Facebook Google+ Twitter

Ręce precz od spółdzielni mieszkaniowych

 • Źródło: Gość dnia
 • Data dodania: 2011-06-17 12:37

Czy uchwalona zostanie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych? – Wydaje mi się, że wszystko rozbije się o skuteczność wpływu lobbystów, czyli macek mieszkaniowych bossów, którzy czują zapach szmalu z przejęcia spółdzielczego majątku.

Takie slogany jak – „Przyznawanie uwłaszczonym spółdzielcom dodatkowych uprawnień. Ostrze nowej ustawy wymierzone w serce spółdzielczych molochów rodem z PRL-u, które niewiele mają z ideami spółdzielczości. Pozytywne, dla nowej ustawy opinie uczonych w prawie i piśmie – imć Pietrzykowskiego i Wrzołek-Romańczuk. Przywracanie spółdzielczości mieszkaniowej autentycznie dobrowolnego charakteru. Właściciel wyodrębnionego lokalu pozbawiony jest całkowicie wpływu na sposób i koszty zarządzania swoim lokalem, co jest, nie tylko krzywdzące właściciela lokalu, ale i nie konstytucyjne. Nowa ustawa pozwoli właścicielowi na współdecydowanie w zarządzaniu i ustalaniu wszelakich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, oraz wzmocni jego pozycję wobec władz spółdzielni poprzez podwojenie wpływu na zarządzanie, jako właściciel i jako spółdzielca” – towarzyszą ogólnorządowej, jak i tej skołowanej, zmanipulowanej, no i tej czującej zapach mieszkaniowego szmalu części społeczeństwa polskiego w akcji promującej nową ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych przygotowaną przez rząd Donalda Tuska.

Czy polski Sejm uchwali nową ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych? Wydaje mi się, że wszystko rozbije się o skuteczność wpływu lobbystów, czyli macek mieszkaniowych bossów, którzy czują zapach wielkiego szmalu płynącego z przejęcia spółdzielczego majątku mieszkaniowego. W wymienionych wyżej sloganowatych argumentach zawarta jest cała chwytność, przebiegłość i wyrafinowanie twórców ustawy działających – niby to – dla dobra spółdzielców.

„Lokatorzy wezmą sprawy w swoje ręce.”, „Kończą się czasy wszechmocnych prezesów spółdzielni” takie sformułowania powszechnie spotkać można na różnych stronach internetowych. Ileż w nich jest hipokryzji, to wiedzą tylko ci, co te sformułowania wprowadzili do publicznego obiegu. Dla pewności wstawię definicję hipokryzji wg Wikipedii. „Hipokryzja (od gr. ὑπόκρισις hypokrisis, udawanie) – fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści.”

Ludzie! Nie dajcie się w tak perfidny sposób oszukiwać. Już – „dla waszego dobra” –
porozkradali przedsiębiorstwa, które to miały być lepiej zarządzane i przynosić większe zyski – właścicielom i Wam. Przedsiębiorstwa w większości poupadały i zostały polikwidowane, a Was na bruk wyrzucili. Czy teraz dopuścicie, żeby Was na bruk wyrzucili z waszych mieszkań? Powiem Wam – dopuśćcie do uchwalenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przygotowanej przez Platformę Obywatelską, to będziecie to mieli zagwarantowane, jak w szwajcarskim banku.
S.T.

Zobacz także:

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (17):

Sortuj komentarze:

GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 20.04.2012 22:56

Propozycje zmierzają do pogorszenia sytuacji znacznej grupy członków Spółdzielni Mieszkaniowych, pozbawienia ich należnych praw, wzrostu kosztów utrzymania mieszkań, a w konsekwencji utraty tych mieszkań, pogorszenie sytuacji prawnej mieszkaniowej, a sprawa dotyczy ogromnej rzeszy ludzi.
U wielu będzie to też skutkowało eksmisją, bezdomnością i wykluczeniem społecznym.
Za żadną cenę nie można do tego dopuścić.
Ta sytuacja właścicieli mieszkań we Wspólnotach Mieszkaniowych winna ulec poprawie, a nie wepchnięcie spółdzielców w to bagno.
Czas się obudzić, zdać sprawę z grozy sytuacji i powiedzieć głośno NIE!
Tryb i forma wprowadzenia zmian w Spółdzielniach Mieszkaniowych /np. termin 1 sierpnia br. / bardzo źle jest odbierany przez spółdzielców. Brak jakichkolwiek konsultacji społecznych i pośpiech wyraźnie w ich oczach kompromituje działalność komisji Pani Poseł Lidii Staroń.
Prosimy aby Pan Marszałek wziął pod uwagę, że Pańska Partia, PO chce działać w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowych dokładnie tak samo jak PIS. Tamta Ustawa
/niekonstytucyjna/ spowodowała, że PIS władzę stracił. Oby Wasze działania nie doprowadziły do tego, że tandem PO-PIS znajdzie się poza parlamentem.

Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Otrzymują:
1 x adresat
1 x Minister Infrastruktury Pan Cezary Grabarczyk
ul. Chałubińskiego 4-6, 00-928 Warszawa
1 x Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak
ul. Trzech Krzyży 3-5, 00-507 Warszawa
1 x Rzecznik Praw Obywatelskich Pani Prof. Irena Lipowicz
Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
1 x Pełnomocnik Rządu ds. wykluczenia Pan Bartosz Arłukowicz
ul. Podgórna 62, m. U1, 70-205 Szczecin
1 x Biuro Poselskie Pani Lidii Staroń Platforma Obywatelska
ul. Kopernika 45 m. 11, 10-512 Olsztyn
1 x Biuro Poselskie Platformy Obywatelskiej
ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-143 Kraków
1 x Przewodniczący SDPL Pan Wojciech Filemonowicz
Os. Górali 23, 31-691 Kraków
1 x Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
1 x Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych
ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa
1 x Małopolski Związek Rewizyjny
ul. Sowińskiego 19, 33-100 Tarnów
1 x Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych
ul. Opolska 37 pok. 8, 31-274
1 x Spółdzielnie Mieszkaniowe w Krakowie
1 x a/a

