Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

12990 miejsce

Rekrutacja do żłobków warszawskich. Podsumowanie pierwszego dnia

Właśnie minął pierwszy dzień internetowej rejestracji do samorządowych i niepublicznych żłobków, którym miasto stołeczne Warszawa zleca realizację zadania organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2012.

Na koniec dnia można się zatem pokusić o krótkie podsumowanie i ocenę. Rodzice, którzy obawiali się przed rozpoczęciem rejestracji, że serwery mogą nie wytrzymać ilości połączeń nie zawiedli się. Już przed godziną dziewiątą na stronie widniał komunikat o zbyt wielkiej liczbie wejść. Powodem zmasowanego ataku rodziców na internetowy system byli sami twórcy zasad rekrutacji, którzy przy tej samej liczbie punktów dali pierwszeństwo dziecku zarejestrowanemu wcześniej. Kryterium związane z kolejnością przyjęć wniosków w systemie ściśle wiązało się z dzisiejszymi kłopotami rodziców przy rejestracji do systemu. Do godziny. 14 zarejestrowano już prawie 3 tys. wniosków w tempie ok. 600 na godzinę.

Spośród wszystkich miast w kraju, Warszawa ma największy deficyt miejsc w publicznych żłobkach. Na 4,5 tysiąca miejsc aplikowało ok. 10 tys. osób. Z końcem 2011 roku na listach rezerwowych na rozpatrzenie wciąż czekało ok. 6 tysięcy podań.

Na początku rejestracji dziecka do systemu należy podać numer PESEL oraz numer aktu urodzenia, następnie podstawowe dane rodziców lub opiekunów. Dodatkowe ważne informacje do wpisania; to m.in. zgłoszenie orzeczenia o niepełnosprawności lub chęci korzystania z opieki dziennego opiekuna. Kolejna czynność to wybór z listy trzech żłobków. Żłobek pierwszego wyboru oraz dwa pozostałe na wypadek, gdyby dziecko nie dostało się do pierwszej placówki. Rodzice na koniec rejestracji otrzymają indywidualny numer na podstawie którego będą mogli sprawdzić status złożonego wniosku. Formularz wypełniony w Internecie należy wydrukować i podpisany dostarczyć w terminie 10 dni od daty rejestracji w systemie; do żłobka pierwszego wyboru.

Warszawa to drugie duże miasto w Polsce, w którym wdrożono i uruchomiono internetowy system rekrutacji. Poznań testuje takie rozwiązanie od czerwcu 2011 roku i rodzice nie czują poprawy. Bo cóż z tego, ze kolejka przeniosła się do systemu internetowego skoro miejsc w żłobkach brakuje. Osoby mieszkające i płacące podatki poza miastem stołecznym nie mogą ubiegać się o miejsce w żłobku miejskim. Rejonizacja to tylko półśrodek do zmniejszenia kolejki oczekujących. Nasze władze różnych szczebli od dawna zrezygnowały z budowania nowych placówek. W warszawie jest ok. 4,5 tys. miejsc w żłobkach na 2 mln mieszkańców. Administracyjne szachrowanie nie zdejmie z władz obowiązku zapewnienia rodzicom opieki dla małych dzieci. Co zrobić z rodzicami pracującymi w Warszawie a dojeżdżającymi z okolicznych miejscowości gdzie żłobków nie ma w ogóle? Zamykane przedszkola, szkoły i brak żłobków - czy tak wygląda polityka prorodzinna? Rodzice piszą: „Mniejsza o becikowe my chcemy normalnych warunków dla naszych dzieci. To nie łaska.”


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW WARSZAWSKICH - 2012 ROK

2 stycznia 2012 roku od godziny 9.00 (rano) - uruchomienie systemu elektronicznej rejestracji na stronie http://www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012/
1-31 maja (do godz. 15:00) - potwierdzenie woli kontynuowania opieki i edukacji w żłobku, do którego uczęszczają dzieci.
31 maja - utworzenie list naboru na wolne miejsca we wrześniu.
1-14 czerwca- posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobkach.
15 czerwca, godz. 9:00 - listy dzieci zakwalifikowanych do żłobków dostępne w systemie i żłobkach.
18-22 czerwca (do godz. 15:00) – pisemne potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do żłobka.
25 czerwca godz. 10:00 - oficjalne listy dzieci przyjętych do żłobka.
do 30 czerwca do godz. 15:00 - podpisanie umowy ze żłobkiem.

Formularz/wniosek wypełniony w Internecie należy wydrukować i podpisany dostarczyć w terminie 10 dni od daty rejestracji w systemie; do żłobka pierwszego wyboru.

Opis kryterium przyjęć dzieci urodzonych w latach 2009-2012 w roku 2012do żłobków samorządowych i niepublicznych żłobków, którym miasto zleca realizację zadania organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – punktacja:
1. Rodzice i dziecko mieszkają na terenie m.st. Warszawy, 27 pkt.
2. Rodzice odprowadzają podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy, 27 pkt.
3. Rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadza pozarolnicza działalność gospodarcza albo wobec matki lub ojca, lub opiekuna prawnego, lub innej osoby, której sad powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, 27 pkt. (Rodzic samotnie wychowujący dziecko spełniający powyższe kryteria otrzymuje za każde spełniane kryterium 27 pkt. Gdy rodzice wspólnie wychowują dziecko, każdy z nich otrzymuje po 13,5 pkt. za każde spełniane powyższe kryterium.)
4. Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo uczęszczające do żłobka w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka, 6 pkt.
5. Dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora, 4 pkt.
6. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo z orzeczona niepełnosprawnością, 4 pkt.
7. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia, 5 pkt.

Wybrane dla Ciebie:




Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.