Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

21942 miejsce

„Sienkiewicza talent i intuicja” - na tropie tajników fenomenu

Książka Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz „Sienkiewicza talent i intuicja. Studia i szkice” na temat związków twórczości Henryka Sienkiewicza z literaturą popularną stanowi interesujące i wnikliwe rozpoznanie warsztatu pisarza.

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Sienkiewicza talent i intuicja. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole 2014 / Fot. okładka książki W wydawnictwie Scriptorium ukazała się kolejna książka Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz, będąca owocem jej badań literaturoznawczych: Sienkiewicza talent i intuicja. Studia i szkice. Praca ta jest znacznie poszerzoną edycją pierwszej publikacji Między melodramatem a egzotyką. Konwencje literatury popularnej w twórczości Henryka Sienkiewicza (Opole 2011). Nowe ujęcie pozwoliło na objęcie rozważaniami całej twórczości historycznej noblisty, a zatem uwzględnienie również najsławniejszych polskich powieści: Quo vadis? i Krzyżaków oraz niemal nieznanych, nieukończonych: Na polu chwały i Legiony. Poszerzeniu uległy również studia poprzednio wydane o Na marne, Selimie Mirzy, Trylogii i W pustyni i w puszczy.

Książka na temat związków twórczości Henryka Sienkiewicza z literaturą popularną przyciąga uwagę każdego, kogo interesują źródła fenomenu poczytności dzieł tego pisarza. Niewątpliwie wychodzi naprzeciw współczesnym tendencjom poznawczym, które ogniskują się wokół powszechnie pożądanych motywów i tematów, charakterystycznych dla bestsellerów. Autorka wnikliwie zanalizowała twórczość Sienkiewicza w kontekście schematów funkcjonujących w literaturze popularnej, a więc wykorzystanie elementów melodramatu, powieści awanturniczo-przygodowej, westernu, sentymentalnego romansu, powieści gotyckiej, tajemnic i innych form gatunkowych, ewoluujących w literaturze pięknej.

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz zaznacza, iż jakkolwiek tematyka jej pracy stoi w opozycji do wielu opracowań, poświęconych warsztatowi pisarza, a wskazujących źródła poczytności w innych kategoriach artystycznych, to jednak nie przeciwstawia się ich ustaleniom, lecz je dopełnia. Autorka uznaje, że w obliczu współczesnych przemian kulturowych istnieje konieczność nowego rozpoznania charakteru twórczości Sienkiewicza, stale i często zawłaszczanej przez przejawy kultury masowej, choćby w formie adaptacji filmowych. Tymczasem pojawiające się od niedawna omówienia tradycji, hierarchii i norm literatury popularnej umożliwiają ogląd porównawczy we właściwym świetle, czego efektem może być nowe usytuowanie dzieł noblisty wobec przejawów sztuki masowej.

Książka przynosi przejrzystą i wnikliwą obserwację funkcjonowania elementów literatury popularnej w dziełach pisarza niezwykle oczytanego. Aspekt ten stanowi w rozważaniach dodatkową perspektywę dla odczytań inspiracji Sienkiewiczowskich. Analiza poetyki poszczególnych utworów pozwala autorce zaobserwować w wyznaczonym tematem zakresie, jak funkcjonuje pamięć lektur u pisarza, a zatem stwierdzić jego fenomenalną zdolność twórczego wykorzystywania utrwalonych zabiegów, w związku z tym jego zadomowienie w tradycji literatury europejskiej.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.