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 20.04.2012 22:44

Za nich muszą płacić inni właściciele, gdyż rachunki za media,
remonty, koszty Zarządu muszą być zapłacone, bowiem inaczej będą po prosu odcięte media.
Przeciw tym którzy nie są w stanie zapłacić kosztów utrzymania mieszkań, kierowane są
pozwy do Sądów często z wnioskami o sprzedaż tych mieszkań w drodze licytacji o eksmisję
dotychczasowych właścicieli. W celu ułatwienia robienia sobie interesów właściciele firm
zarządzających tworzą często Biura Obrotu Nieruchomości, które następnie po zaniżonej
cenie przejmują te mieszkania. Próba odwołania się właścicieli do Sądów, Prokuratury czy też
Policji niewiele przynosi, gdyż z reguły stają po stronie Zarządu Wspólnoty i Firm Zarządzających. Powołują się przy tym na Ustawę „O własności lokali” mówiąc wprost, że jest ona dziurawa, niepełna i nie daje możliwości należytej ochrony właścicieli mieszkań przed ich Zarządami i reprezentującymi ich firmami.
Droga sądowa dochodzenia swoich praw okazuje się fikcją.
Fikcja jest także system nadzoru w niej przewidziany. Bierną rolę odgrywają władze wojewódzkie, prokuratura jak i policja do których zwracają się oszukiwani właściciele mieszkań. I to właśnie Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku „O własności lokalu” winna ulec
głębokiej nowelizacji. Muszą być zagwarantowane realne prawa właścicieli mieszkań jak i należyty nadzór nad Wspólnotami Mieszkaniowymi jak i Firmami Zarządzającymi tymi Wspólnotami.
Wtłaczanie mieszkań spółdzielczych w ten system to droga pogorszenia sytuacji tej grupy mieszkańców, korupcji a następnie eksmisji mieszkaniowych.
Członek Spółdzielni traci przy tym ochronę statutowych jej władz, do których może się dotychczas odwołać. I bardzo często tę pomoc uzyskuje, choćby w formie odpracowania zaległości czynszowych, gdyż większy organizm jakim jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ma możliwość pomocy tym grupom.
A co się z nimi stanie po wejściu do Wspólnoty która obejmuje z reguły jeden blok.
Brak możliwości opłacania czynszu przez jednego lub kilku właścicieli skutkuje tym, że
koszty są przerzucane na pozostałych członków Wspólnoty, nie ma bowiem faktycznie możliwości pomocy tym właścicielom, mieszkanie idzie na sprzedaż w drodze licytacji, a mieszkańcy zamieszkujący te mieszkania są z nich eksmitowani.
Przy tym często te mieszkania są przejmowane przez Firmy Zarządzające Wspólnotą i powiązane z nimi Biura Nieruchomości.
Jak więc widać prawo spółdzielcze o wiele lepiej zabezpiecza interesy mieszkańców, niż wspólnoty mieszkaniowe, że tak jest najlepiej widać po wyglądzie budynków spółdzielczych i „wspólnotowych”.
Niestety z inicjatywy pani poseł Lidii Staroń koresponduje polityka władz państwa.
Chcą one odebrać właścicielom mieszkań prawo do dodatków mieszkaniowych. A przecież w ostatnich latach wielu z nich nabyło te lokale po preferencyjnych warunkach.
Dziś władze mówią im, że są oni już niepotrzebni i mogą odejść.
Preferuje się przy tym interesy banków i deweloperów. Oferują oni za przyzwoleniem państwa renty hipoteczne i tzw. „odwróconą hipotekę”. Ma to doprowadzić, że znaczna część mieszkań przejdzie we własność banków, czy też innych podobnego typu instytucji.
Rosną przy tym także koszty utrzymania mieszkania, media, podatki i opłaty lokalne.
Powoduje to, że nowy właściciel nie ma wyboru i musi to mieszkanie przekazać bankom.
Taki jest sens proponowanych zmian przez Ministerstwo Infrastruktury kierowane przez Pana Cezarego Grabarczyka.
Tak samo postępowano w ZSRR. Chłopom dano ziemię, aby po kilku latach zagnać ich do kołchozów. Obawiamy się, że podobny los czeka lokatorów, spółdzielców i innych.
Do realizacji takiej polityki nie można dopuścić.
Apelujemy o odrzucenie projektu zmian w Prawie Spółdzielni Mieszkaniowych przedstawionych przez komisję na czele której stanęła Pani Poseł Staroń !
Czy jest to właściwa osoba do wprowadzenia zmian ?
Propozycje zmierzają do pogorszenia sytuacji znacznej grupy członków Spółdzielni Mieszkaniowych, pozbawienia i

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 20.04.2012 22:41

Forum w Obronie Godności Kraków, 16 maja 2011r.
i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS: 0000-3468-11
KRAKOWSKIE
STOWARZYSZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS:0000250494
Krakowskie
Stowarzyszenie Oczekujących na Mieszkanie
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS0000357180
Stowarzyszenie na Rzecz Dąbia
ul. Na Szaniec 8, 31-566 Kraków
KRS:0000119693
Forum w Obronie Praw Emerytów,
Rencistów i Bezrobotnych
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS: 0000-3509-68


Szanowny Pan
Poseł Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowny Panie Marszałku

Po raz kolejny zamierza się uderzyć w Spółdzielczość Mieszkaniową.
Tym razem sposobem jest nowelizacja Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych przygotowana przez podkomisję na czele której stoi pani poseł Lidia Staroń.
Dąży się do pełnego objęcia zasobu lokalowego Spółdzielni Mieszkaniowych systemem wspólnot mieszkaniowych. W zamyśle ma to doprowadzić do likwidacji w niedługim czasie Spółdzielni Mieszkaniowych. Mają one być zastąpione Wspólnotami Mieszkaniowymi i Firmami zarządzającymi tymi Wspólnotami. Nie baczy się przy tym, że majątek Spółdzielni jest majątkiem odrębnym i takie ingerowanie stanowi wyraz łamania prawa i norm konstytucyjnych. Dał temu wyraz niedawno Trybunał Konstytucyjny w wyroku dotyczącym Spółdzielni Mieszkaniowych, który w konkluzji stwierdził, że taka ingerencja w majątek i zasady prawa Spółdzielczego jest sprzeczne z Konstytucją.
Każda forma własności wymaga ochrony i jest nim także należyty udział własności spółdzielczej. Obowiązkiem władz państwowych jest stanąć w ich obronie.

