Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

7082 miejsce

Samochodem za granicę – poradnik dla kierowców

  • Źródło: Dziennik Bałtycki
  • Data dodania: 2006-07-15 22:11

Wybiersz się na wakacje własnym autem? Sprawdź, jakich dokumentów będziesz potrzebować podczas podróży, oraz jakie przepisy obowiązują w innych krajach Unii.

Austria

– osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą prowadzić pojazdów
– w przypadku poruszania się po autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzględnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzająca dokonanie opłaty za korzystanie z płatnych dróg
– w terenie zabudowanym limit prędkości wynosi 50 km/h, o ile znaki nie stanowią inaczej, w terenie niezabudowanym - 100 km/h, a na autostradach - 130 km/h
– dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi to 0,5 promila
– świateł mijania musimy używać przez cały rok w ciągu dnia, nawet przy dobrej widoczności

Belgia

– w Belgii obowiązują górne limity prędkości: na autostradach – 120 km/h, na drogach szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku) – 90 km/h, na innych drogach na obszarze niezabudowanym – 70 km/h, na obszarze zabudowanym – 50 km/h
– maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila
– mandaty trzeba płacić niezwłocznie gotówką, pod rygorem unieruchomienia pojazdu aż do czasu zapłaty
– brak naklejonej winiety grozi grzywną

Czechy

– przez cały rok musimy jeździć z włączonymi światłami mijania
– za brak winietki zapłacimy 100 tys. koron, czyli ok. 14 tys. zł.
– ograniczenia prędkości: w terenie zabudowanym – 50 km/godz., w terenie niezabudowanym – 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych w terenie zabudowanym – 80 km/godz., w terenie niezabudowanym –130 km/godz.

Dania

– samochód musi mieć tablicę z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia
– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe; należy również zabrać ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu
– maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz., w miastach – 50 km/godz., a na drogach poza terenami zabudowanymi – 80 km/godz.

Estonia

– kierowcy wjeżdżający pojazdem, który nie należy do nich, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela lub umowę z firmą leasingową
– przekroczenie dozwolonej prędkości (w mieście 50 km/godz., poza miastem 90 km/godz.) karane jest wysokimi mandatami, nawet do 1000 euro
– szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu
– obowiązuje jazda na światłach mijania całą dobę, przez cały rok

Finlandia

– z uwagi na częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (łosie na terenie całego kraju, na północy renifery) należy zachować szczególną ostrożność na trasach poza terenem zabudowanym
– przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania
– maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila
– korzystanie z dróg i autostrad w Finlandii jest bezpłatne

Francja

– autostrady we Francji są płatne
– dozwolona prędkość: 50 km/godz. w terenie zabudowanym, 90 km/godz. w terenie niezabudowanym, 130 km/godz. na autostradzie (w czasie deszczu 110 km/godz.)
– zasadę ograniczonego zaufania należy stosować w dużych miastach, a zwłaszcza w Paryżu, gdzie miejscowi kierowcy rzadko np. używają kierunkowskazów, natomiast dość często skręcają z prawego pasa jezdni w lewo i odwrotnie

Grecja

– używanie świateł mijania, w terenie zabudowanym obowiązkowe w nocy; w dzień dozwolone tylko w przypadku złej widoczności
– ograniczenia prędkości: w terenie zabudowanym 50 km/godz., o ile znaki nie stanowią inaczej, w terenie niezabudowanym limit to 90-110 km/godz., a na autostradach 120 km/godz.
– maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,6 promila

Hiszpania

– miejscowe przepisy nie zezwalają na wystawianie mandatów kredytowych dla zagranicznych pojazdów, dlatego nie zezwala się na wyjazd z Hiszpanii pojazdu, którego kierowca popełnił wykroczenie, bez opłacenia mandatu, z reguły inkasowanego w gotówce
Holandia
– używanie świateł mijania obowiązkowe w nocy, w dzień dozwolone tylko w przypadku złej widoczności; w nocy nie wolno jeździć na światłach pozycyjnych
– ograniczenie prędkości: w terenie zabudowanym 50 km/godz., o ile znaki nie stanowią inaczej; w terenie niezabudowanym limit to 80-100 km/godz., a na autostradach - 120 km/godz.

