Facebook Google+ Twitter

Regulamin konkursu „Naoczny Świadek”

14 września zaczynamy konkurs "Naoczny świadek", którego współorganizatorem jest Discovery Channel. Do wygrania mamy cyfrową kamerę wideo. Na filmy i linki do nich czekamy do 14 października.

 / Fot. Discovery Channel§ 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Naoczny Świadek”.
§ 2. 1.Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672),
ul. Domaniewska
41 zwana dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem konkursu jest Discovery Channel.
§ 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. Konkurs rozpoczyna się 14 września 2009 r. o
godzinie 10.00, a kończy w dniu 14 października 2009 r. o
godzinie 23.59.59.
§ 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym
www.wiadomości24.pl, zwanym dalej w treści regulaminu Serwisem.

§ 6. Uczestnicy Konkursu.
1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
3. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
e-mail oraz telefon. Aby przystąpić do konkursu w
serwisie www.wiadomosci24.pl , należy założyć profil oraz wyrazić na piśmie zgodę na opublikowanie nadesłanych materiałów.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej
rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Zadaniem uczestnika jest nadesłanie nagrań audio-wideo (lub linków do nagrań umieszczonych na stronie YouTube) zwanych dalej Materiałami Konkursowymi, przedstawiające ekstremalne sytuacje, w jakich ludzie się znaleźli, lub których byli świadkami.
6. Decyzję o przyjęciu na Konkurs nadesłanych Materiałów Konkursowych podejmuje Organizator.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.