Forum jako organizacja społeczna i pozarządowa ma głębokie doświadczenia tak w obronie lokatorów, spółdzielców mieszkań zakładowych jak i każdej innej formy własności .
Widzi jak naruszone są ich prawa, a próby dochodzenia sprawiedliwości w Sądach z reguły kończą się niepowodzeniem. Państwo nie realizuje swoich konstytucyjnych obowiązków w tym zakresie, a realny dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest fikcją.
Niestety władze tego państwa, nie bacząc na interes społeczny likwiduje ważny ruch społeczny, jakim jest Spółdzielczość. Uderza się nie tylko w Spółdzielnie Mieszkaniowe, ale też inne formy spółdzielcze jak na przykład Spółdzielnie Pracy Inwalidów, Rolne i inne.
Ta obłędna polityka przyniosła tragiczne wyniki. W jej wyniku tysiące niepełnosprawnych nie ma pracy, należytej opieki zdrowotnej i rehabilitacji. Są oni społecznie wykluczeni.
Panie Marszałku
Masowo zgłaszają się do nas ludzie, którzy właśnie ofiarami realizowanej przez Państwo polityki mieszkaniowej. Niestety dotyczy to także działania Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, jak i firm zarządzających tymi Wspólnotami.
Narażają oni niejednokrotnie właścicieli mieszkań na wysokie koszty Zarządu, remontów oraz faktyczny brak możliwości wpływu właścicieli mieszkań na zarządzanie zasobem mieszkaniowym. Prawo właścicieli mieszkań staje się w istocie prawem ułomnym.
Jakże często za plecami właścicieli mieszkań prowadzone jest w Zarządach Wspólnot Mieszkaniowych i Firmach zarządzających tymi wspólnotami zwykła prywata i nieuczciwość. Dążą oni do zadłużenia Wspólnoty, nadmiernych i kosztownych inwestycji nad którymi nie ma faktycznej kontroli. W efekcie zaczynają powstawać całe grupy właścicieli mieszkań którzy są zadłużeni. Za nich muszą płacić inni właściciele, gdyż rachunki za media,
remonty, koszty Zarządu muszą być zapłacone, bowiem inaczej będą

Komentarz został ukrytyrozwiń
Jan Witkowski
 • Jan Witkowski
 • 08.07.2011 17:47

Nasza Spóldzielnia liczy prawie 15 tyś.członków i zatrudnia ponad 340 pracowników .Na walne zgromadzenia spółdzielni przychodzi minimalna ilość zwykłych członków a większość stanowią pracownicy.Dzieje się tak w wyniku wieloletniej manipulacji z.arządu spóldzielni.Zwykli członkowie dośli do przekonania żęich głos w ogóle sie nie liczy a o wsztstkim decyduje prezes zarządu.Takie walne zgromadzenia przypominaja po prosu odprawy pracowniczeJest to ogromna patologia i taka spółdzielnia oparta jest o układy ,kłamstwa ,obłude i nie ma nic wspólnego z spółdzielczośćią.Dlatego jest koeniecznym zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.Przede wszystkim pracownicy spółdzielni powinni mieć obowiązek zawieszenia swych praw członkowskich.W obecnym stanie są oni wykorzystywanie przez prezesów w walce wyborczej na walnym zgromadzeniu.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Jan Witkowski
 • Jan Witkowski
 • 08.07.2011 17:47