Irlandia

– obowiązuje lewostronny ruch drogowy
– dopuszczalna prędkość maksymalna wynosi 50 km/godz. na terenie zabudowanym, 100 km/godz. na terenie niezabudowanym oraz 110 km/godz. na autostradzie
n maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi podczas prowadzenia samochodu wynosi 0,08 promila

Litwa

– w przypadku kolizji samochodowej należy wezwać policję, gdyż sporządzenie protokołu policyjnego jest warunkiem wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową
– od 1 września do 1 kwietnia trzeba używać świateł mijania
– od 10 listopada do 1 kwietnia trzeba używać opon zimowych
– dopuszczalna prędkość maksymalna na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza nim 90–100 km/godz., na autostradzie 130 km/godz. (w okresie od 1 listopada do 1 kwietnia – 110 km/godz.)
– dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi to 0,4 promila

Luksemburg

– obowiązują następujące górne limity prędkości: na autostradach – 130 km/ godz., na drogach szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku) – 110 km/godz., na innych drogach na obszarze niezabudowanym – 70/90 km/godz., na obszarze zabudowanym – 50 km/godz.
– maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,8 promila
– kary za przekroczenie prędkości wynoszą od 50 do 300 euro; znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości może być też powodem zatrzymania prawa jazdy

Łotwa

– przez cały rok trzeba mieć włączone światła mijania
– limity prędkości: w mieście - 50 km/godz., poza miastem - 90 km/godz.
– kierowca prowadzący pojazd, którego nie jest właścicielem, powinien liczyć się z żądaniem okazania notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa do podróżowania tym pojazdem (w języku łotewskim, angielskim lub rosyjskim)
– nie wolno prowadzić samochodu po spożyciu nawet nieznacznej ilości alkoholu

Niemcy

– obywatele polscy muszą mieć ważny dowód krajowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na samochód
– polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są uznawane bez ograniczeń
– odmowa zapłacenia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, a także z zatrzymaniem posiadanych przez kierowcę pieniędzy na poczet ewentualnej kary i kosztów postępowania
– naprawy auta są dozwolone wyłącznie w warsztatach
– dozwolone prędkości: w ruchu miejskim - 50 km/godz., a lokalnie - 30 km/ godz.

Portugalia

– maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila
– nie należy wjeżdżać na autostrady przez bramki oznaczone jako Via Verde, ponieważ są one zarezerwowane dla pojazdów mających elektroniczne czytniki
– jeśli policja stwierdzi brak ważnej polisy ubezpieczenia OC, może ukarać mandatem w wysokości od 500 do 2500 euro, a także zatrzymać pojazd do czasu wyjaśnienia i opłacenia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem ważności polisy ubezpieczeniowej

Słowacja

– osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nie może prowadzić pojazdów
– brak nalepki PL karany jest często mandatem
– przejazd słowackimi autostradami i drogami ekspresowymi jest płatny - kup winietkę
– dozwolona maksymalna prędkość na obszarze zabudowanym to 60 km/godz., poza obszarem zabudowanym - 90 km/godz. i na autostradzie - 130 km/godz.
n przekroczenie prędkości o mniej niż 40 km/godz. karane jest mandatem w wysokości do 2000 SKK, a o ponad 40 km/ godz. – do 7000 SKK

Słowenia

– przez cały rok jeździmy z włączonymi światłami mijania
– limit prędkości na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza nim – 90 km/godz., a na autostradach – 130 km/godz.
– jeżeli obcokrajowiec nie ma środków na opłacenie mandatu, funkcjonariusz policji może zatrzymać dokument podróży do depozytu i skierować sprawę do sędziego ds. wykroczeń, który podejmuje decyzję w ciągu 24 godzin
– autostrady w Słowenii są płatne

