Facebook Google+ Twitter

Rybnicki Inkubator Technologiczny rozwija skrzydła

Od kilku lat prężnie rozwijają się w Polsce wszelkie inicjatywy, mające na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego. W te działania wpisało się utworzenie w Rybniku kolejnego w regionie śląskim inkubatora technologicznego. Oficjalnie swoją działalność Rybnicki Inkubator rozpoczął 1 stycznia.

Logo Rybnickiego Inkubatora Technologicznego / Fot. źródło: www.rybnik.plW powstanie inkubatora zaangażowało się kilka podmiotów. W efekcie ich działań, 22 września 2005 r. podpisano pierwszą umowę zapewniającą finansowanie przedsięwzięcia. Na realizację projektu Rybnickiego Inkubatora Technologicznego - jak w większości tego typu działań - pozyskano fundusze z Unii Europejskiej. Pomysł zrealizowano w ramach działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”.

Partnerami projektu są: gmina Rybnik, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej (filia w Rybniku), Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S. A. Jak mówi Adam Fudali, prezydent Rybnika, otwarcie Rybnickiego Inkubatora Technologicznego jest jednym z wielu proinnowacyjnych działań w mieście.

- Działalność Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. wpisała się w działania podejmowane w Rybniku od kilku lat. Ich celem jest zdecydowana zmiana Budynek Rybnickiego Inkubatora Technologicznego / Fot. fot. Basia Salamonwizerunku miasta. Poprzez nowatorskie przedsięwzięcia na skalę regionu i kraju już udało nam się zerwać z wizerunkiem miasta górniczego - mówi prezydent Fudali. - Zainwestowaliśmy w rozwój szkolnictwa wyższego i nowych technologii, czego świadectwem jest powstanie chociażby nowoczesnego Zespołu Szkół Wyższych. Z GAPP jestem w stałym kontakcie i na podstawie przekazanych mi przez agencję informacji wiem, że Rybnicki Inkubator Technologiczny zapewnia nowym firmom komfortowe warunki pracy - podsumowuje prezydent Rybnika.

By Rybnicki Inkubator Technologiczny mógł powstać, potrzebny był generalny remont budynku, w którym obecnie znajduje się jego siedziba. Zakończono go w listopadzie 2007 r. Do końca 2008 r. GAPP S.A. planuje znacznie zwiększyć udział firm inkubowanych w RIT do minimum 50 proc.

Moi rozmówcy - od lewej: Tomasz Weryk, Maciej Puzon / Fot. fot. Basia SalamonO pierwszych tygodniach działalności i perspektywach rozwoju Rybnickiego Inkubatora Technologicznego rozmawiałam z dotychczasowym dyrektorem zarządzającym - Tomaszem Werykiem oraz specjalistą do spraw firm inkubatorowych - Maciejem Puzonem.

Dlaczego GAPP zdecydowała się na otwarcie nowego inkubatora właśnie w Rybniku?
- Przeprowadzone analizy i badania rynku wykazały, że najlepszym rozwiązaniem dla lokalnej gospodarki będzie utworzenie Parku Przemysłowego w Żorach, a w Rybniku Inkubatora Technologicznego.
Takie rozwiązanie zwiększy szanse ograniczenia bezrobocia w rejonie Rybnika. Umożliwi utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy oraz wprowadzenie mechanizmów pobudzających przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja projektu przyniesie istotne korzyści społeczno - gospodarcze dla subregionu rybnickiego, w którym dotychczas dominowało górnictwo i struktury z nim związane.

Budynek Rybnickiego Inkubatora Technologicznego / Fot. fot. Basia SalamonO utworzeniu w Rybniku Inkubatora Technologicznego zadecydował również charakter nieruchomości (budynek biurowy) oraz odpowiednie zaplecze naukowe (od kilku lat funkcjonuje w Rybniku Zespół Szkół Wyższych - w jednym miejscu uczą się studenci Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej - przyp. autorki). Sam budynek stanowi aport rzeczowy wniesiony do GAPP przez Skarb Państwa.