Nasza Spóldzielnia liczy prawie 15 tyś.członków i zatrudnia ponad 340 pracowników .Na walne zgromadzenia spółdzielni przychodzi minimalna ilość zwykłych członków a większość stanowią pracownicy.Dzieje się tak w wyniku wieloletniej manipulacji z.arządu spóldzielni.Zwykli członkowie dośli do przekonania żęich głos w ogóle sie nie liczy a o wsztstkim decyduje prezes zarządu.Takie walne zgromadzenia przypominaja po prosu odprawy pracowniczeJest to ogromna patologia i taka spółdzielnia oparta jest o układy ,kłamstwa ,obłude i nie ma nic wspólnego z spółdzielczośćią.Dlatego jest koeniecznym zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.Przede wszystkim pracownicy spółdzielni powinni mieć obowiązek zawieszenia swych praw członkowskich.W obecnym stanie są oni wykorzystywanie przez prezesów w walce wyborczej na walnym zgromadzeniu.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Jan Witkowski
 • Jan Witkowski
 • 08.07.2011 17:47

Nasza Spóldzielnia liczy prawie 15 tyś.członków i zatrudnia ponad 340 pracowników .Na walne zgromadzenia spółdzielni przychodzi minimalna ilość zwykłych członków a większość stanowią pracownicy.Dzieje się tak w wyniku wieloletniej manipulacji z.arządu spóldzielni.Zwykli członkowie dośli do przekonania żęich głos w ogóle sie nie liczy a o wsztstkim decyduje prezes zarządu.Takie walne zgromadzenia przypominaja po prosu odprawy pracowniczeJest to ogromna patologia i taka spółdzielnia oparta jest o układy ,kłamstwa ,obłude i nie ma nic wspólnego z spółdzielczośćią.Dlatego jest koeniecznym zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.Przede wszystkim pracownicy spółdzielni powinni mieć obowiązek zawieszenia swych praw członkowskich.W obecnym stanie są oni wykorzystywanie przez prezesów w walce wyborczej na walnym zgromadzeniu.

Komentarz został ukrytyrozwiń
LEPSZA MOTYWACJA
 • LEPSZA MOTYWACJA
 • 28.06.2011 23:26

Do dnia dzisiejszego art. 17 z indeksem 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi że w przypadku likwidacji czy upadłości spółdzielni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w odrębną własność

Art. 1718.
1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego

W projekcie NOWEJ USTAWY wprowadzono dodatkowy przepis KTÓREGO NIGDY WCZEŚNIEJ NIE BYŁO art. 32 ust. 3 stanowiący, że w przypadku likwidacji albo upadłości spółdzielni przekształcenie spółdzielczego WŁASNOŚCIOWEGO prawa do lokalu w odrębną własność może mieć miejsce TYLKO PO ZASPOKOJENIU wszystkich roszczeń wierzycieli spółdzielni co sankcjonuje bezprawne przejęcie majątku członków spółdzielni przez spółdzielnię.

Artykuł nowego prawa dopuszcza sprzedaż gruntu z budynkami oraz członkami posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Niewątpliwie w chwili tego zbycia ich spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przestanie istnieć i staną się oni najemcami u nowego właściciela.

Art. 32 projektu nowej ustawy cytuję

3. Jeżeli w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego NIE NASTĄPIŁO ZBYCIE prawa do gruntu wraz z budynkiem albo udziałem we współwłasności budynku, z dniem wykreślenia spółdzielni z rejestru po zakończeniu jej likwidacji albo postępowania upadłościowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

Co więcej tak ustanowione prawo otworzy nowe możliwości zadłużania spółdzielni bowiem zwiększy niesamowicie jej zdolność kredytową . Zaciągnięte kilkudziesięciomilionowe kredyty będą mieć pokrycie. Gwarancją i zabezpieczeniem ich spłaty będzie ustawowa możliwość zajęcia i sprzedaży mieszkań o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu..

W ten sposób nastąpi obejście przepisu art. 19 paragraf 3 ustawy Prawo spółdzielcze

Art. 19. .
§ 3. Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania.


Nowa ustawa przewiduje taki epilog w przypadku likwidacji lub upadłości spółdzielni dla posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
Art. 21 ustęp 4 projektu nowej ustawy cytuję :

„4. Zakończenie likwidacji spółdzielni albo postępowania upadłościowego NIE MOŻE NASTAPIĆ PRZED ZBYCIEM prawa do gruntu wraz z budynkiem albo udziałem we współwłasności budynku, w którym zostały ustanowione albo miały być ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych.”

