Facebook Google+ Twitter

Relacja z debaty w Akademii Morskiej w Gdyni

Debata dotycząca polskiej polityki morskiej na lata 2014-2020 odbyła się 16 stycznia 2014 roku z inicjatywy Polskiego Klastra Morskiego w Akademii Morskiej w Gdyni.

 / Fot. Archiwum Klaster MorskiInformację o głównych założeniach dokumentu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej „Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020” przedstawiła Monika Niemiec-Butryn, zastępca dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że zakończony został pierwszy etap prac, w którym ujęto najważniejsze zagadnienia związane z wytyczeniem strategicznych kierunków polityki morskiej Polski. Zwróciła uwagę na to, że przygotowując wstępny wariant dokumentu, skoncentrowano się na 9 kierunkach rozwoju, jako priorytet stawiając wzrost konkurencyjności Polski.

„Za mało jest morza nie tylko w Warszawie” zauważył Ryszard Toczek, wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gdynia. W okresie międzywojennym bardzo aktywne byłe komisje morskie w Sejmie II Rzeczypospolitej, aktywne były organizacje społeczne, jak Liga Morska. Akademia Morska w Gdyni jest znakomitym miejscem do dyskusji o rozwoju opartym o wiedzę. Naczelnik Toczek zaprezentował stanowisko wyjściowe Polskiego Klastra Morskiego do polityki morskiej RP podkreślając, że „konsultacje społeczne projektu dokumentu wykazały ogromny potencjał morza oraz skalę wyzwań, polegających na wykorzystaniu tego potencjału. Jesteśmy przekonani, że udział podmiotów – uczestników konsultacji społecznych – w pracach nad przygotowaniem projektu Zintegrowanej Polityki Morskiej RP – zapewniłby mu istotną wartość dodaną”.

 / Fot. Archiwum Klaster MorskiSpośród około 70 uczestników debaty kilkunastu wyraziło swój pogląd na temat dokumentu i zgłosiło deklarację uczestnictwa w jego doskonaleniu. Wyrażając pozytywne opinie o przygotowanym dokumencie, uczestnicy debaty zgłosili szereg propozycji do uwzględnienia w nowym dokumencie i realizacji polityki morskiej w praktyce.

Dr Joanna Kizielewicz z Akademii Morskiej w Gdyni pokreśliła konieczność rozwoju warunków dla turystyki morskiej. Statki pasażerskie cumują między złomem, a składowiskiem węgla. Odwołując się do własnych badań zauważyła, że porty nie są zainteresowane rozwojem usług dla żeglugi turystycznej.

Krzysztof Gromadowski, dyrektor Zarządu Morskiego Portu w Gdyni mówił o zmniejszeniu dostępności do portów od strony lądu. „Uruchomienie Pendolino znacznie zmniejszy przepustowość linii kolejowych dla ruchu towarowego” – podkreślił dyr. Gromadowski jako dowód braku spójności polityki transportowej państwa.

 / Fot. Archiwum Klaster MorskiProf. Andrzej Tubielewicz wyraził pogląd, że dokument poświęcony polityce morskiej nie może zbyć ogólny. Jego zdaniem polityka morska powinna zapewnić skuteczne osiągnięcie założonych celów. „Polityka morska powinna tworzyć warunki dla rozwoju gospodarki morskiej” – z naciskiem podkreślił prof. Tubielewicz, bo „polityka morska powinna być skuteczna”. Zdzisław Długosz, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem zadał pytania: „Co w czasach globalizacji oznacza termin – morskość państwa?” W przedsiębiorstwach prywatnych i będących spółkami skarbu państwa całkiem różne są procesy decyzyjne. Wyraźnie widać elastyczność i zdolność przystosowania się do działania w warunkach gospodarki firm prywatnych.

„Istotnym problemem jest również transfer wiedzy między naukowcami i przedsiębiorcami” – zauważył dyrektor Długosz. Kończąc dyskusję Ryszard Toczek powiedział, że chodzi nam o to by dokument, który powstanie, nie został odłożony na półkę. By powstał dokument, który będzie przewodnikiem, nie dla polityków, ale dla społeczeństwa. Nie może to być dokument, który powstał, bo taki był wymóg Unii Europejskiej. To jest środek do celu budowania Polski Morskiej z całym jej dziedzictwem. „Nadmorskość jest skarbem narodowym” – podkreślił prezes Toczek i wymaga specjalnej pieczy po to by maksymalnie go wykorzystać dla wspólnego dobrobytu.

Podsumowując seminarium Marek Grzybowski, prezes Polskiego Klastra Morskiego powiedział, że stworzyliśmy szeroką płaszczyznę społeczną na rzecz tworzenia programu i realizacji polskiej polityki morskiej. Chcemy mieć wpływ na jej opracowania i deklarujemy wsparcie jej realizacji. Uczestnicy konsultacji i dzisiejszej debaty stworzyli silną narodową platformę komunikacji między nauką, praktyką gospodarczą, samorządami i administracją w celu współdziałania na rzecz skutecznego wykorzystania nadmorskiego położenia Polski.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.