Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

10258 miejsce

Samobójstwo – pandemia współczesności

Ostatnie statystyki na stronie KGP dotyczą 2009 roku. Niemniej plaga samobójstw trwa. Wiek targających się na własne życie jest wielce zróżnicowany, zamachów na swoje życie dokonują również dzieci. Czym jest zjawisko samobójstwa?

Samobójstwo popełniają ludzie z różnych grup wiekowych, społecznych, niezależnie od płci. Tak samo zróżnicowane bywają sposoby samobójstw i powody popychające ludzi do podjęcia tej ostatecznej decyzji o pozbawieniu się życia. Jest to zjawisko o tyle dramatyczne, o ile powszechne.

Wybrane definicje samobójstwa:
Są to definicje odnoszące się wyłącznie do naszego kręgu kulturowego, gdyż jak wiadomo w wielu kulturach samobójstwo dyktowane jest czynnikami kulturowymi dalece niezrozumiałymi dla naszego pojęcia współżycia społecznego (Sati, Harakiri).

E. Durkheim - „Samobójstwem nazywa się każdy przypadek śmierci, będący bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub zaniechania, przejawianego przez ofiarę zdającą sobie sprawę ze skutków swego zachowania”.

E. Shneidman - „We współczesnym zachodnim świecie, samobójstwo jest świadomie podjętym działaniem mającym na celu samozniszczenie; jest działaniem które można określić jako wielowymiarowe zaburzenie występujące u jednostki, której potrzeby nie są zaspokojone i która sama definiuje problem, w którym samobójstwo spostrzega jako najlepsze rozwiązanie”.

R. F. Diekstr - „(...)wybrane dobrowolne zachowanie, które w możliwie najkrótszym terminie ma spowodować śmierć”.

J. Czapiński – „(…) jest efektem utraty woli życia, a ta nie zależy od przypadłości losu, jest w nas. U większości silna, u nielicznych słabsza. Silną wolę życia zniszczyć może choroba, alkohol, narkotyki, ale nie trudności i kłopoty czy nawet dramaty osobiste”.

B. Hołysz – „samobójstwo nie jest jedynie przypadkiem samounicestwienia się, lecz trwającym niekiedy całymi latami ciągiem wzajemnie się ze sobą powiązanych myśli i czynów(...)". Wprowadził on także pojęcie 'zachowanie suicydalne', a jest to: "(...) ciąg reakcji, jakie wyzwolone zostają w człowieku z chwilą, gdy w jego świadomości samobójstwo pojawia się jako antycypowany, pożądany stan rzeczy, a więc jako cel”.

A.Weisman – „(...)zachowanie zagrażające życiu kończące się zgonem”.

Istotne czynniki wskazujące na ryzyko samobójstwa wg H Wardaszko-Łyskowskiej:

Są to czynniki główne, częste, obok tych czynników może występować wiele innych zachowań mogących sugerować zagrożenie wystąpienia prób samobójczych.

Utrzymujące się pragnienie śmierci.
Obecność psychozy z silnym lękiem i omamami nakazującymi popełnić samobójstwo
nasilenie depresji z poczuciem winy, lękiem, pobudzeniem, urojeniami hipochondrycznymi, z bezsennością.
Próby samobójcze w przeszłości.
Przygotowanie listu pożegnalnego lub sugestie dotyczące ostatniej woli.
Istnienie przewlekłej choroby.
Utrata osób bliskich.
Uzależnienie od alkoholu.
Uzależnienie od leków.
Samotność.
Długotrwałe złe przystosowanie społeczne.
Trudności materialne.

Przyczyny samobójstw:

Przyczyny samobójstw mogą być bardzo różne, zależne są od wielu czynników i okoliczności.
Przyczyną samobójstwa mogą być:
Utrata bliskiej osoby.
Utrata pracy.
Mobbing w miejscu pracy.
Zawód miłosny.
Depresja.
Schizofrenia.
Choroba.

Motywacja samobójców (sens samobójstwa)

Ukaranie siebie za wyrządzone innym krzywdy, przykrości.
Bunt przeciwko światu, jego wartościom.
Przysporzenie cierpienia innym, zemsta, wzbudzenie w innych poczucia winy.
Wołanie o pomoc w błędnym poczuciu zupełnej bezradności.

Fakty i mity na temat zjawiska samobójstwa

Statystyka samobójstw w Opolu w 2009 roku

Podstawową sprawą jest fakt, iż w naszym kraju nie ma zwyczaju dbałości o higienę psychiczną obywateli na co dzień. Ludzie chorzy na schizofrenię czy depresję bywają dla otoczenia „trędowaci”, bo świadomość społeczna na temat tych jednostek chorobowych w dalszym ciągu jest bardzo nikła. Chociaż każdy z nas jest w równym stopniu narażony na choroby natury psychicznej.

Źródło:
http://www.policja.pl
http://theppd.org
http://www.pedagogika.org
materiały własne

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

Anomia Durk
  • Anomia Durk
  • 04.06.2012 15:35

Hołyst, a nie Hołysz szanowna Pani prof.S.Jonalistko.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.