No cóż trzeba przyznać że w stosunku do posiadających SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE prawo do lokalu obecna ustawa stanowiła podobnie, choć z Dużym Wyjątkiem.
Po sprzedaży mieszkań o statusie spółdzielczych lokatorskiego prawa do lokalu prawo te przekształcało się w najem na korzystnych warunkach a lokator PODLEGAŁ OCHRONIE ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( art. 16 ustęp 1 OBECNIE OBOWIAZUJĄCEJ USTAWY). Chroniło to najemcę przed windowaniem czynszu do astronomicznych wielkości przez nowego właściciela i eksmisją na Bruk Najemcy.

Nowa ustawa pozostawia sprzedanych wraz z lokalem jak BYDŁO za długi spółdzielni bez żadnej ochrony czy praw. Będzie to przyczyną wielu tragedii rodzin polskich.
Takich POpapranych ustaw mających na celu rozwiązanie problemu spółdzielców przez ich eksterminację NIE POpieram

Komentarz został ukrytyrozwiń

Szczera prawda

Komentarz został ukrytyrozwiń
Nie poprawny
 • Nie poprawny
 • 20.06.2011 07:40

Dodam jeszcze, że przebiegłość i chytrość gadów z PO z góry zakłada naiwność Polaków i tę naiwność wykorzystuje przy każdej okazji. Nowa ustawa nie ma na celu poprawy sytuacji zwykłych członków, ale wsypuje piasek w tryby mechanizmu spółdzielczego. Jej twórcy z góry zakładają uczciwość i prawość, nieskazitelnie szczere i dobre intencje i wyłącznie działanie w interesie pokrzywdzonych, zniewolonych, biednych członków spółdzielni, a wrogie, szkodliwe, podłe, podstępne i zniewalające członków
spółdzielni działanie wszystkich prezesów, pracowników i statutowych organów spółdzielni. To jest chwyt, wykorzystujący nieporadność i nieaktywność, jak również biedę i krzywdę ludzką spółdzielców, a przede wszystkim judzący i podżegający do wrogości, nienawiści wszystkich członków spółdzielni na wszystkich pracowników spółdzielni. Obecne prawo spółdzielcze w pełni umożliwia dochodzenie praw przysługującym członkom. A występująca w wielu spółdzielniach niepoprawność zachowań jej pracowników
nie odbiega o niepoprawności zachowań pracowników innych urzędów - w tym państwowych. Wysokie koszty w spółdzielniach są często generowane prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i utrzymaniem całej infrastruktury otoczenia budynków. Przecież otoczenie w którym się poruszamy na co dzień też jest ważne i w naszym życiu.

Przy uchwaleniu tej ustawy ona będzie stwarzać możliwości, nie tylko dla rzeczywiście pokrzywdzonych, ale i dla pieniaczy, którzy będą do załatwienia swojej sprawy zatrudniać ogromną ilość ludzi pracującej w spółdzielniach i to nie zawsze dla dobra wspólnego, ale dla interesu, który może być nie koniecznie zbieżny z interesem większości członków spółdzielni.

Wspólnoty Mieszkaniowe niech się tworzą, jeśli większość członków danej posesji jest co do tego zgodna. W tym nikomu nie należy przeszkadzać. Niech i w tym przypadku funkcjonuje prawo demokratyczne. A poważaniem i nadzieją przejrzenia chytrości Tusk-owych podchwytliwości. Tadeusz.

Nie podpisuję się, żeby mnie Sława, dla mojego dobra, nie dyskryminowała
To powyżej dodałem do treści artykułu i wysłałem do biura PiS-u. Może przejrzą i zobaczą Tuskowe działanie " w dobrej wierze".

Komentarz został ukrytyrozwiń

Wojciech! Brawo! I w taki, jak opisujesz sposób powinno się podchodzić do występujących patologii społecznych. Ludzie myślą, że ktoś za nich utrzyma ład i porządek, poprawi obsługę administracji mieszkaniowej. Nad wszystkim sami musimy czuwać i sami kształtować rzeczywistość wokół siebie - w sobie też. Jak napisałem - jednym machnięciem pędzla nie namaluje obrazu.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.