Istotnym czynnikiem tego przedsięwzięcia jest fakt posiadania przez GAPP S.A. odpowiednich możliwości, kwalifikacji i doświadczeń pozwalających na efektywne i sprawne zrealizowanie postawionych przed sobą zadań. Nasza dotychczasowa działalność, szerokie kontakty z małymi i średnimi przedsiębiorstwami stwarzają dodatkowe możliwości zagospodarowania tego majątku w sposób zgodny postawionymi celami.

Od dobrych kilku lat Rybnik "walczy" z wizerunkiem miasta górniczego, przemysłowego. Czy władze miasta rzeczywiście stwarzają dobre warunki dla rozwoju inicjatyw skierowanych na rozwój rozwiązań innowacyjnych i nowoczesnych technologii?
- Rzeczywiście tak jest. Przy analizowaniu opłacalności otwarcia inkubatora nie bez znaczenia były również dotychczasowe osiągnięcia gospodarcze i inwestycyjne władz miasta, które doskonale zarządzają posiadanym majątkiem i wykorzystują pojawiające się możliwości inwestycyjne. Stanowi to dobry klimat dla lokowania właśnie w tym regionie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych dla MŚP.

Jakie są atuty rybnickiego inkubatora?
- W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały dla MŚP nowoczesne powierzchnie, stworzone zostały odpowiednie warunki do rozwoju zdywersyfikowanej działalności gospodarczej, przeprowadzono rewitalizację zdegradowanego majątku po byłym przedsiębiorstwie państwowym. Rybnicki Inkubator Technologiczny stworzył korzystne warunki rozwoju pobudzające aktywność w pierwszej kolejności absolwentów i młodszych pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz innych przedsiębiorców. Zapewnił początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Utworzona odpowiednia infrastruktura zaowocuje ulokowaniem w Inkubatorze wielu nowych firm, zwłaszcza innowacyjnych, co spowoduje powstaniem wielu nowych miejsc pracy.

Nie bez znaczenia jest również korzystna lokalizacja RIT. Budynek samego Inkubatora Technologicznego położony jest w centralnej części Rybnika. Jest dojazd od ul. Jankowickiej, możliwość łatwego zaparkowania samochodu na parkingu obok biurowca. Korzystne jest również położenie samego Rybnika. Miasto charakteryzuje się dogodną lokalizacją ze względów komunikacyjnych, położone jest przy drodze krajowej 91 Gliwice – Rybnik – Wodzisław Śląski – Granica Państwa oraz drodze wojewódzkiej 49 Opole – Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna. Rybnik znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy autostrady A-1, a także w niedalekiej odległości od autostrady A-4 przebiegającej ze wschodu na zachód województwa śląskiego. Te czynniki są bardzo ważne przy planowaniu tego typu inwestycji.

Ile i jakie firmy działają w ramach rybnickiego inkubatora?
- W ramach inkubatora działają już firmy, które mogą być zaliczone do firm inkubowanych. Wynajmują one około 20 proc. powierzchni przeznaczonej do wynajmu. Pozostałe firmy są to firmy komercyjne.

Jaki jest profil działalności działających w ramach inkubatora firm?
- W sposób naturalny zaczął się wyodrębniać profil projektowy i informatyczny. Wśród pracowni projektowych szczególną uwagę należy zwrócić na RAFAKO Engineering Sp. z o.o., ponieważ innowacyjne jest tu podejście do organizacji pracy i do pracowników. Pracownicy są rekrutowani spośród absolwentów tutejszej politechniki a znajdując zatrudnienie w RAFAKO Engineering Sp. z o.o. trafiają do prawdziwej kuźni kadr techniczno-projektowych. Cechą charakterystyczną stosowanej polityki zatrudnienia będzie stała rotacja młodych projektantów, a ci którzy przyjdą przez tę specyficzną szkołę będą mogli zakładać własne firmy projektowe. Zapotrzebowanie na projektantów przemysłowych jest znaczne, nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Z kolei wśród firm informatycznych wybija się firma "ALAN SYSTEMS" Sp. z o.o., która oferujemy usługi w zakresie stosowania nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Firma wspomaga swoich klientów podczas kształtowania i precyzowania wymagań dotyczących nowych systemów, a także podczas wyboru odpowiednich rozwiązań informatycznych, oferuje usługi, w zakresie stosowania nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ich skutecznego zastosowania w biznesie, dla rynku średnich i dużych przedsiębiorstw.

