Facebook Google+ Twitter

Rozwój fotowoltaiki w Polsce a regulacje prawne

Polska zamierza znacząco zwiększyć udział pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł - w dużej mierze z systemów fotowoltaicznych, dlatego prowadzone są intensywne prace nad odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Technika Solar PV Fotowoltaika / Fot. MENU GROUPUnia Europejska wyznaczyła ambitne wymogi dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Cel do osiągnięcia dla Polski na koniec 2020 roku to 15% energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Spełnienie tego zobowiązania wymaga istotnego zwiększenia liczby przedsięwzięć w sektorze energetyki odnawialnej, w tym także inwestycji z zakresu fotowoltaiki.

Technika FotoWoltaika Solar - czyli mądra energia z nieba / Fot. MENU GROUPObowiązek dostosowania się do dyrektywy unijnej oraz konieczność optymalizacji obecnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii były determinantą przygotowania przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o OZE. Głównym celem ustawy jest wyodrębnienie, przeniesienie oraz usystematyzowanie mechanizmów wsparcia dla energii z OZE, które zawarte są w aktualnych przepisach. Sprzyjające rozwiązania prawne są konieczne do osiągnięcia założonego celu.

Rozwiązanie energii słonecznej to przede wszystkim oszczędność. / Fot. MENU GROUPJeśli projekt ustawy z października 2012 roku okaże się ostateczny to nie ma obaw co do przyszłości oraz dynamicznego rozwoju polskiego rynku fotowoltaicznego. Zapisane w nim kwoty stałych taryf dla mikroinstalacji gwarantowałyby pokrycie kosztów związanych z wyprodukowaniem energii z instalacji fotowoltaicznych oraz dawały możliwość pozyskania finansowania i zwrot nakładów pierwszych instalacji PV. Proponowany system wsparcia pozwoliłby stworzyć rynek, a w kolejnych latach doprowadzić do spadku kosztów, przede wszystkim w zakresie projektowania oraz planowania systemów i ich instalacji. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku fotowoltaiki, gdzie obecnie koszt wynosi około 600-1200 zł za wytworzenie 1 MWh, wsparcie jest potrzebne, aby dalej rozwijać ten rodzaj źródła energii.

Energia słoneczne to podstawa światowej energii, mocno rozwija się na całym świecie a w Polsce - można powiedzieć że raczkuje / Fot. MENU GROUPWdrożenie systemu feed in tariff (FiT) może zaowocować na koniec 2020 roku mocą zainstalowaną w fotowaltaice na poziomie 1800 MW, a więc średni roczny przyrost wyniósłby 200 MW. Dla zwolenników dużych farm słonecznych nie będzie to wystarczająco atrakcyjna perspektywa, jednak w segmencie energetyki prosumenckiej jest wyzwaniem jak najbardziej realnym. Zakładając taki wyjściowy scenariusz, można próbować dostosować stawki taryf i zwiększyć obowiązki i zachęty w zakresie bilansowania. Jeżeli system wsparcia będzie poprawnie funkcjonować to fotowoltaika może stanowić istotny udział w OZE. Rozwiązaniem najlepszym dla fotowoltaiki, pozwalającym zwiększać potencjał i dającym lepsze efekty ekonomiczne i rynkowe jest rozwój przewidywany, kontrolowany i tym samym trwały.

Obecnie największym problemem jest jednak niepewność ostatecznego kształtu rozwiązań legislacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć budowlanych w sektorze fotowoltaiki. Usprawnienie procesu inwestycyjnego może nastąpić po zmianach w Prawie Budowlanym przewidzianych w ustawie wprowadzającej, czyli przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki tzw. "trójpak energetyczny", na który składa się zestaw ustaw złożony z ustawy o OZE, nowego prawa energetycznego i prawa gazowego - Ustawa Wprowadzająca oraz
tzw. "małego trójpaku", tj. nowelizacji Prawa Energetycznego, który ma na celu szybsze wprowadzenie w życie kluczowych postanowień "trójpaku energetycznego". Obecnie "mały trójpak" jest przedmiotem prac parlamentarnych, a
nad "trójpakiem energetycznym" trwają prace na szczeblu rządowym. Trudno przewidzieć dalsze losy tych projektów zmian w ustawach. "Mały trójpak" może okazać się wyłącznie rozwiązaniem prowizorycznym, do czasu przyjęcia kompleksowej wspomnianego "trójpaku energetycznego"
i Ustawy Wprowadzającej, których forma nadal może ulegać zmianom lub też "mały trójpak" pozostanie jedyną, ostateczną regulacją. Niewiadomą pozostaje więc ostateczny kształt rozwiązań legislacyjnych związanych z realizacją inwestycji w sektorze fotowoltaiki.

Ze względu na brak ustawy rządowej o odnawialnych źródłach energii, planowane przez firmę Investment House Solar i siostrzaną firmę PV Solar inwestycje w farmy słoneczne nie zostały jeszcze zrealizowane. Planowanie, budowanie i finansowanie inwestycji fotowoltaicznych przez specjalizujące się w tej dziedzinie Investment House Solar i PV Solar, ograniczyło się obecnie tylko na tworzeniu gotowych projektów. Koordynatorem tych projektów jest Bogdan Węgrzynek z Klastrów Polskich

Do czasu zakończenia prac legislacyjnych, a więc w tym i być może w przyszłym roku, rozwój fotowoltaiki może nie być tak dynamiczny jak w 2012 roku. Jednak po uporządkowaniu regulacji inwestorzy z całą pewnością znów aktywnie zaangażują się w rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce.

Anna Figiel, Bogdan Węgrzynek


Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.