy nie mając dostatecznie szerokiej bazy odniesienia, nie mogą precyzyjnie określać konkurencyjności własnej firmy. Przedsiębiorstwa dzięki takiej wiedzy mogłyby o wiele skuteczniej szacować rentowność zawieranych przedsięwzięć, budować strategie transportowe w dłuższej perspektywie i prowadzić negocjacje oparte na możliwej do zweryfikowania informacji. Brak transparentnej wiedzy w tym zakresie oznacza dla firm duże straty finansowe i zawyżone koszty operacyjne.

Jak zauważa Grzegorz Gwiazdowski, współpomysłodawca platformy RateFox - nowopowstałej porównywarki stawek transportu drogowego (a w przyszłości również cen frachtu morskiego i lotniczego): Umowy na świadczenie usług transportowych zawierane są często bez dostatecznej identyfikacji punktów odniesienia względem trendów, które kształtują rynek. Firmy nie mają wystarczająco zaawansowanych narzędzi, które pozwoliłyby im na szybkie i rzetelne zbadanie benchmarków. Przedsiębiorstwa sprzedające towary lub usługi, chcąc być konkurencyjne, muszą zbliżać się cenowo do liderów i stale poszukiwać innych przewag biznesowych.


RateFox - zaawansowana porównywarka frachtu drogowego, morskiego i lotniczegoOdpowiedzią na potrzebę badania konkurencyjności cen usług transportu i na tej podstawie poszukiwania stałych kontrahentów do współpracy jest platforma RateFox. System stworzony przez firmę Rondo Tech, skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poszukujących tego rodzaju świadczeń oraz dostawców – firm transportowych i kurierskich. Do tej pory w Polsce nie powstał specjalistyczny portal kierowany do tego sektora rynku, który wspierałby przedsiębiorców w procesie organizacji i zakupu usług logistycznych w powiązaniu z benchmarkiem cen transportowych.
Narzędzie pozwala na szybkie wyszukanie wielu potencjalnych wykonawców usługi transportowej i zawarcie kontraktu z najbardziej konkurencyjnym cenowo i jakościowo partnerem, spełniającym wymogi zleceniodawcy. To, obok możliwości pozyskania niskich stawek przewozowych, także gotowość do ich negocjowania.

Podstawową i fundamentalną korzyścią wynikającą z wdrożenia systemu RateFox do planowania procesów logistycznych firmy jest obniżenie kosztów związanych z usługami transportowymi. Znajomość cen rynkowych daje użytkownikom możliwość negocjacji z firmami, które do tej pory mogły korzystać z niejasnej sytuacji i zawyżać opłaty. Dla przedsiębiorstw oferujących swoje usługi, projekt stanowi pomoc w strategicznym zarządzaniu własną działalnością, w tym zestawienie swoich kosztów i marż z cenami rynkowymi, co w konsekwencji prowadzi do optymalizacji biznesu. Firma stanie się bardziej konkurencyjna, a tym samym zdolna do obniżenia kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu jakości – dodaje Grzegorz Gwiazdowski.
Jakie funkcjonalności zapewnia użytkownikom http://www.ratefox.co/ Platforma oddaje w ich ręce 4 współpracujące ze sobą moduły, dzięki którym firmy mogą w pełni transparentny sposób ustalać warunki współpracy oraz weryfikować potencjał i wiarygodność dostawców.

Jasne zestawienie cen i kontraktówSystem zbierania i przetwarzania danych dostępny w ramach platformy, daje wgląd do bazy informacji o sytuacji cenowej na rynku transportowym. Użytkownicy mogą dokonać badania cen obowiązujących w danym segmencie poprzez zaznaczenie lub podanie szczegółowych parametrów, takich jak: rodzaj trasy, punkty docelowe i pośrednie, transport międzynarodowy lub lokalny, rodzaje towaru, sposób przechowania (transportowania) czy informacje dodatkowe. Dzięki tej specyfikacji zostaje wyselekcjonowana odpowiednia próba statystyczna, na podstawie której algorytm oszacowuje i porównuje ceny rynkowe dla danej trasy. Funkcjonalność ta jest szczególnie istotna z uwagi na ograniczoną przejrzystość rynku w zakresie obiektywnej weryfikacji cen sprzedawanych lub kupowanych usług transportowych.

Szybkie ustalanie benchmarkówSystem Benchmark cen usług transportowych, umożliwia porównanie kosztów różnych typów wysyłek (frachtowych, ładunków drobnicowych, przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych) w odniesieniu do anonimowych danych. Poza standardowymi kosztami usługi możliwe jest także rozszerzenie specyfikacji, zapewniając w ten sposób bardziej precyzyjną identyfikację benchmarku. Jeśli charakterystyka danych będzie niekompletna, system na podstawie specjalnego algorytmu przedstawi najbardziej prawdopodobną cenę.

Łatwo weryfikowalna baza ofert i zapytań

System Rynek pozwala zamieszczać zapytania ofertowe dotyczące zapotrzebowania na usługi transportowe, zbierać nadsyłane oferty, zestawiać zaproponowane ceny z danymi benchmarkowymi i weryfikować ceny ofert w drodze negocjacji z oferentami. Intuicyjny generator, który pozwala określić wszystkie niezbędne elementy zapytania, wyklucza ryzyko zbyt ogólnikowej specyfikacji trudnej w jednoznacznej wycenie. Nabywca ma dostęp do ofert firm według ich specjalizacji, a sami dostawcy (firmy transportowe i kurierskie) profile wizytówkowe, z możliwością zamieszczania ofert pokazujących potencjał i rodzaj wyspecjalizowania firmy. Wszystkie te informacje mogą być filtrowane według danych specyficznych dla przesyłek i mają status publiczny, są więc dostępne dla wszystkich użytkowników systemu Rynek.

Stały monitoring fluktuacji rynkuSystem Raport umożliwia przeprowadzenie badania sytuacji rynku usług transportowych i przedstawienie fluktuacji cen w zadanych okresach. W rezultacie dzięki zestawieniu ze sobą odpowiednich danych, użytkownik może sprawdzić wektor dynamiki wybranych parametrów i wykorzystać tę wiedzę przy opracowywaniu własnych strategii logistycznych.

Trwałe umowy, przejrzyste warunki, optymalizacja kosztówStworzenie obiektywnych standardów odniesienia dla cen usług transportowych wymaga stałej analizy rynku i agregowania dużej ilości danych. RateFox optymalizuje ten proces, a przy tym także zmienia myślenie i sposób kupowania usługi transportowej. Pozwala stronom transakcji zawierać umowy na zmiennych cenowych, które są dostosowywane do danych benchmarkowych i raportów. Dzięki działaniu w modelu Software as a Service, do korzystania z platformy potrzebne jest jedynie urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarki. Otwarty charakter systemu pozwala obejmować w łańcuchu dostaw partnerów oferujących sobie najbardziej korzystne warunki współpracy. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów operacyjnych i cen usług transportowych bez konieczności obniżania standardów jakości. Co to oznacza dla współpracy między kupującymi a dostawcami? Perspektywę zawierania trwałych umów opartych na przejrzystych warunkach i bardzo istotnej dla konkurencyjności, redukcji kosztów.

(Magdalena Ziółkowska)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.