Ile miejsc pracy utworzono w inkubatorze?
- Trudno jest określić ile miejsc pracy daje na dzień dzisiejszy inkubator, ponieważ firmy w nim ulokowane mają często całe zespoły pracowników terenowych. Jednak na dzień dzisiejszy w zakresie firm inkubowanych to około 30 nowych miejsc pracy i oceniamy, że do końca roku ta liczba powinna wynieść około 80 osób na terenie inkubatora.

Jak duży jest inkubator? Czy jest jeszcze wolne miejsce do wynajęcia?
Sala konferencyjna z możliwością organizowania wideokonferencji mieści nawet 100 osób / Fot. fot. Basia Salamon- Cały Rybnicki Inkubator Technologiczny ma ponad 2.600 metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej dla firm inkubowanych i najemców komercyjnych. Wolne jest jeszcze około 300 metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Co ważne, jest ona przeznaczone tylko i wyłącznie dla firm inkubowanych.

Jakie są państwa plany na przyszłość? Czy inkubator będzie się rozrastał?
- Plany związane są z uzupełnieniem posiadanej infrastruktury o składniki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem posiadanych obiektów. GAPP S.A. dąży do stworzenia efektywnego i atrakcyjnego sposobu zarządzania parkami przemysłowymi (w Żorach i Bytomiu - przyp. autorki) i inkubatorem technologicznym w Rybniku jako elementami jednolitej i spójnej struktury. Bardzo ważne będzie stworzenie systemu tożsamości wizualnej, co da możliwości bardzo efektywnego wejścia na rynek. Planujemy stworzenie jednolitej i spójnej platformy informacyjno-reklamowej dla obu parków i inkubatora. Platforma ta będzie systemem projektowania, wykonywania i dystrybucji materiałów reklamowych oraz kanałów informacyjnych obsługujących BPP, ŻPP i RIT.

Natomiast plany ściśle związane z lokatorami rybnickiego inkubatora to pomoc dla firm inkubatora w pozyskaniu środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Będzie to rok intensywnej współpracy z firmami zlokalizowanymi w inkubatorze w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości jakie daje nam Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Oferowana pomoc będzie dotyczyła podstawowych zagadnień związanych z utworzeniem i prowadzeniem firmy. Jednak najważniejszym elementem naszego działania, będzie ułatwienie lokatorom RIT dostępu do środków pomocowych UE, głównie na inicjowanie działalności innowacyjnej, wdrożenia własnych lub nabytych nowych technologii czy utworzenie nowej wysoko innowacyjnej firmy.

Będziemy kłaść szczególny nacisk na inicjowanie nowej działalności innowacyjnej, wspieranie nowych przedsiębiorstw i aktywizację rynku inwestorów prywatnych. Inicjowanie działalności innowacyjnej polega przede wszystkim na identyfikacji i weryfikacji innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, a następnie wsparciu tworzących się na ich bazie przedsiębiorstw. Wsparcie przedsiębiorstw, będących w początkowych etapach wzrostu (tj. w etapie zalążkowym, rozruchu i ekspansji - przyp. autorki) prowadzi się poprzez zasilenie ich funduszy kapitałowych. Natomiast rynek inwestorów prywatnych aktywizujemy dzięki tworzeniu dogodnych warunków dla inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację swoich innowacyjnych przedsięwzięć.

***
Rybnicki Inkubator Technologiczny funkcjonuje w odnowionym budynku dawnego Peberowu, czyli upadłego Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego. Mieści się przy ul. Jankowickiej.
Informacje o Rybnickim Inkubatorze Technologicznym i jego ofercie dostępne są na stronie http://www.gapp.pl/gapp_parki_inkubatory_rit_projekt.htm

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.