Szwecja

– bezwzględny limit wieku dla kierowców wynosi 18 lat
– niezależnie od pory dnia i roku używanie świateł mijania jest obowiązkowe
– często zdarzają się kolizje ze zwierzyną leśną
– rygorystycznie traktowane są ograniczenia prędkości na drogach (autostrady – 110 km/godz., drogi – 90 km/godz., teren zabudowany – 50 km/godz.)
– dozwolony limit stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila
– kontrola trzeźwości kierowców jest przeprowadzana rutynowo na przejściach granicznych

Węgry

– jeśli samochodem dysponuje osoba niebędąca jego właścicielem, powinna mieć notarialne upoważnienie od właściciela, przetłumaczone na język węgierski, angielski lub niemiecki
– autostrady oznaczone są literą M, drogi europejskie literą E; turyści podróżujący samochodem muszą mieć na samochodach plakietki PL oraz winiety potwierdzające opłacenie przejazdu
– winiety na wszystkie autostrady można kupić na stacjach benzynowych, przy wjeździe na autostradę nie ma takiej możliwości

Wielka Brytania

– obowiązuje ruch lewostronny
– dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi 0,8 promila

Włochy

– mandaty za wykroczenia drogowe muszą być regulowane natychmiast – w przeciwnym razie samochód zatrzymywany jest na płatnym parkingu
– karą za wiele wykroczeń drogowych jest zawieszenie prawa jazdy albo dowodu rejestracyjnego samochodu na 15 dni do 6 miesięcy

Dokumenty

Paszport, dowód rejestracyjny, nalepka PL, gotówka, a nawet kamizelka odblaskowa - to niezbędnik kierowcy wyjeżdżającego za granicę. W którym kraju obowiązuje zielona karta? Czy 18-latek może prowadzić samochód w Szwecji, w jakim kraju kierowcy nie używają kierunkowskazów? Przygotowaliśmy poradnik dla osób, które na wakacje wybierają się do sąsiadów.

Zielona karta

Od 1 maja 2004 r. zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem do krajów unijnych. Jednak nadal może ona służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Warto jednak pamiętać o dobrowolnym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Uwaga! Bez mandatów kredytowych

podkomisarz Jarosław Sykutera
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

- Polscy kierowcy nie otrzymają za granicą mandatów kredytowych. Nie mamy podpisanych odpowiednich umów dotyczących roszczeń mandatowych. Może się zdarzyć, że zdjęcie wykonane przez fotoradar w Niemczech trafi na granicę polsko-niemiecką. Jeśli popełnimy wykroczenie w Niemczech, a nie mamy przy sobie gotówki, policjant może zatrzymać nasz bagaż czy auto. Dostaniemy nawet ulotkę z informacją o tym w języku polskim. Gdy zabraknie nam pieniędzy w Belgii, samochód odholowywany jest na bardzo drogi parking policyjny. W Danii - kraju rowerzystów, musimy uważać na tę grupę. Szczególnie przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo. Pamiętajmy o zabraniu kamizelki odblaskowej, posiadanie jej w wielu miejscach jest obowiązkowe. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione, należy też pamiętać o pasach bezpieczeństwa i fotelikach dla dzieci.

Plastikowe prawo jazdy

Grzegorz Bystry, kierownik Referatu Praw Jazdy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

- Wyjeżdżając za granicę, musimy pamiętać o tym, żeby mieć plastikowe prawo jazdy. Jeśli ktoś ma stary, papierowy dokument, policjant w danym kraju może go skonfiskować i wystawić pokwitowanie.

Na wymianę trzeba poczekać około miesiąca od momentu złożenia wniosku. Musimy pamiętać, że na innych kontynentach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, przypominające dzienniczek ucznia. Jest ono również niezbędne osobom, które mają zamiar wynająć za granicą samochód. Wydajemy je od ręki na podstawie zwykłego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Kosztuje 25 złotych.
Jeździmy po krajach unijnych - kilka najważniejszych przepisów drogowych
Poradnik dla kierowców. Potrzebne dokumenty, przepisy obowiązujące w innych krajach Unii.

Zebrała Katarzyna Gruszczyńska

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.